Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

e- Αποδείξεις: «Παγώνει» η υποχρέωση για το 30% ηλεκτρονικών συναλλαγών - Πόσο έξτρα φόρο γλιτώνει ο κάθε πολίτης


«Παγώνει» η υποχρέωση για ηλεκτρονικές συναλλαγές -δηλαδή μέσω καρτών και web banking- αξίας ίσης με το 30% του εισοδήματος: Ότι e- συναλλαγή έγινε... έγινε μέσα στο 2020, καθώς με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης την ερχόμενη άνοιξη, ουδείς από τις αρμόδιες αρχές θα καθίσει να υπολογίσει την διαφορά και να επιβάλει το αντίστοιχο φορο-πέναλτι.
Δεν θα επιβληθεί ποινή φόρου 22% σε όσους δεν κατάφεραν την χρονιά που μας πέρασε να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ελάχιστο όριο δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής: Κάθε φορολογούμενος έχει την υποχρέωση να κάνει αγορές με κάρτες ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής αξίας αντίστοιχης με το 30% των αποδοχών που δηλώνει. Δηλαδή για παράδειγμα αν κάποιος έχει εισόδημα 12.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει ηλεκτρονικές αποδείξεις αξίας 3.600 ευρώ (12.000 Χ 30%), ενώ για εισόδημα 20.000 ευρώ το ποσό διαμορφώνεται στα 6.000 ευρώ. Για φορολογουμένους με εισοδήματα άνω των 66.667 ευρώ προβλέπεται ανώτατο όριο 20.000 ευρώ στο ποσό των δαπανών που πρέπει να πραγματοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Δηλαδή όσοι φορολογούμενοι έχουν ετήσιο πραγματικό εισόδημα άνω των 66.667 ευρώ αρκεί να καλύψουν ποσό δαπανών 20.000 ευρώ σε ηλεκτρονικές αγορές, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστά χαμηλότερα του 30%.
Χωρίς έξτρα φόρο φέτος
Στην περίπτωση όμως που η αξία των αποδείξεων υπολείπεται του απαιτούμενου ορίου στη διαφορά επιβάλλεται πέναλτι 22%: Έτσι, αν φορολογούμενος με εισόδημα 15.000 ευρώ δεν έχει συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 4.500 ευρώ αλλά 4.000 ευρώ επί της διαφοράς των 500 ευρώ θα έπρεπε να πληρώσει επιπλέον φόρο 110 ευρώ (500 Χ 22%). Άλλος μισθωτός που δηλώνει ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να έχει πραγματοποιήσει την περασμένη χρονιά ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους 6.000 ευρώ. Στην περίπτωση όμως που θα εμφάνιζε λιγότερες, π.χ. 5.000 ευρώ, τότε στη διαφορά των 1.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 22%, δηλαδή θα επιβαρυνθεί με έξτρα φόρο 220 ευρώ (1.000 Χ 22%). Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι «παγώνει» η υποχρέωση για συγκεκριμένα ποσά ηλεκτρονικών συναλλαγών «γλιτώνει» από έξτρα φόρο που μπορεί να έφτανε και τα 4.400 ευρώ, όσους αμέλησαν ή... απέφυγαν να πραγματοποιήσουν e- συναλλαγές.
Ποιες δαπάνες λαμβάνονται υπόψη
Στις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του ποσοστού 30% περιλαμβάνονται σήμερα τα περισσότερα από τα έξοδα κάθε νοικοκυριού, καθώς και τα έξοδα για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, για δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα. Λαμβάνονται ακόμη υπόψη τα πραγματικά εισοδήματα του φορολογουμένου και όχι τα εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Για τον υπολογισμό του ύψους του εισοδήματος δεν λαμβάνεται υπόψη η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής που δίνεται από τον φορολογούμενο στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επιπλέον δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων. Να σημειωθεί, πως:
· Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο στους οποίους έχουν κατασχεθεί ένας η περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού, είχαν υποχρέωση να καλύψουν όριο των δαπανών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής 5.000 ευρώ.
· οι φορολογούμενοι που οι δαπάνες τους εντός του φορολογικού έτους για καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και για ενοίκια (κύριας ή/και δευτερεύουσας κατοικίας, επαγγελματικής στέγης, κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη) ξεπερνούσαν το 60% του πραγματικού εισοδήματος τους, έπρεπε να «καλύψουν» ηλεκτρονικά ποσοστό δαπανών στο 20% του εισοδήματός τους.
Πώς αποδεικνύονται οι e- συναλλαγές
Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αυτές λαμβάνονται υπόψη για τους ενοίκους ή ιδιοκτήτες ανάλογα με το ποσό που τους αντιστοιχεί. Για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται υπόψη και εκείνες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον επαγγελματικό τους τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον αυτές αφορούν σε ατομικές ιδιωτικές τους δαπάνες και όχι στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών που καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες που σχετίζονται με τη λήψη υπηρεσιών και αφορούν στην ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, καθώς οι συγκεκριμένες δαπάνες εντάσσονται στην υποομάδα 432 (υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας) της ομάδας 4 του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς ανάλογα με τις δαπάνες που πραγματοποιούν μέσω αυτών. Το ίδιο ισχύει και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.
Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο εκτύπωσης της συναλλαγής από το τερματικό μηχάνημα (POS) κ.λπ. χωρίς να απαιτείται η συλλογή αποδείξεων. Τα έγγραφα (π.χ. κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού) που αποδεικνύουν την εξόφληση της δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών, φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα