Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας έτους 2014


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κυπαρισσία 24-02-2014
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ. : 4179
Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείου 2
Ταχ. Κώδικας : 245.00
Αρμόδιος : Π. Λαμπρόπουλος
Τηλέφωνο : 2761360724
Fax  : 2761025561
E-mail : ds@trifylias.gr

      ΠΡΟΣ : Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους &
        Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
        Δήμου Τριφυλίας

     ΘΕΜΑ: "5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας έτους 2014".


Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 28η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (28-02-2014), ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :     
1.     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμήματος δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Εξοχικού».
2.     Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Τ.Κ. Χαλαζωνίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο απανταχού Χαλαζωνιτών. 

3.     Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Τ.Κ. Ελαίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Ελαιωτών το Μπούζι.
4.     Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Τ.Κ. Πλάτης στον Πολιτιστικό Σύλλογο
απανταχού Πλατιανών η Καναλουπού.
5.     Τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης χώρου σχετικά με την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση «ΘΡΟΥΜΠΙΤΣΑ» ή «ΤΖΙΒΙΚΟΥ», της Δ.Ε. Τριπύλης (έγκριση της υπ. αριθμ. 15/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής).
6.     Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ   
     Δ10Β10270032ΕΞ2014/1033/11.02.2014(ΦΕΚ328/13.02.2014 τεύχος Β΄) και 
     καθορισμός των χώρων οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους κατόπιν  
     δημοπρασίας.
7.     Περί επιλογής Δικαιούχων για χορήγηση άδειας άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου τύπου Β΄(ΚΑΝΤΙΝΕΣ).
8.     Συνδρομή του Δήμου Τριφυλίας σε εφημερίδες, περιοδικά και διαδικτυακές εφαρμογές, για το έτος 2014.
9.     Αίτημα της κ. Καπίρη Αικατερίνης του Δημ. για διαγραφή τελών καθαριότητας και φωτισμού από χρηματικούς καταλόγους.
10. Αίτηση Φουντά Παρασκευής σχετικά με Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από Δημοτικά Τέλη και ΤΑΠ παρελθόντων ετών.
11. Αίτηση Ανδρώνη Ιωάννη & Σία Ο.Ε. σχετικά με την  κατάργηση Δημοτικών Τελών με τα οποία χρεώνεται χοιροστάσιό του στην Τ.Κ.  Φαρακλάδα Δήμου Τριφυλίας.
12. Αίτηση Αδαμοπούλου Αγγελικής σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ΤΑΠ και Δημ. Τελών.
13. Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας για το σχολικό έτος 2013-2014.
14. Αίτηση Αλεξόπουλου Βασίλειου του Σωτηρίου για διαγραφή χρεώσεων Δημοτικών Τελών  που αφορούν το κατάστημά του στη Δ.Κ. Φιλιατρών.
15. Αίτηση Νικολόπουλου Σπύρου του Ιωάννη για απαλλαγή χρέωσής του ποιμνιοστασίου του από τα Δημοτικά Τέλη στη Δ.Κ. Φιλιατρών.
16. Άρση της απαγόρευσης  χρήσης Καταστήματος στα Οικ. Τετράγωνα που έχουν πρόσωπο επί της Ε. Ο  Κυπαρισσίας Πύργου  και περιλαμβάνονται στην επέκταση  Σχεδίου Πόλεως Κυπαρισσίας  έτους 1978
17. Αίτηση Κωνσταντίνου Παυλή  περί χορήγησης  ή  μη  προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  σε οικόπεδα  έχοντα πρόσωπο  επί της  Ε.Ο   Πύργου-Κυπαρισσίας
18. Απόδοση λογαριασμού  4ου Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ποσού 10.000 € για κάλυψη δαπανών αλληλογραφίας  του Δήμου Τριφυλίας.
19. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (έγκριση της αριθμ. 19/2014 απόφασης Οικονομικής επιτροπής).
20. Καθορισμός τέλους χρήσης για προσωρινή εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στην πλατεία της Δ.Κ. Φιλιατρών (έγκριση της αριθμ. 23/2014 απόφασης Οικονομικής επιτροπής).
21. Εξέταση ενστάσεων  επί τελών ύδρευσης  και τελών Νεκροταφείου Δ.Ε
Αυλώνος.

             
                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.  


                                                ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα