Κυριακή 30 Μαΐου 2021

Πυροσβεστική: Έρχονται 190 νέες θέσεις εργασίας


Το Πυροσβεστικό Σώμα προχωρά στην κάλυψη κενών θέσεων μέσω πρόσληψης εποχικών πυροσβεστών
Στο Πυροσβεστικό Σώμα τη δεδομένη στιγμή υπηρετούν δύο χιλιάδες τριακόσιοι δέκα (2.310) Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και συνεπώς οι κενές θέσεις, που έχουν προκύψει από το σύνολο των δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) εγκεκριμένων θέσεων σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική, ανέρχονται στις εκατόν ενενήντα (190).
Συγκεκριμένα:
α) τριάντα τέσσερις (34) κενές θέσεις προέκυψαν με την περάτωση των διαδικασιών της ανωτέρω (γ) σχετικής και μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2020.
Εξ αυτών οι τριάντα δύο (32) προέρχονται από Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με έτος αρχικής πρόσληψης το 2020 και δύο (2) από Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με έτος αρχικής πρόσληψης το 2003 έως και το 2019, β) εκατόν πενήντα πέντε (155) κενές θέσεις προέκυψαν από Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, οι οποίοι ενώ έλυσαν την σύμβαση με το Π.Σ. την 31-10-2020, δεν προσήλθαν για επαναπρόσληψη στο Π.Σ. σε εκτέλεση της ανωτέρω (β) σχετικής.
Εξ αυτών οι εκατόν τριάντα (130) προέρχονται από Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με έτος αρχικής πρόσληψης το 2003 έως και το 2019 και οι είκοσι πέντε (25) από Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με έτος αρχικής πρόσληψης το 2020, γ) μία (1) κενή θέση προέκυψε από Πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης με έτος αρχικής πρόσληψης το 2019, ο οποίος αποχώρησε οικειοθελώς μετά την υπογραφή σύμβασης έτους 2021.
Ενόψει των αυξημένων αναγκών της αντιπυρικής περιόδου για πλήρη στελέχωση του μηχανισμού πυροπροστασίας με τους συνολικά δυο χιλιάδες πεντακόσιους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και δεδομένου, ότι οι τελικοί αναμορφωμένοι κυρωμένοι πίνακες μετά τις κληρώσεις της ανωτέρω (α) σχετικής είναι σε ισχύ, οι προαναφερόμενες εκατόν ενενήντα (190) κενές θέσεις Π.Ε.Α θα καλυφθούν ως εξής:
Οι πενήντα επτά (57) κενές θέσεις Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με έτος αρχικής πρόσληψης το 2020 θα καλυφθούν από ισάριθμους επιτυχόντες - επιλαχόντες υποψηφίους των τελικών αναμορφωμένων κυρωμένων πινάκων μετά τις κληρώσεις της ανωτέρω (α) σχετικής, ανά κατηγορία και ΔΙ.Π.Υ.Ν./ΔΙ.Π.Υ., στις οποίες εμφανίζονται τα κενά αυτά.
Οι υπόλοιπες εκατόν τριάντα τρείς (133) κενές θέσεις Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με έτος αρχικής πρόσληψης το 2003 έως και το 2019 θα καλυφθούν από ισάριθμους επιτυχόντες - επιλαχόντες υποψηφίους των τελικών αναμορφωμένων κυρωμένων πινάκων μετά τις κληρώσεις της ανωτέρω (α) σχετικής ανά κατηγορία και ΔΙ.Π.Υ.Ν./ΔΙ.Π.Υ., όπως κατανέμονται παρακάτω σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Το σύνολο των κενών θέσεων των πινάκων Α΄ και Β΄ θα καλυφθεί από ισάριθμους επιτυχόντες - επιλαχόντες υποψηφίους των τελικών αναμορφωμένων κυρωμένων πινάκων μετά τις κληρώσεις της ανωτέρω (α) σχετικής, ανά κατηγορία των αντίστοιχων ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. στις οποίες εμφανίζονται τα κενά των ανωτέρω πινάκων.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα