Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 2 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010
μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Κυπαρισσίας-της Περιφέρειας Πελοποννήσου-του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Τριφυλίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ και
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ».
2. Αποδοχή Χρηματοδότησης Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης «Επιχορήγηση των
Δήμων της χώρας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κολυμβητήριο Κυπαρισσίας».
4. Έγκριση: Διοργάνωσης-δαπάνης για την ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής.
5. Έγκριση: Διοργάνωσης-δαπάνης για την φιλοξενία κατά την επέτειο του ολοκαυτώματος του

ΑΕΤΟΥ.
6. Έγκριση: Διοργάνωσης-δαπάνης για την φιλοξενία κατά την εορτή του Τιμίου Σταυρού
στην Κυπαρισσία.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων»
Α.Μ.38/2015.
8. Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και
κατασκευής-τοποθέτησης οικίσκων.
9. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία
Αυλώνος.
10. Έγκριση της με αριθ.6/2019 ΑΕΠΖ με θέμα: «Διαβίβαση εισήγησης σχετικά με άρση μη
συντελεσθείσης Ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην Τ.Κ Πύργου της ΔΕ Γαργαλιάνων του Δήμου
Τριφυλίας.
11. Έγκριση της με αριθ.6/2019 ΑΕΠΖ με θέμα: «Περί τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο
επί της οδού Αλ. Καλαντζάκου για αποφυγή παρκαρίσματος Ι.Χ».
12. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού
Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου «ΈΡΓΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»
13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 2 ου Πρωτοκόλλου
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ».
14. Έγκριση Ενταλμάτων προπληρωμής Υπαλλήλων Δήμου Τριφυλίας.
15. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-
Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Τριπύλης» Α.Μ 101/2017.
16. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική
Οδοποία ΔΕ Τριπύλης» Α.Μ 102/2017.
17. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική
Οδοποία ΔΕ Αετού» Α.Μ 17/2014.
18. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή
οδού Βιολογικού καθαρισμού» Α.Μ 133/2016.
19. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-
Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Φιλιατρών» Α.Μ 99/2017.
20. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-
Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Κυπαρισσίας» Α.Μ 103/2017.
21. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-
Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Γαργαλιάνων» Α.Μ 97/2017.
22. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-
Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Αυλώνος» Α.Μ 98/2017.
23. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-
Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Αετού» Α.Μ 104/2017.
24. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις
Δημοτικών οδών Αετού» Α.Μ 106/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα