Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Ξεκίνησε η πρώτη φάση των εργασιών στο Κάστρο Κυπαρισσίας


Ξεκίνησε η πρώτη φάση των εργασιών του έργου «Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας», με τον καθαρισμό των πρανών.
Ανάδοχος του έργου, που υλοποιείται από το υπουργείο Πολιτισμού, είναι η εταιρεία «ΟΚΤΑΝΑ Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία - Βλασσοπούλου Μαρία του Αντωνίου», εταιρεία που εκτέλεσε και αυτές τις ημέρες ολοκληρώνει το έργο ανάπλασης της Άνω Πόλης.
Να σημειώσουμε ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.565.712 ευρώ με ΦΠΑ και η δαπάνη μετά την προσφορά που κατατέθηκε είναι 1.484.643,93€ με ΦΠΑ.
Το έργο αφορά τη στερέωση των βραχωδών πρανών και της θεμελίωσης των περιμετρικών τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας. Το Κάστρο είναι κηρυγμένο ως αρχαίο μνημείο σύμφωνα με το ΦΕΚ 87/Β΄/10-2-1981.
Το ερειπωμένο Κάστρο της Κυπαρισσίας είναι χτισμένο στην κορυφή απόκρημνου βραχώδους λόφου και καταλαμβάνει έκταση κατά προσέγγιση 66 στρεμμάτων. Τα τείχη του περιβόλου σώζονται σε μικρό ύψος, ενώ κυρίως στη βόρεια και την ανατολική πλευρά υπάρχουν τμήματα που δεν διατηρούνται. Η τοιχοποιία τόσο των τειχών όσο και των κτισμάτων στο εσωτερικό έχει κατασκευαστεί σε διάφορες χρονικές φάσεις, με διαδοχικές ανακατασκευές και επεμβάσεις από τους κατά καιρούς κυρίαρχους Βυζαντινούς, Φράγκους, Ενετούς και Τούρκους.
Οι φθορές στα περιμετρικά τείχη του Κάστρου οφείλονται στη συνδυασμένη δράση πολλών παραγόντων. Χαρακτηριστικές φθορές είναι: ανάπτυξη βλάστησης και έλλειψη συνδετικού κονιάματος, αποκολλήσεις βραχωδών τεμαχίων, υποσκαφές θεμελίων, ρηγματώσεις, κατάρρευση ανωδομής.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι συνοπτικά οι εξής: Καθαρισμός του πρανούς και αποψίλωση του ριζικού συστήματος βλάστησης από τη βραχόμαζα και τα θεμέλια των λιθοδομών. Καθαίρεση των αποκολλημένων τεμαχίων βράχου σε ζώνη 2-3m κατάντη της έδρασης των λιθοδομών και καθαίρεση των επισφαλών λίθων των θεμελίων σε ύψος έως 1.20m. Σφράγιση των ρωγμών της βραχόμαζας με τσιμεντένεμα. Πλήρωση των κοιλοτήτων της βραχόμαζας και των θεμελίων με νέα λιθοδομή. Βαθύ αρμολόγημα των λιθοδομών θεμελίωσης σε ύψος έως 1.20m. Εισπίεση ενέματος στις λιθοδομές θεμελίωσης των τειχών. Τοποθέτηση ανοξείδωτων αγκυρίων βράχου για τη συγκράτηση επισφαλών τεμαχίων, είτε απευθείας στο βράχο είτε σε δοκό έδρασης. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου με κείμενα (και σε γραφή Braille) και φωτογραφικό υλικό. Κιόσκι πληροφοριών με ψηφιακή εφαρμογή που θα έχει δυνατότητα εκφώνησης. Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων (και σε γραφή Braille).  eleftheriaonline

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα