Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

11 η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2021


Σας καλούμε στην 11 η ΤΑΚΤΙΚΗ μέσω τηλεδιάσκεψης (*) , συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, την 16η η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 19.00 μ.μ για την 11 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
(*) Αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020 (ΑΔΑ ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1) & ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/ 07-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιοι του Υπουργείου  Εσωτερικών
1. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021(Έγκρ. της αριθ. 68/2021 ΑΟΕ).
2. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου 2021 και πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης στο αρδευτικό
δίκτυο Αρμενιών.
3. Τροποποίηση της με αριθ.262/2019 ΑΔΣ με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής καταγραφής καικαταστροφής ή εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία, προς καταστροφή τους.
4. Έγκριση παράτασης της από 23-04-2015 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Φιλιατρών.
5. Αποδοχή παραχώρησης προς χρήση αγροτικού μηχανήματος (διαξονικού γεωργικού ελκυστήρα) προς τον Δήμο Τριφυλίας για κάλυψη αναγκών του Δήμου.
6. Παραχώρηση ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Τριφυλίας.
7. Χορήγηση αιγίδας στην διοργάνωση Ruh Messinia –Rum For Freedom
8. Συζήτηση για την Οργάνωση Σφαγείων στα Φιλιατρά(Παλαιά σφαγεία).
9. Χορήγηση νερού στην κ. Αγγελοπούλου Σταυρούλα για την δημιουργία επένδυσης στην
Κοινότητα Αετού Τριφυλίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα