Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Κομάντος της Εφορίας για τη φορολογία ακινήτων


Ειδικές διευθύνσεις με αποκλειστική αρμοδιότητα της φορολογία κεφαλαίου, ιδρύει εντός του 2024 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο τη στενότερη επιτήρηση της διαδικασίας φορολόγησης των ακινήτων.
Πρόκειται για δύο νέες υπηρεσίες, που θα λειτουργήσουν η μία στην Αθήνα και η δεύτερη στη Θεσσαλονίκη και θα απορροφήσουν τις υπηρεσίες φορολογίας κεφαλαίου, όλων των ΔΟΥ, που λειτουργούν σήμερα στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
Πρόκειται για τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) και σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο επιχειρησιακός τους στόχος είναι η κεντρικοποιημένη φορολογική απεικόνιση, η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων, καθώς και η ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών, ως προς τα θέματα φορολογιών κεφαλαίου.
Κάθε ΚΕ.ΦΟ.Κ. έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων φορολογιών κεφαλαίου που υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής του αρμοδιότητας.
Επίσης, το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής έχει αρμοδιότητα και για τους φορολογουμένους που υπάγονται στις Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιώς, Πλοίων, καθώς και στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/ κών Κατ. Ημεδαπής, και το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης για τους φορολογουμένους που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης.
Τα ΚΕΦΟΚ Αττικής και Θεσσαλονίκης επρόκειτο να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, στις 29 Ιανουαρίου 2024, αλλά η πρεμιέρα τους αναβάλλεται για λίγους μήνες και το νέο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
 • 8 Απριλίου 2024, ενεργοποιείται το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και μεταφέρονται άμεσα σε αυτό οι αρμοδιότητες φορολογίας κεφαλαίου των ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών, Γλυφάδας, ΙΒ’ Αθηνών και Ελευσίνας, ενώ σταδιακά μέχρι τις 22 Απριλίου θα ακολουθήσουν τα τμήματα φορολογίας κεφαλαίου όλων των εφοριών του νομού.
 • 13 Μαΐου 2024 ενεργοποιείται το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης, το οποίο σταδιακά μέχρι τις 20 Μαΐου, θα απορροφήσει τις υπηρεσίες φορολογίας κεφαλαίου όλων των ΔΟΥ τη περιφέρειας.
Μέχρι και την προηγούμενη των ως άνω οριζόμενων ημερομηνιών, οι φορολογούμενοι θα εξυπηρετούνται από την οικεία ΔΟΥ ενώ μετά, οι συναλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου θα διεκπεραιώνονται μόνο μέσω των ΚΕΦΟΚ.
Ποιες είναι οι αρμοδιότητες
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι αρμοδιότητες των ΚΕ.ΦΟ.Κ. θα είναι οι ακόλουθες:
 • Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ)
 • Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων.
 • Η δημιουργία και η συντήρηση της φορολογικής εικόνας των φορολογουμένων.
 • Η παραλαβή και η διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων.
 • Η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης.
 • Ο προσδιορισμός προσωρινής αξίας για ακίνητα, για τα οποία δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αυτής.
 • Η διενέργεια ελέγχου και η επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους.
 • Η χορήγηση χειρόγραφου πιστοποιητικού.
 • Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων καθώς και η διαχείριση των αποτελεσμάτων από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.
 • Η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές Υπηρεσίες, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.
 • Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας των φορολογιών ακίνητης περιουσίας Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ), Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και της νομοθεσίας των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).
 • Η παραλαβή και η διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων και αιτήσεων (έντυπων υποδειγμάτων) που επέχουν θέση δήλωσης.
 • Η σύνθεση δηλώσεων, η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης.
 • Ο έλεγχος τροποποιητικής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικού προσώπου, όταν το αποτέλεσμα της πράξης αυτής είναι πιστωτικό.
 • Ο έλεγχος των παραστατικών κατά την παραλαβή τροποποιητικών δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ).
 • Η χορήγηση χειρόγραφου πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.
 • Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων.
 • Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων καθώς και η διαχείριση των αποτελεσμάτων από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων, η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα