esos.gr
Με απόφαση της υπουργού Παιδείας Φρ. Κιάου τροποποιείται η με αριθμό 2/33374/0022/27−4−2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υφπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−των (ΦΕΚ 1393 Β/27.4.2012) ως εξής:
α) Μετά το τέλος του Κεφαλαίου Β΄ προστίθεται Κεφάλαιο Γ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
1. Η αποζημίωση όσων συμμετέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του Κεφαλαίου Β΄, στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τάξης των εσπερινών Γενικών Λυκείων, στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθώς και στις αντίστοιχες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών για την εισαγωγή των τελειόφοιτων ή αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απασχολούνται Σάββατα ή Κυριακές ή, εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εργάσιμες ημέρες μετά την 30η Ιουνίου και με παράλληλη μη χρήση τους ως ημερών θερινής άδειας, προσαυξάνεται, για κάθε ημέρα εργασίας, ως εξής:
Α) Μέλη Δ.Ε.Π., Α.Ε.Ι. ή Ε.Π., Τ.Ε.Ι. κατά 50 ευρώ.
Β) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, ΔιευθυντέςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, ιατροί, νομικοί σύμβουλοι ή άλλοι εκπρόσωποι της νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά 43 ευρώ.
Γ) Εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμοι και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικοί υπάλληλοι της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό του Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από την έννομη σχέση με την οποία συνδέονται μ’ αυτό, εφόσον έχουν βαθμό:
α) Α΄ και Β΄ κατά 35 ευρώ,
β) Γ΄ και Δ΄ κατά 30 ευρώ και
γ) Ε΄ και ΣΤ΄ κατά 25 ευρώ.
Δ) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου κατά 20 €.
2. Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που, κατά το χρόνο συμμετοχής τους στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τάξης των εσπερινών Γενικών Λυκείων, στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθώς και στις αντίστοιχες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών για την εισαγωγή των  τελειόφοιτων ή αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, υπηρετούν ως αποσπασμένοι στην Κεντρική ή στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή σε άλλες Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν δικαιούνται την προσαύξηση, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, λόγω απασχόλησης σε εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας του διδακτικού έτους.
β) Το Κεφάλαιο Γ΄ μετατρέπεται σε Κεφάλαιο Δ΄ και τροποποιείται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή εργασιών με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και σε βάρος των εξής πιστώσεων:
α) για όσους εμπίπτουν  τις περιπτώσεις 1 – 5 του Κεφαλαίου Α΄ και σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου Β΄, του ΚΑΕ 0515 του Ειδικού Φορέα 19 – 170 «Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση»,
β) για όσους εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις του Κεφαλαίου Α΄, του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του ΚΑΕ 0515 του Ειδικού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,
γ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ΄ και αφορούν απασχόληση Σάββατα και Κυριακές στις Επιτροπές των περιπτώσεων 1 – 5 του κεφαλαίου Α΄ και των περιπτώσεων 4, 5, 6 και 7 του κεφαλαίου Β΄, του ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα 19 – 170 «Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση»,
δ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ΄ και αφορούν απασχό−
ληση Σάββατα και Κυριακές στις Επιτροπές των περιπτώσεων 6 – 20 του κεφαλαίου Α΄, του ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και πραγματοποιούνται από τους εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών,
ε) για τις δαπάνες που προβλέπονται στη πρώτη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ΄ και αφορούν απασχόληση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά το πέρας του διδακτικού έτους στις Επιτροπές 6 – 20 του κεφαλαίου Α΄, του ΚΑΕ 0563 του Ειδικού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και πραγματοποιούνται από τους εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών.
στ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην Τρίτη περίπτωση του Κεφαλαίου Γ΄, του ΚΑΕ 0519 του Ειδικού Φορέα 19 – 110 «Κεντρική υπηρεσία».
2. Η πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στα ΚΕΦ. Α, Β και στην περίπτωση 1 του Κεφαλαίου Γ΄ γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστάσεις πληρωμής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, θεωρημένα από τον Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής ή ελλείψει Προέδρου από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Πρόσφατη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών των δικαιούχων, ή για όσους απασχολούνται με σύμβαση
μίσθωσης έργου, αντίγραφο σύμβασης ή βεβαίωση πρόσληψης.
γ) Αντίγραφο απόφασης σύστασης Επιτροπής ή ορισμού προσωπικού απασχόλησης.
δ) Αντίγραφο απόφασης καθορισμού του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων.
ε) Αντίγραφο της παρούσας απόφασης.
3. Ειδικά για την πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις γ), δ) και ε) της
περίπτωσης 1 του παρόντος Κεφαλαίου, πέραν των δικαιολογητικών της περίπτωσης 2, απαιτείται και βεβαίωση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής ή του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας για την προσφορά της παρεχόμενης εργασίας τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1−1−2012.
 
Σχετικά άρθρα