Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Νομιμότητα vs "χρηστών ηθών" για λειτουργία οίκου ανοχής στην Κυπαρισσία

Η αίτηση που έχει καταθέσει αλλοδαπή για λειτουργία οίκου ανοχής, θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας. Αυτή είναι η δεύτερη φορά, μέσα σε δύο χρόνια, που υποβάλλεται αίτηση στο δήμο Τριφυλίας, αλλά η πρώτη φορά που το θέμα φτάνει στο Σώμα και, ως εκ τούτου, η συνεδρίαση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις απόψεις και θέσεις που θα εκφράσουν ο δήμαρχος, ο πρόεδρος του Δ.Σ., οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Στην αίτηση της αλλοδαπής αναφέρονται τα εξής: «Παρακαλώ, θα επιθυμούσα να ενημερωθώ για τη δυνατότητα χορήγησης άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδομένου επ’ αμοιβή προσώπου (Ν. 2734/99) στην Κυπαρισσία». Το τοπικό συμβούλιο Κυπαρισσίας με την υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφασή του,«1. Εισηγείται τη μη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδομένου επ’ αμοιβή. 2. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής». Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 20/2017 απόφασή της «1. Εισηγείται την έγκριση της υπ. Αριθ. 25/2017 αποφάσεως της Δ.Κ. Κυπαρισσίας. 2. Εισηγούμαστε την παρούσα απόφαση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Συζητήσεις
Ήδη στην Κυπαρισσία γίνονται πολλές συζητήσεις μεταξύ των πολιτών και δη των αυτοδιοικητικών παραγόντων. Συζητήσεις, άλλες σε σοβαρό και έντονο ύφος, άλλες σε στυλ χαβαλέ και με χιουμοριστική διάθεση, άλλες σοβαροφανείς και με ηθικοπλαστικές προσεγγίσεις και άλλες εστιάζονται στη νομιμότητα. Από καμία, ωστόσο, συζήτηση, δεν πρέπει να παραβλέπεται η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ενός νομίμου αιτήματος και δικαιώματος, εφόσον βεβαίως υπάρχουν και εκπληρούνται οι προβλέψεις του νόμου. Όπως, επίσης, η πραγματικότητα των συνθηκών στην περιοχή και, ενδεχόμενα, βιολογικών αναγκών τμήματος του πληθυσμού της περιοχής, όπως για παράδειγμα, των αλλοδαπών - οικονομικών μεταναστών που διαμένουν στην περιοχή χωρίς οικογένεια και συντρόφους.
Η δημοτική Αρχή Τριφυλίας, όπως φαίνεται, δε θέλει επουδενί τη λειτουργία οίκου ανοχής και, όπως ακούγεται, υπάρχουν ισχυρισμοί αντίθεσης περί μη σύνδεσης της δημαρχοντίας αυτής της δημοτικής περιόδου με τη λειτουργία οίκου ανοχής. Αυτό, προφανέστατα, έρχεται σε σύγκρουση και πλήρη αντίθεση με τη νομιμότητα που οφείλει να υπηρετεί, η κάθε δημοτική Αρχή. Εσχάτως στην Τριφυλία τίθενται ερωτήματα περί του νομίμου και του ηθικού. Ο νόμος, όμως είναι νόμος του κράτους, ενώ η ηθική είναι προσωπική υπόθεση και τρόπος ζωής του καθενός, είναι θέμα συνείδησης του κάθε ανθρώπου. Η διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης είναι συγκεκριμένη, εκ του νόμου, και ήδη έπρεπε να υπάρχει εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αριθμό αδειών εγκατάστασης και χρήσης οίκων ανοχής (άρθρο 73 Ν.3852/2010), χωρίς όμως να είναι αυτή προαπαιτούμενο. Το Δ.Σ. ήδη έπρεπε να είχε αποφασίσει για καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών εγκατάστασης και χρήσης οίκων ανοχής και ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2734/99. Ο ίδιος νόμος ορίζει τα δικαιολογητικά και τις απαγορεύσεις. 
Επειδή αυτή είναι η πρώτη φορά που υποβάλλεται και συζητείται αύριο στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας αίτημα για λειτουργία οίκου ανοχής και μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, το δημοτικό συμβούλιο και ο ίδιος ο δήμαρχος, ο οποίος χορηγεί την άδεια, όπως και οι επικεφαλής των παρατάξεων, οφείλουν να τοποθετηθούν με ξεκάθαρες απόψεις και θέσεις, που να έχουν ως βάση την ισχύουσα νομοθεσία, και το δημοτικό συμβούλιο είναι, εκ του νόμου, υποχρεωμένο να αποφασίσει για τον ανώτατο αριθμό αδειών που θα χορηγήσει, από τη στιγμή μάλιστα που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον με την αίτηση που υποβλήθηκε.  Σε διαφορετική περίπτωση, η μη τήρηση της νομιμότητας, με βάση ηθικές προσεγγίσεις ή αναστολές για την άρνηση χορήγησης άδειας επί νομίμου αιτήματος, εάν και εφόσον υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά, κάλλιστα μπορεί να προσβληθεί και να καταπέσει από υπερκείμενα θεσμικά αρμοδίως Όργανα της Ελληνικής Πολιτείας.

 ..................................................................................................................................................
Ο σχετικός νόμος
 Η λειτουργία οίκου ανοχής διέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2734/199,σύμφωνα με τον οποίο «Πρόσωπο, το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος για να εκδίδεται με αμοιβή, υποχρεούται να εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος, εντός του οποίου θα ασκεί την ανωτέρω δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει την προς τούτο έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του εν λόγω οικήματος. Αν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας, απαιτείται συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων αυτής, εκτός αν ο κανονισμός της απαγορεύει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας. Η ανωτέρω συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και των συνιδιοκτητών και ενοίκων ισχύει μέχρι τη λήξη της άδειας εγκατάστασης και χρήσης, έστω και αν μεταβληθούν τα πρόσωπα αυτά, και δεν ανακαλείται. Απαγορεύεται η εκμίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης του οικήματος, για τον ανωτέρω σκοπό, σε πρόσωπο που δεν κατέχει το προαναφερόμενο πιστοποιητικό. Τα οικήματα, εντός των οποίων ασκείται η ως άνω δραστηριότητα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Η άδεια είναι προσωπική, ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρόνο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησής της. Κατά το χρόνο ισχύος της εν λόγω άδειας δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο δεύτερης άδειας για τον ίδιο σκοπό».
................................................................................................................................................ 
Του Ηλία Γιαννόπουλου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα