Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Έγκριση μελέτης για Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Κυπαρισσίας


Τη μελέτη του έργου «Ανάπλαση οδών και πεζοδρομίων (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας)» προϋπολογισμού 1,4 εκ. ευρώ, ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.
Η μελέτη αφορά το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στην Κυπαρισσία και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δημήτρη Στριμπάκο: «Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων και οι παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημόσιου χώρου της περιοχής της κεντρικής αγοράς της Δ.Κ. Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας. Συγκεκριμένα, η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει ένα δίκτυο των πλέον εμπορικών οδών της πόλης και συγκεκριμένα: 25ης Μαρτίου (από οδό Αναστασοπούλου έως οδό Μελίου), μήκους 235 μ., Ελ. Βενιζέλου (από οδό Πονηροπούλου έως οδό Μελίου), 145 μ., Πονηροπούλου (από οδό Ελ. Βενιζέλου έως οδό Γ. Αλεξόπουλου), 115 μ., Χριστιανουπόλεως (από οδό Ελ. Βενιζέλου έως οδό Γ. Αλεξόπουλου), 115 μ., Ν. Καλαντζάκου (από οδό 25ης Μαρτίου έως οδό Μελίου), 75 μ., Μελίου (από οδό Ελ. Βενιζέλου έως οδό Γ. Αλεξόπουλου), 125 μ., Γ. Γκρίτζαλη (από οδό Μελίου έως κεντρική πλατεία), 65 μ., Γ. Αλεξόπουλου (από οδό Πονηροπούλου έως οδό Μελίου), 145 μ. Κεντρικός άξονας των παρεμβάσεων είναι η οδός 25ης Μαρτίου, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του εμπορικού κέντρου της πόλης της Κυπαρισσίας και τον άξονα που συνδέει όλα τα επιμέρους σημαντικά στοιχεία της πόλης (Δημαρχείο, Δικαστήρια, πιάτσα ταξί, ε.ο. Πύργου - Μεθώνης, κεντρική πλατεία, ΚΤΕΛ Μεσσηνίας). Η οδός 25ης Μαρτίου και η οδός Ν. Καλαντζάκου είναι χαρακτηρισμένες οδοί ήπιας κυκλοφορίας στην κυκλοφοριακή μελέτη Κυπαρισσίας. Οι οδοί 25ης Μαρτίου, Χριστιανουπόλεως, Ν. Καλαντζάκου και Πονηροπούλου, εντός της περιοχής παρέμβασης, θα αναδιαμορφωθούν πλήρως: Θα δημιουργηθεί δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας πλάτους 4 μέτρων. Τόσο οι οδοί όσο και τα πεζοδρόμια θα επιστρωθούν με ψυχρούς κυβόλιθους. Στις συμβολές με τις υπόλοιπες οδούς θα κατασκευαστούν ζώνες προσαρμογής από κτυπητό σκυρόδεμα ενισχυμένο πλάτους 1 μέτρου. Στα διαπλατυσμένα πεζοδρόμια θα κατασκευαστούν ράμπες πρόσβασης και λωρίδες όδευσης ΑμεΑ και εσοχές στάθμευσης πλάτους 2,20 μέτρων για τις ανάγκες των ΑμεΑ και της τροφοδοσίας των καταστημάτων. Όλες οι παρεμβάσεις θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές των οδηγιών «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συμβολή των οδών Ν. Καλαντζάκου και 25ης Μαρτίου θα δημιουργηθεί χώρος πλατείας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Θα συμπεριλαμβάνει διαμόρφωση με χλοοτάπητα και στο κέντρο του προτείνεται να φυτευτεί ένα λεμονοκυπάρισσο, καθώς και χώρους διέλευσης περιμετρικά με ειδικό
φωτισμό. Ο κύριος στόχος της επέμβασης σε αυτόν τον χώρο είναι η περιβαλλοντική αναβάθμισή του και η ανάδειξή του σε ένα χώρο καλαίσθητο, ευχάριστο και χρηστικό για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες. Συμπληρωματικά, οι οδοί Μελίου, Ελ. Βενιζέλου και Αλεξοπούλου αναβαθμίζονται ως προς τους κοινόχρηστους χώρους τους (ανακατασκευή τμήματος πεζοδρομίων) με ψυχρούς κυβόλιθους στις ίδιες διαστάσεις. Όλοι οι κοινόχρηστοι και ελεύθεροι δημόσιοι χώροι θα είναι προσβάσιμοι από ΑμεΑ, μέσω ραμπών πρόσβασης, λωρίδων όδευσης και ειδικού εξοπλισμού. Τέλος σε όλη την περιοχή παρέμβασης θα ανακατασκευαστούν ή θα επισκευαστούν τα δίκτυα υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων, οδοφωτισμού)».
Η δημοτική σύμβουλος Σταματία Αλεξοπούλου σε παρέμβασή της τόνισε: «Δεν είδα στην εισήγηση να γράφει γιατί έρχεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή η μελέτη του έργου κι επίσης δεν είδα να γράφει εργασίες και όσα προηγήθηκαν μέχρι να συνταχθεί η μελέτη τον Ιανουάριο 2021 όπως γράφει. Γιατί ο προϋπολογισμός που γράφει η μελέτη είναι 1.430.395,26 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020" ανέρχεται σε 1.696.000; Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στην Κυπαρισσία είναι ένα έργο το οποίο η παράταξή μας κι ο επικεφαλής μας Παν. Τσίγγανος στηρίζει και προωθεί από τότε που ξεκίνησε ως ιδέα από το 2017 και 2018. Σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίγγανος μετά την ανάληψη καθηκόντων της σημερινής δημοτικής αρχής το έφερε στην επιφάνεια και στον δημόσιο διάλογο με ερωτήσεις του στην Οικονομική
Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τη μελέτη συμφωνεί ο συνδικαιούχος, δηλαδή ο Εμπορικός Σύλλογος με το Επιμελητήριο; Τι θα γίνει στην οδό 25ης Μαρτίου με την πιάτσα των ταξί; Τι σκοπεύετε να κάνετε; Τι προβλέπεται στην μελέτη, αν σκοπεύετε να μεταφέρετε αλλού την πιάτσα ταξί. Ψηφίζω υπέρ, με την ευχή και την έκκληση προς τη δημοτική αρχή, τις υπηρεσίες του δήμου, τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο, να φροντίσουν για το έργο με προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με διαφάνεια και αναλυτική ενημέρωση αιρετών του δήμου, Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου, συλλογικών φορέων και κατοίκων, για κάθε υποέργο. Ως παράταξη θέλουμε να γίνει το έργο στην πόλη και να γίνει σωστά. Να λύσει προβλήματα και όχι να δημιουργήσει περισσότερα».
Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μερκούρης επισήμανε: «Ψηφίζω υπέρ, όμως θέλω να αναφέρω τα εξής: Η εγκεκριμένη πράξη προβλέπει ότι ο δήμος θα προβεί στην υλοποίηση επτά υποέργων. Ποια από αυτά περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο δήμος για τα υπόλοιπα; Προβλέπονται στην παρούσα μελέτη τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; Είναι συμβατές οι αλλαγές αυτές με τους όρους του προγράμματος; Έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο να προκαλέσουν πρόβλημα στην υλοποίησή του; Στη μελέτη περιλαμβάνονται τέσσερα υποέργα (τρία έργα και μία προμήθεια), τα οποία προφανώς θα δημοπρατηθούν ως ξεχωριστές συμβάσεις, ενώ πρόκειται ουσιαστικά για ένα ενιαίο τεχνικό έργο (την ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων). Γιατί τα τέσσερα υποέργα δεν ενσωματώθηκαν σε μία σύμβαση; Ή έστω σε δύο (αν ξεχωρίσουμε την προμήθεια); Αντιλαμβάνεσθε τι πρόβλημα μπορεί να ανακύψει, αν ένα από τα τέσσερα υποέργα μείνει πίσω από απρόβλεπτη αιτία; Πώς θα μπορέσει η Τεχνική Υπηρεσία να συντονίσει τέσσερις εργολαβίες, που πολύ πιθανό η μία να αντιστρατεύεται την άλλη; Η μελέτη και το σχέδιο που μας αποστείλατε βασίστηκε στην αρχική μελέτη και στο αρχικό σχέδιο που υποβλήθηκε από τον δήμο κατά τη φάση υποβολής προτάσεων και τα οποία μας εξασφάλισαν και την πράξη ένταξης. Οι δηλώσεις του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου ότι δεν υπήρχε τίποτα στην Τεχνική Υπηρεσία τι νόημα είχαν; Η ίδια η Τεχνική Υπηρεσία σας διαψεύδει, παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη μελέτη».   eleftheriaonline

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα