Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Εφορία: Στήνει παγίδα με εισφορά αλληλεγγύης


Στη «μέγκενη» της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στέλνει εκατομμύρια φορολογούμενους η υποχρεωτική αναγραφή όλων των εισοδημάτων εφέτος. Ποιοι είναι οι «κόκκινοι» κωδικοί της φορολογικής δήλωσης.

Εφορία: Στήνει παγίδα με εισφορά αλληλεγγύης–Οι κρίσιμοι κωδικοί
Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις θα προκύψουν φέτος για εκατομμύρια φορολογούμενους, καθώς η υποχρεωτική αναγραφή στη φορολογική δήλωση όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων τους θα τους ρίξει στην «παγίδα» της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Η εμμονή του υπουργείου Οικονομικών να δηλωθούν αναλυτικά όλα τα εισοδήματα, ακόμα και αυτά που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς, όπως οι τόκοι των καταθέσεων, στοχεύει στην υπέρβαση του εισοδηματικού ορίου των 12.000 ευρώ για εκατομμύρια φορολογούμενους, πάνω από το οποίο επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές που κλιμακώνονται από 1% έως 4%.
Μέχρι πέρυσι η αναγραφή στη φορολογική δήλωση εισοδημάτων από τόκους καταθέσεων, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, REPOS, κέρδη από μερίσματα, πολυτεκνικά επιδόματα κ.ά δεν ήταν υποχρεωτική, όπως είναι φέτος.
Η «πρόβα» ωστόσο είχε γίνει με τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις που εισπράττουν οι αγρότες, οι οποίες μπορεί μεν να μη λαμβάνονται πλέον υπόψη για τον προσδιορισμό των τεκμηρίων, μπαίνουν όμως σε ειδικούς κωδικούς, για να υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Οι έξτρα φόροι που θα προκύψουν από την επιβολή έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης δημιουργούν μια νέα δεξαμενή εσόδων, σε μια δύσκολη περίοδο για τις εισπράξεις του Δημοσίου.
Όπως γίνεται σαφές από το «βιβλιαράκι» του υπουργείου Οικονομικών με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες, εισοδηματίες) για πρώτη φορά υποχρεούνται να δηλώσουν στους κωδικούς 659-660 όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους καθώς και τα ποσά που απαλλάσσονται από τον φόρο.

Και τα φωτοβολταϊκά

Από την «παγίδα» της έκτακτης εισφοράς δεν γλιτώνουν ούτε τα φωτοβολταϊκά, αφού στους προαναφερθέντες κωδικούς θα πρέπει να γραφτούν τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή άλλον προμηθευτή, μετά την ένταξή τους στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 kw. Τα κέρδη αυτά θα προστεθούν στα συνολικά εισοδήματα, στα οποία εάν ξεπεράσουν τις 12.000 ευρώ θα επιβληθεί έκτακτη εισφορά.
Το συνολικό εισόδημα θα μετρήσει και για την αξία των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσουμε. Το 25% των αποδείξεων θα είναι επί του συνόλου όλων των εισοδημάτων που υποχρεώνονται οι φορολογούμενοι να δηλώσουν φέτος. Όσοι δεν μαζέψουν το 25% θα πληρώσουν φόρο 10% επί του ποσού που έμεινε ακάλυπτο. Το ανώτατο όριο των απαιτούμενων αποδείξεων είναι 15.000 ευρώ.
Όσον αφορά τους τόκους από καταθέσεις, στον οδηγό δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς θα αναγραφούν, θεωρείται ωστόσο βέβαιο ότι θα μπει το όριο των 250 ευρώ πάνω από το οποίο η δήλωσή τους είναι υποχρεωτική.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εγκύκλιος για την υποβολή των φετινών δηλώσεων, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχουν λεπτομέρειες για το επίμαχο ζήτημα των τόκων.

Οι κρίσιμοι κωδικοί

Πάντως, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι στους κωδικούς 333-334, στους οποίους αναγράφεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που τους έχει παρακρατηθεί κατά το 2012, για να αφαιρεθεί κατά την εκκαθάριση της δήλωσης.
Δυσάρεστες εκπλήξεις θα υπάρξουν και για χιλιάδες νέους άνω των 18 ετών οι οποίοι δεν είναι προστατευόμενα μέλη και πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά δήλωση, ακόμη και με μηδενικά εισοδήματα.
Η εφορία θα υπολογίσει φόρο με βάση το ατομικό ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης που ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, και τα υπόλοιπα τεκμήρια αν υπάρχουν, όπως κατοικία που έχει παραχωρηθεί δωρεάν από τους γονείς και για την οποία υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης ανάλογα με την επιφάνεια. Εάν το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 9.000 ευρώ που είναι το αφορολόγητο όριο για το 2012 για τους νέους ηλικίας έως 30 ετών, τότε οι νέοι θα απαλλαγούν από τη φορολογία, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα προσκομίσουν αποδείξεις ίσες με το 25% του δηλωθέντος εισοδήματος, αλλιώς θα τους επιβληθεί ποινή φόρου 10% για το ποσό των αποδείξεων που λείπει. Στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φορολογική επιβάρυνση βρίσκονται οι νέοι που είχαν στην κατοχή τους αυτοκίνητο ή ακίνητο, καθώς ανεξάρτητα από το αν θα δηλώσουν εισόδημα θα φορολογηθούν με βάση το ποσό που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης.
Άλλοι κωδικοί που απαιτούν προσοχή από τους φορολογούμενους είναι:
*301-302: Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό από μισθούς. Ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2012 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμη και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν τη δήλωση χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αμοιβές καθώς αυτές θα δηλωθούν στον χρόνο που θα εισπραχθούν. Οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές το 2012 και δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών λόγω επίσχεσης εργασίας ή πτώχευσης του εργοδότη δεν θα δηλώσουν τις συγκεκριμένες αποδοχές, αλλά θα συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο δεν χορηγήθηκε από τον εργοδότη η σχετική βεβαίωση αποδοχών.
*327-328: Συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση. Φέτος υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος. Οι νέοι άνω των 18 ετών ανεξάρτητα αν θα υποβάλουν ή όχι φορολογική δήλωση θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
*019-020: Συμπληρώνονται από φορολογούμενους-μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν έως τρεις εργοδότες ή ο ένας εξ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος. Οι κωδικοί αυτοί καθιερώθηκαν προκειμένου- κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του τελευταίου φορολογικού νόμου- να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση όσον αφορά το τέλος επιτηδεύματος όσοι αμείβονται με μπλοκάκι, αλλά στην πραγματικότητα ασκούν εξαρτημένη εργασία.
Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν και φέτος τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ σε αντιδιαστολή με τους ελεύθερους επαγγελματίες για τους οποίους το τέλος επιτηδεύματος αυξήθηκε σε 650 ευρώ (1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα).
*027-028: Συμπληρώνονται από εμπόρους ηλικίας από 62 ετών και άνω (ημερομηνία γέννησης έως 31/12/1950). Ο κωδικός αυτός καθιερώθηκε προκειμένου να εξαιρεθούν αυτόματα από το τέλος επιτηδεύματος όσοι επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο .
*003-004: Συμπληρώνεται ο αριθμός των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη προκειμένου οι φορολογούμενοι να έχουν πρόσθετο αφορολόγητο το οποίο ανέρχεται συνολικά σε: 7.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 1 παιδί, 9.000 ευρώ με 2 παιδιά, 12.000 ευρώ για τους τρίτεκνους και 15.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 4 παιδιά.
*204-205-206 του πίνακα 5. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος όλων των κατοικιών (κύριες ή δευτερεύουσες) είτε είναι ιδιοκατοικούμενες, είτε μισθωμένες, είτε δωρεάν παραχωρούμενες. Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται θα συμπληρώσετε 999999999.
*844-845. Συμπληρώνονται από φορολογούμενους με σκάφος αναψυχής. Θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του κύριου ή του κατόχου του σκάφους. Πέρυσι στη δήλωση ο φορολογούμενος σημείωνε μόνο το όνομα του σκάφους και όχι τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.
*846-849: Συμπληρώνεται από τις οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα. Στους κωδικούς αυτούς οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν και τον ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων. Αν τα προστατευόμενα μέλη είναι άνω των 18 ετών τότε η αναγραφή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση.
Η πρώτη προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εκπνέει στις 30 Ιουνίου. Όμως είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δοθεί παράταση η οποία δεν αποκλείεται να φθάσει ακόμα και τον Αύγουστο, εάν κριθεί αναγκαίο.

* Δείτε όλες τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα