Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΚύπροΣτο ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων της Κύπρου είναι εγγεγραμμένες 414 ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης, εκατοντάδες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων υπολογίζεται ότι έχουν «ανοίξει» ΑΦΜ στην Κύπρο για φορολογικούς σκοπούς την τελευταία διετία.
Περισσότερες από 700 βορειοελλαδικές επιχειρήσεις έχουν δραστηριότητα στην Κύπρο.
Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, το κλείσιμο των τραπεζών από τις 15 Μαρτίου «εγκλώβισαν» Έλληνες επιχειρηματίες και δραστηριότητες και μπλόκαραν κεφάλαια ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ για μισθοδοσίες ή πληρωμές προμηθευτών.
Λόγω της δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με επιστολή της ζήτησε απ’ όλες τις εισηγμένες εταιρείες να ενημερώσουν το επενδυτικό κοινό για το αν έχουν καταθέσεις στην Κύπρο και συγκεκριμένα στις τράπεζες Λαϊκή, Κύπρου, Ελληνική, όπου θα «κουρευτούν» καταθέσεις από 100.000 ευρώ.
JUMBO: Στα 58 εκατ. ευρώ περίπου ανέρχονται οι καταθέσεις και τα κεφάλαια κίνησης της Jumbo
στην Κύπρο και, συγκεκριμένα, στην Τράπεζα Κύπρου. Η εταιρία διατηρεί τρία καταστήματα στην Κύπρο. Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρου ανέρχονταν στα 32 εκατ. ευρώ και αποτελούσαν το 11% περίπου των πωλήσεων του ομίλου. Ο όμιλος δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των τραπεζών Κύπρου και CPB.
Η θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο συνεχίζει τη λειτουργία της κανονικά, ωστόσο προεκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών της θα επηρεαστεί αρνητικά κατά 20%-25%.
Attica Bank: Η τράπεζα κατέχει στο χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση ομόλογο έκδοσης της Τράπεζας Κύπρου (ISIN CY0141890117), ονομαστικής αξίας 5 εκατ. ευρώ το οποίο αποτιμά σε τρέχουσες τιμές.
ΟΤΕ: Σε περίπου 3 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι καταθέσεις του ομίλου ΟΤΕ στην Τράπεζα Κύπρου, τη Λαϊκή Τράπεζα και την Ελληνική Τράπεζα, η πλειονότητα των οποίων αποτελούν το αντίκρισμα για ήδη εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές.
ΟΠΑΠ: Οι θυγατρικές εταιρείες της ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ και OPAP SPORTS, τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην τράπεζα CPB συνολικού ύψους 1.758.000 ευρώ. Οι καταθέσεις των ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ και OPAP SPORTS, στην Τράπεζα Κύπρου ανέρχονται στο ποσό των 1.305.000 ευρώ.
Δεν υφίσταται έκθεση σε κινητές αξίες, σε προϊόντα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών των Κυπριακών θυγατρικών είναι μικρότερο του 5% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και μικρότερο του 2% των κερδών EBITDA για τη χρήση 2012.
ΑΛΟΥΜΥΛ: Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Κύπρο με τρεις θυγατρικές εταιρείες:
1) Alumil Milonas Cyprus LTD
2) Alumil CY LTD και
3) Alumil Group LTD.
Οι καταθέσεις του ομίλου στην Τράπεζα CPB ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 867.296,6 ευρώ.
Δεν υπάρχει έκθεση του ομίλου σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των τραπεζών Κύπρου και CPB.
Η εκτίμηση της διοίκησης για τον κύκλο εργασιών του ομίλου στην Κύπρο, τη χρήση του 2013, είναι πως θα κυμανθεί τουλάχιστον στο μείον 50%, σε σύγκριση με το 2012.
ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Οι καταθέσεις της θυγατρικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στην Κύπρο είναι 99,1 χιλ. ευρώ άνω (επιπλέον) του εγγυημένου ποσού των 100 χιλ. ευρώ, στην τράπεζα Cyprus Popular Bank(CBP).
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είχε, μέσω θυγατρικών εταιρειών και κοινοπραξιών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, μη εγγυημένες καταθέσεις 2 εκατ. ευρώ.
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ: Ο Όμιλος δεν διατηρεί καταθέσεις στα τραπεζικά ιδρύματα Τράπεζα Κύπρου, C.P.B. και Ελληνική Τράπεζα, που τηρούνται στην Κύπρο. Ο Όμιλος κατέχει 415.800 μετοχές της εταιρείας «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Η εξέλιξη της δραστηριότητας του Ομίλου στην Κύπρο αναμένεται να έχει μία πτώση της τάξης του 5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών.
ΚΟΥΜΠΑΣ: Ο όμιλος κατέχει 415.800 μετοχές της εταιρείας «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Η εξέλιξη της δραστηριότητας του Ομίλου στην Κύπρο αναμένεται να έχει μία πτώση της τάξης του 5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. Ο Όμιλος έχει εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 27. εκατ. € και κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 78. εκατ. € (υπό το άρτιο κατά ποσοστό 90% επί της ονομαστικής αξίας εκάστης Ομολογίας) με ομολογιούχο δανειστή την «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD». Επίσης, διατηρεί δάνειο ποσού 1,7 εκατ. € με την ίδια τράπεζα.
ΕΛΠΕ: Ο όμιλος έχει τέσσερις θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο εκ των οποίων οι δύο ενεργούν σαν μητρικές εταιρείες συμμετοχών στα Βαλκάνια και δεν έχουν καμία έκθεση στην Κυπριακή αγορά ή το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Στην αγορά πετρελαιοειδών στην Κύπρο, δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρείες Hellenic Petroleum Cyprus Ltd και RAMOIL Cyprus Ltd με δίκτυο πρατηρίων και πωλήσεις σε βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες. Η συμμετοχή στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών των δραστηριοτήτων του ομίλου στην Κύπρο δεν ξεπερνάει το 3,5% με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2012 ενώ το σύνολο του απασχολούμενου κεφαλαίου ανέρχεται σε €65εκ.
Στο σύνολο του ομίλου μόνο οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή αγορά διατηρούν καταθέσεις στις τράπεζες Κύπρου, Λαϊκή, Ελληνική και Συνεταιριστική. Τα υπόλοιπα καταθέσεων αφορούν τις εισπράξεις από το δίκτυο πρατηρίων στην τοπική αγορά, ενώ το συνολικό υπόλοιπο σε όλες τις τράπεζες ανέρχεται σε €5 εκ. περίπου και αντιστοιχεί στις εκκαθαρίσεις εισπράξεων των τελευταίων ημερών, πριν το κλείσιμο των τραπεζών στις 15 Μαρτίου.
AEGEAN: Στο ποσό των 358.565 ευρώ (0,2% των συνολικών ταμειακών αποθεμάτων) ανέρχεται το υπόλοιπο του λογαριασμού της εταιρείας Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ (AEGEAN) που διατηρεί στην Τράπεζα Κύπρου (υποκατάστημα Λευκωσίας) με ημερομηνία 15/03/2013, δηλαδή 258.565 πάνω από το όριο εγγυημένων καταθέσεων. Τα παραπάνω διευκρινίζει η διοίκηση της εταιρείας, με επιστολή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εταιρεία δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των δύο τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου και CBP).
Marfin Investment Group: Σε 5 εκατ. ευρώ ανέρχονται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι καταθέσεις του Ομίλου Marfin Investment Group ΑΕ Συμμετοχών στην Κύπρο και διατηρούνται στην Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (CPB) ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου στην ίδια τράπεζα υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 5,2 εκατ. ευρώ.
Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία τονίζει ότι «οποιεσδήποτε εξελίξεις στην Κύπρο δεν αναμένεται να επιδράσουν σημαντικά την λειτουργία και τα αποτελέσματα του Ομίλου».
COCA COLA: Σε 175.381 ευρώ και 1.517.604 ευρώ ανέρχονται οι καταθέσεις της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως ΑΕ στην Τράπεζα Κύπρου και στη Cyprus Popular Bank αντίστοιχα, όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Πηγή: newsit
Ο Όμιλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα