Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Η αλητεία του ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου και η «μεταρρυθμιστική λογοκλοπή» του έργου Παπακωνσταντίνου στο ΥΠΟΙΚ

pasok-10022014.jpg
Λίγο πριν το ΠΑΣΟΚ μοίρασε άτυπα σε δημοσιογράφους και στελέχη, ένα ενημερωτικό σημείωμα για την φοροδιαφυγή, προκειμένου εκείνοι να υπερασπιστούν  το έργο των κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ (ποιανής άραγε;) για τη φοροδιαφυγή.
Όπως θα δείτε αναλυτικά και παρακάτω, οι θεσμικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτυπώθηκαν κατά σειρά στους νόμους: α) 3833/2010 (ψηφισθείς την 15η Μαρτίου 2010), β) 3842/2010 (ψηφισθείς στις 24 Απριλίου 2010, το επάρατο "Μνημόνιο Ι"), γ) 3888/2010 (ψηφισθείς την 30η Σεπτεμβρίου 2010), δ) 3943/2010 (ψηφισθείς την 31.3.2011) και τέλος ε) 3986/2011 (ψηφισθείς την 1η Ιουλίου 2011, το λεγόμενο "Μεσοπρόθεσμο", το πρώτο νομοσχέδιο Βενιζέλου ως ΥΠΟΙΚ)
Διαβάζοντας κανείς την ημερομηνία έκδοσης αυτών των παραπάνω νόμων (πλην του 3986/2011) , συμπεραίνει τα εξής:
Πρώτον όλα αυτά τα νομοθετήματα έγιναν επί υπουργίας στο Οικονομικών του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, όπου το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου κάνει την αλητεία και δεν αναφέρει το όνομα του Υπουργού που έγιναν αυτές οι βαθιές τομές στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής! Ο λόγος προφανής: Δεν μπορούμε να αναφέρουμε το όνομα Παπακωνσταντίνου γιατί τον έχουμε παραπέμψει στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ. Άραγε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο άνθρωπος που κράτησε το στικάκι στο γραφείο του για έναν ολόκληρο χρόνο, ο ΥΠΟΙΚ που θέσπισε το χαράτσι επειδή έδιωξε την Τρόικα τον Σεπτέμβριο του 2011, έχει να επιδείξει ανάλογο έργο στην πάταξη της φοροδιαφυγής; Μπορεί κανείς να τον μνημονεύσει για κάτι; Όπως θα δείτε και παρακάτω, οι παρεμβάσεις του ν. 3986/2011 (το περίφημο "Μεσοπρόθεσμο, το οποίο πέρασε λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ΥΠΟΙΚ από τον Βενιζέλο) είναι απειροελάχιστες και ήσσονος σημασίας, σε σχέση πάντα με τους "παπάδες" που έκανε ο Παπακωνσταντίνου.
Αντί όμως για λόγους στοιχειώδους πολιτικής ηθικής να αναφέρουν το όνομα του Παπακωνσταντίνου, το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου κάνει "μεταρρυθμιστική λογοκλοπή", οπότε δεν θα ξαφνιαστούμε καθόλου εάν τις επόμενες μέρες κατεστημένα ΜΜΕ και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καπηλευθούν τα επιτεύγματα της θητείας Παπακωνσταντίνου, η οποία έληξε με τον δεύτερο ανασχηματισμό της κυβέρνησης Παπανδρέου στις 17 Ιουνίου 2011.
Παραθέτουμε, για λόγους ιστορικής αλήθειας, αναλυτικά αυτά τα επιτεύγματα:

Α. Νόμος 3833/15.3.2010.

1. Άρθρο 5 παρ. 5»: Τροποποιήθηκε το άρθρο 39 του ν.1914/1990 προκειμένου να είναι δυνατή η συγκρότηση στην Κ.Υ. του Υπ. Οικ. «Ειδικών κλιμακίων ελέγχων και επανελέγχων», με αρμοδιότητα σε όλη τη Χώρα, τα οποία μπορούν να κάνουν και καταλογισμούς και βεβαίωση του φόρου και να επιδιώκουν την είσπραξη των ποσών που βεβαιώνονται.

Σκοπός των διατάξεων: ο επικεντρωμένος, οριζόντιος έλεγχος σε ομάδες φορολογούμενων με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. με μεγάλη ακίνητη περιουσία, ανά επαγγελματική ιδιότητα κλπ).
Ήδη από το 2011 συγκροτήθηκαν και λειτουργούν τέτοια ειδικά κλιμάκια στην Κ.Υ. του Υπ. Οικ.

Β. Νόμος 3842/23.4.2010

1. Άρθρο 17: Θεσπίστηκε η υποχρέωση όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και μεταξύ αυτών των Τραπεζών και Ο.Κ.Ω., να διαβιβάζουν στο Υπ. Οικ. (Γ.Γ.Π.Σ.), κάθε στοιχείο οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να γίνονται διασταυρώσεις με τα δηλούμενα εισοδήματα

2. Άρθρο 57: Επιβλήθηκε ειδικός ετήσιος φόρος 15% στη αξία των ακινήτων των offshore, με σκοπό την αποκάλυψη των φυσικών προσώπων, που μέσω των εταιρειών «απέκρυπταν» φορολογική ύλη.

3. Άρθρο 76: Προβλέφθηκε το «κλείσιμο» των καταστημάτων επιτηδευματιών στις περιπτώσεις που δεν εκδίδουν αποδείξεις.

4. Άρθρο 77: Τα ποινικά αδικήματα της φοροδιαφυγής (απόκρυψη εισοδήματος, έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, μη απόδοση ΦΠΑ) συμπεριλήφθηκαν ρητά στα αδικήματα που διερευνώνται από την Αρχή «για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος» και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3691/2008 (αυστηρότερες ποινές, δήμευση περιουσιών που προήλθαν από τα φορολογικά αδικήματα).

5. Άρθρο 77: Δόθηκε η δυνατότητα σε ελεγκτικά όργανα να δρουν ως agent provocateur προκειμένου να συλλαμβάνουν υπαλλήλους που διαπράττουν το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας.

6. Άρθρο 77: Προβλέφθηκε αμοιβή για την καταγγελία φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων.

7. Άρθρο 78: Θεσπίστηκαν διατάξεις μη αναγνώρισης δαπανών για τις συναλλαγές με μη συνεργάσιμα κράτη στο φορολογικό τομέα («φορολογικοί παράδεισοι») προσδιορίστηκαν τα κράτη αυτά, διευρύνθηκε η έννοια του φορολογικού υποκειμένου, (προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται trust, offshore και με οποιαδήποτε ονομασία εμφανίζονται οι «νομικές οντότητες» μέσω των οποίων «κρύβεται» εισόδημα) και θεσπίστηκαν ανάλογες διατάξεις προκειμένου για συναλλαγές με Κράτη, με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (π.χ. Κύπρος, Βουλγαρία).

8. Άρθρο 83: Θεσπίστηκε η συγκρότηση Περιουσιολογίου στην Γ.Γ.Π.Σ., όλων των φυσικών προσώπων, στο οποίο θα καταγράφεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του. [Εξαιρούνται τραπεζικές καταθέσεις, ομόλογα Ε.Δ. και αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού].

9. Άρθρο 88: Θεσπίστηκαν οργανωτικές διατάξεις για την αποτελεσματική λειτουργία του ΣΔΟΕ. Συγκροτήθηκε ειδικό τμήμα «ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες».

Γ. Νόμος 3888/30.9.2010.

1. Άρθρο 15 παρ.3: Οι Ελεγκτικές υπηρεσίες, επικαλούμενες εγκύκλιες οδηγίες της προηγούμενης πολιτικής διοίκησης (κ. Μπέζας) είχαν την άποψη ότι αν «ανοίξουν λογαριασμούς» και βρουν καταθέσεις, δεν μπορούν να «ελέγξουν» και πολύ περισσότερο να φορολογήσουν τις αδήλωτες προσαυξήσεις περιουσίας που ανακαλύπτουν.

Με ρύθμιση που προστέθηκε στο άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε, αποσαφηνίστηκε το βάρος της απόδειξης και επανεπιβεβαιώθηκε το προφανές που προκύπτει από σειρά διατάξεων του Κ.Φ.Ε., ότι, δηλαδή, δεδομένου ότι κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, θεωρείται εισόδημα από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος (Ζ΄ πηγή) όταν προκύπτει τέτοια προσαύξηση, ο φορολογούμενος έχει υποχρέωση να αποδείξει ότι η προσαύξηση αυτή έχει ήδη φορολογηθεί, (αλλιώς επιβάλλεται φόρος).

Ταυτόχρονα δόθηκαν εντολές στις υπηρεσίες για εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Δ. Νόμος 3943/31.3.2011.

1. Άρθρο 1: Θεσπίστηκε το Εθνικό Επιχειρηματικό Πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Συγκροτήθηκε Εκτελεστική Διϋπουργική Επιτροπή για τον έλεγχο της εφαρμογής του.

2. Άρθρο 2.: Θεσπίστηκε ο «Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος» προκειμένου οι ελεγκτικές αρμοδιότητες στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος, να συντονίζονται, να καθοδηγούνται αποτελεσματικά και τα ελεγκτικά όργανα να αποκτήσουν «επιχειρησιακή αυτοτέλεια».

3. Άρθρο 3: Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία. Έγινε ευρεία τροποποίηση των ποινικών φορολογικών διατάξεων του ν.1882/1990, 2523/1997 και 2960/2001 έτσι ώστε:

α) τα αδικήματα της φοροδιαφυγής να τιμωρούνται με πολύ αυστηρότερες ποινές
β) να καταστούν αυτόφωρα
γ) να είναι δυνατή για τα σοβαρότερα από αυτά η προφυλάκιση, η μη αναστολή έκτισης της ποινής και η μη εξαγορά της.

4. Άρθρο 4: Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών Προβλέφθηκε η ευρεία αναδιάρθρωση των Ελεγκτικών και

Εισπρακτικών υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών με σκοπό:
α) την αντικατάσταση του μη ικανού ή ακατάλληλου ελεγκτικού προσωπικού και
β) την παραμονή του στις θέσεις, εφόσον επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι.

5. Άρθρο 5: Συστήθηκε Υπηρεσία «Εσωτερικών Υποθέσεων», στο Υπ. Οικονομικών με σκοπό την αποκάλυψη επίορκων δημοσίων υπαλλήλων.

6. Άρθρο 6: Προβλέφθηκε η ανανέωση του προσωπικού του ΣΔΟΕ.

7. Άρθρο 7: Συστάθηκε Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή των φορολογικών πληροφοριών με άλλα Κράτη, και την άμεση προώθηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που προωθούνται από αλλοδαπές αρχές.

8. Άρθρο 8: Προβλέφθηκε μεταξύ άλλων ότι και για τα όργανα των Δ.Ο.Υ. όταν διενεργούν έλεγχο, μπορεί να αίρεται κάθε γενικό ή ειδικό απόρρητο με πράξη του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

9. Άρθρο 9: Προβλέφθηκε η δημοσιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

10. Άρθρο 12: Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για τη φορολογική κατοικία προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογική βάση με φορολογούμενους πραγματικούς κατοίκους της Ελλάδος, που δεν φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Ε. Νόμος 3986/1.7.2011. (Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα με υπουργό Οικονομικών Βενιζέλο)

1. Άρθρο 32: Δεδομένου ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν εφάρμοζαν τη διάταξη για διαβίβαση στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. που ψηφίστηκε το 2010 και καθυστερούν με διάφορες προφάσεις, τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. και αναφέρθηκε ρητά ότι μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάζουν είναι και «στοιχεία λογαριασμών ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνταν ή έκλεισαν, στοιχεία για μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσων χρεώσεων, τραπεζικές επιταγές, εισπράξεις μέσων πιστωτικών καρτών.» κλπ.

2. Άρθρο 32: Προβλέφθηκε ότι και για την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (του Υπ. Προστασίας του Πολίτη) δεν ισχύει το φορολογικό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή επιχειρηματικό απόρρητο.

Γιατί σας ταλαιπωρήσαμε για όλα αυτά; Γιατί σ' αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο Πρετεντέρης, επί ημερών πρωθυπουργίας Παπανδρέου "η διαρκής έντονη μεταρρυθμιστική δράση" δεν περιοριζόταν μόνο στην Διαύγεια ή στην εκλογή των πρυτάνεων, αλλά και στην καταπολέμηση του σημαντικότερου προβλήματος της χώρας, αλλά και στην εμπέδωση της διαφάνειας και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. "Είναι η οικονομία ηλίθιε" δεν έλεγαν κάποιοι στον Κλίντον; Άρα τι μας τσαμπουνάει ο Πρετεντέρης για την "απολίτικη διετία 2009-2011"; Είναι άραγε πολιτική να στέλνεις των εμπνευστή των παραπάνω μεταρρυθμίσεων στο Ειδικό Δικαστήριο, χωρίς σοβαρές ενδείξεις ενοχής, παραβιάζοντας το ίδιο το Σύνταγμα; Μ' αυτές τις τομές "ο τόπος θα πήγαινε κατά διαβόλου", αλλά με τα Ζάππεια του Σαμαρά, όπου ο τυχοδιώκτης υποσχόταν μηδενισμό του ελλείμματος σε 18 μήνες ο τόπος θα πήγαινε καλύτερα;

Όσο και να γραμμώνει το δίδυμο Πρετεντέρη-Βενιζέλου, η αλήθεια είναι μια: Η μεταρρυθμιστική πατέντα ανήκει στις κυβερνήσεις Παπανδρέου και τον αποτελεσματικότερο υπουργό Οικονομικών μετά τον Αλέκο Παπαδόπουλο Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Η χώρα δεν άρχισε να πετυχαίνει δημοσιονομική προσαρμογή και εξυγιάνση από τον Ιούνιο του 2012. Τελεία και τέρμα οι αλητείες.
- See more at: http://epikairo.gr/index.php/politiki/item/7628-i-aliteia-tou-pasok-tou-venizelou-kai-i-metarrythmistiki-logoklopi-sto-ergo-tou-papakonstantinou-sto-ypoik#sthash.OxifFHMw.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα