Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Πως μπορώ να δανειοδοτηθώ από το ΕΤΕΑΝ;


Τι μου προσφέρει το ΕΤΕΑΝ, σε ποια προγράμματα με στηρίζει, τι εγγυήσεις και τι χρηματοδότηση δίνει στους επαγγελματίες και με ποιο επιτόκιο; Αυτά τα ερωτήματα απαντήθηκαν κατά την ημερίδα του ΕΕΑ για το ΕΣΠΑ στις 13/2/2013. Την παρουσίαση έκανε η κα Σταυρινάκη Ευαγγελία, Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών ΕΤΕΑΝ.
Όπως τονίστηκε στην ημερίδα, ο ρόλος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) στην υλοποίηση του προγράμματος του ΕΣΠΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» είναι ενισχυτικός αλλά σημαντικός σε πολλές φάσεις της υλοποίησής του. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ είναι ένα Ταμείο που αναπτύσσει σειρά από ενισχυτικές δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν σε προγράμματα αλλά και μεμονωμένα για αναπτυξιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Όπως ανέφερε η κα Σταυρινάκη το Ταμείο συνεργάζεται με τράπεζες και φορείς προκειμένου να εξασφαλίσει για τις επιχειρήσεις ρευστότητα με χρήση διάφορων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως οι εγγυήσεις δανείων, οι δανειοδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων κλπ. Από τη δημιουργία του, αρχικά ως ΤΕΜΠΜΕ, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις.

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ προσαρμοζόμενη στη σημερινή εποχή ανέπτυξε νέα εργαλεία ενίσχυσης των μικρομεσαίων όπως το Ταμείο Δανειοδοτήσεων και το Ταμείο Εγγυήσεων.

Οι δράσεις της ΕΤΕΑΝ συνδέονται με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε τρία σημεία
1. Με την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των επιχειρήσεων που μπορεί να γίνει και με δανεισμό
2. Με την κάλυψη αναγκών ρευστότητας της επιχείρησης και
3. Με την κάλυψη της εγγύησης για τη λήψη της προκαταβολής.

Το Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ καλύπτει επιχειρηματικά δάνεια για επενδύσεις και ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για πέντε συγκεκριμένες Δράσεις που είχαν προκηρυχθεί κατά τη σύσταση του Ταμείου και αφορούν στη γενική και νεανική επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, και τον τουρισμό - πράσινη οικονομία.

Το Ταμείο δημιουργήθηκε για την επιχειρηματική επανεκκίνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την αξιοποίηση-ανακατανομή αδιάθετων κοινοτικών κονδυλίων που ήταν «παρκαρισμένα» στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον με το Ταμείο αυτό, μειώθηκε η σχέση συνεπένδυσης έτσι ώστε για κάθε 1 Ευρώ που θα συνεισφέρει ατόκως η ΕΤΕΑΝ ΑΕ στο Ταμείο, οι δανειοδότριες τράπεζες θα συνεισφέρουν άλλο 1 Ευρώ με συνέπεια να συμψηφίζεται το επιτόκιο και να πέφτει περίπου στο μισό. Αυτό σημαίνει σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα επιχειρηματικά δάνεια κυμαίνονται από 10.000 ευρώ μέχρι 800.000 ευρώ ενώ τα κεφάλαια κίνησης είναι συνάρτηση του τζίρου και των παραγγελιών της επιχείρησης.

Η ΕΤΕΑΝ για την διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων δημιούργησε ένα πρόγραμμα Εγγυοδοσίας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών το οποίο έχει ενεργοποιηθεί από τον περασμένο Νοέμβριο. Μέσω του προγράμματος προϋπολογισμού από τα ίδια κεφάλαιά της, η ΕΤΕΑΝ εγγυάται για 2 χρόνια με σταθερό ετήσιο κόστος ανά μικρομεσαία επιχείρηση το 50% των εγγυητικών επιστολών που θα εκδώσει η συνεργαζόμενη τράπεζα υπέρ των προμηθευτών της επιχείρησης για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς αυτή. Οι επιστολές απευθύνονται είτε στους προμηθευτές των επιχειρήσεων είτε στις τράπεζες για λήψη προκαταβολής για την επιχορήγηση.

Το ανώτατο ύψος των εγγυητικών επιστολών που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ συμφωνείται μεταξύ τράπεζας και επιχείρησης ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες σε πρώτες ύλες και εμπορεύματα και δεν υπερβαίνει τα Ευρώ 150.000 ανά επιχείρηση. Σημειώνεται ότι η εγγύηση καλύπτει όλων των κατηγοριών τις εγγυητικές επιστολές ορισμένου χρόνου, ακόμη και προκαταβολών έναντι ενισχύσεων από φορείς άλλων κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα είναι ένα χαμηλού κόστους εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι για ένα χρονικό διάστημα 2 ετών μπορεί να υποκαθιστά την απαιτούμενη ρευστότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχειρήσεως προς τους προμηθευτές της. Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη αποδοχή (12 συνεργαζόμενες τράπεζες) και αυξανόμενη απήχηση, λόγω της εξοικονόμησης πολύτιμης ρευστότητας που άλλως δεσμεύεται στην χρηματοδότηση των προμηθευτών.

Τα είδη των εγγυητικών επιστολών είναι:
• Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς
• Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σύμβασης
• Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δεν εγγυάται την έκδοση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για την χορήγηση δανείου (ή άλλης μορφής χρηματοδοτικού εργαλείου).

Όλες οι διαδικασίες γίνονται μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών στις οποίες υποβάλλονται και οι αιτήσεις των επιχειρήσεων.

Όλα τα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ απευθύνονται σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή σε όλους τους κλάδους και όλη την Επικράτεια, ενώ μετά την αλλαγή του μοντέλου συνεργασίας με τις τράπεζες, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής όλων των τραπεζών σε αυτά. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει στους επιχειρηματίες να διεκδικήσουν από κοινού με την τράπεζα με την οποία συνεργάζονται τη συμμετοχή τους στα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς αναγκάζονταν πολλές φορές να απευθυνθούν σε τράπεζες με τις οποίες δεν είχαν συναλλαγές, προκειμένου να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα που επιθυμούσαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα