Τετάρτη 14 Μαΐου 2014

Πρόγραμμα Ψηφοφορίας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Κυπαρισσία 14-05-2014
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                            
Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείου 2                                               
Κυπαρισσία  Τ.Κ.:  245 00
Τηλέφωνο: 27613-60700                               
Fax: 27610-62116            

Πρόγραμμα Ψηφοφορίας των αυτοδιοικητικών  εκλογών της 18ης Μαΐου 2014  για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο Δήμαρχος Τριφυλίας 266/2014
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του ν.3852/2010.
2.    Την με αριθ. 23/17799/3-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. περί οδηγιών για την προετοιμασία και την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.
3.      Την υπ` αριθ. 5703/2-5-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας περί καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας στον Νομό Μεσσηνίας για την διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 καθώς και των επαναληπτικών και των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
4.    Τον κυρωμένο πίνακα συνδυασμών και υποψηφίων για τις Δημοτικές εκλογές τις 18ης Μαΐου 2014 που ανακηρύχθηκαν σύμφωνα με την υπ΄αριθ.7/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ.9 &10 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας.
5.    Τον κυρωμένο πίνακα συνδυασμών και υποψηφίων για τις Περιφερειακές εκλογές τις 18ης Μαΐου 2014 που ανακηρύχθηκαν σύμφωνα με την υπ΄αριθ.7/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ.15/2014 αποφάση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως.

    ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Ότι την 18η  Μαΐου 2014, ημέρα Κυριακή, θα διενεργηθεί στην Περιφέρεια του Δήμου μας, ψηφοφορία για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Η ψηφοφορία θα αρχίσει από ώρα 07:00 και θα λήξει στις 19:00.Με την υπ` αριθ. 5703/2-5-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας γνωστοποιήθηκε ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας στον Δήμο Τριφυλίας για την διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 καθώς και των επαναληπτικών και των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 και κατανεμήθηκαν οι εκλογείς σε εκλογικά τμήματα κατ` αντιστοιχία ως ακολούθως:

Α/Α ΕΤ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
α. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ
421.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Κοπανακίου
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Κοπανακίου
Αίθουσα 1η
Α) Από: ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ
Εως : ΡΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Β) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς
Γλοι οι ετεροδηµότες

422.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Κοπανακίου
∆ήµου Τριφυλίας
∆ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Κοπανακίου
Αίθουσα 2η
Από : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Εως : ΜΕΡΤΗ ΣΟΦΙΑ

423.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Κοπανακίου
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Κοπανακίου
Αίθουσα 3η
Από : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΙΟΝΥΣΙΑ
424.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Κοπανακίου
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Κοπανακίου
Αίθουσα 4η
Από : ΡΑΙΚΟΥ ΑΓΑΠΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
425.
2ο      Εκλ. ιαµ. Αγριλιάς
ήµου Τριφυλίας
Πολιτιστικό Κέντρο
Τ. Κ. Αγριλιάς
Από : ΑΛΕΞΑΝΡΙΗ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
426.
3ο      Εκλ. ιαµ. Αετού
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Αετού
Αίθουσα 1η

Από : ΑΒΑΛΑΣ ΙΑΝΝΗΣ
Εως : ΚΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
427.
3ο      Εκλ. ιαµ. Αετού
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Αετού
Αίθουσα 2η

Από : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΑ
428.
4ο    Εκλ. ιαµ. Αρτικίου
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Αρτικίου
Από : ΑΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Εως : ΤΟΜΑΖΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ
429.
5ο       Εκλ. ιαµ.
Γλυκορριζίου
ήµου Τριφυλίας
Πολιτιστικό Κέντρο
Τ. Κ. Γλυκορριζίου
Α) Από : ΑΝΑΓΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ Β) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς
430.
6ο   Εκλ. ∆ιαµ. Καµαρίου  
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Καµαρίου
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
431.
7ο    Εκλ. ιαµ.
Κεφαλόβρυσης
ήµου Τριφυλίας
Πρώην Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Κεφαλόβρυσης
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
432.
8ο         Εκλ. ιαµ.
Κρυονερίου
ήµου Τριφυλίας
Πρώην Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Κρυονερίου
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ
Εως : ΧΟΝ∆ΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
433.
9ο   Εκλ. ιαµ.
Μοναστηρίου
ήµου Τριφυλίας
Πρώην Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Μοναστηρίου

Από : ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ
Εως : ΦΛΡΟΣ ΘΕΟΡΟΣ
434.
10ο   Εκλ. ιαµ. Πολυθέας
ήµου Τριφυλίας
Πρώην Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Πολυθέας
Α) Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ Β)  ΄Ολοι οι ετεροδηµότες

435.

11ο   Εκλ. ιαµ.
Σιτοχωρίου
ήµου Τριφυλίας

Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Σιτοχωρίου

Από : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΑΣ
436.
1ο         Εκλ. ιαµ.
Σιδηροκάστρου
ήµου Τριφυλίας
Ισόγειο ηµοτικού
Κτηρίου
Τ. Κ. Σιδηροκάστρου
(κτήριο Κάκκαβα)
Α) Από : ΑΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Β)  Όλοι οι ετεροδηµότες
437.
2ο    Εκλ. ιαµ. Αγαλιανής
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Αγαλιανής
Α) Από : ΑΓΑΛΙΤΗ ΝΙΚΗ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΦΡΟΙΤΗ Β) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς
438.
3ο    Εκλ. ιαµ. Αυλώνoς
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Αυλών
Από : ΑΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
439.
4ο    Εκλ. ιαµ. Βανάδας
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Βανάδας
Από : ΒΑΛΣΑΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Εως : ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
440.
5ο    Εκλ. ιαµ. Ελαίας
ήµου Τριφυλίας
Ισόγειο ηµοτικού
Κτηρίου Κληροδότηµα ΑΝ.ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ”
Τ. Κ. Ελαίας
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
441.
6ο    Εκλ. ιαµ. Καλιτσαίνης
ήµου Τριφυλίας
Γραφείο
Συνεδριάσεων Τοπικού Συµβουλίου Τ. Κ. Καλιτσαίνης

Από : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΡΑ
442.
7ο    Εκλ. ιαµ. Καλού
Νερού
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Καλού Νερού
Αίθουσα 1η
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΝ
Εως : ΡΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
443.
7ο    Εκλ. ιαµ. Καλού Νερού
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Καλού Νερού
Αίθουσα 2η
Από : ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΨΑΡΡΟΥ ΙΑΝΝΑ
444.
8ο    Εκλ. ιαµ. Καρυών
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Καρυών
Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
Εως : ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΑΡΘΑ
445.
9ο    Εκλ. ιαµ. Πλατανίων
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Πλατανίων
Από : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
446.
10ο   Εκλ. ιαµ.
Προδρόµου
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Προδρόµου

Από : ΑΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΤΣΑΤΡΑΦΙΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΝ
447.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
1ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 1η
Α) Από : ΑΒΙΚΟΣ ΑΝΤΝΙΟΣ
Εως : ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
Β) Οι κοινοτικοί εκλογείς:
Από: APOSTOL ADRIANA Εως: IVANOVA - ZDRAVKA
Γ) Οι γραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρ. 27 της εκλογικής νοµοθεσίας, των Υπηρεσιών: Αστυνοµικό Τµήµα Γαργαλιάνων
448.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
1ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 2η
Α) Από : ΑΡΑΒΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΤΖΕΙΜΙ
Β) Οι κοινοτικοί εκλογείς:
Από: KOSTOV - LYOUBOMIR NIKOLOV
Εως: UDRISTE - CORNEL MANUEL
449.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
1ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 3η
Από : ΓΕΣΙΟΥ ΘΕΟΡΑ Εως : ΓΥΦΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
450.
1ο         Εκλ. ιαµ.
Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
1ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 4η
Από : ∆ΑΙΙΝΙΗ ΙΑΝΝΑ
Εως : ΘΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
451.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
1ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 5η
Από : ΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
452.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
2ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 1η
Από : ΚΑΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΚΤΣΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

453.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
2ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 2η
Από : ΛΑΒΙΑΣΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΜΑΡΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΤΑ
454.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
3ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 1η
Από : ΜΑΣΟΥΡΑ ΓΕΡΓΙΑ
Εως : ΜΥΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΩΝ
455.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
3ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 2η
Από : ΜΡΑΙΤΗ ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
456.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
Γυµνάσιο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 1η
Από : ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΠΟΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

457.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
Γυµνάσιο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 2η
Από : ΠΟΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
458.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
Λύκειο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 2η
Από : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΙΑΝΝΑ
459.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Γαργαλιάνων
ήµου Τριφυλίας
Λύκειο
. Κ. Γαργαλιάνων
Αίθουσα 2η
Από : ΤΣΟΠΕΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Εως : ΨΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

460.
2ο   Εκλ. ∆ιαµ. Βάλτας
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Βάλτας
Α) Από : ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ
Β) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς
461.
3ο   Εκλ. ∆ιαµ. Λεύκης
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό σχολείο
Τ. Κ. Λεύκης
Α) Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Β) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς
462.
4ο      Εκλ. ιαµ.
Μαραθοπόλεως
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Μαραθοπόλεως Αίθουσα 1η
Α) Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΥΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Β) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς
463.
5ο Εκλ. ∆ιαµ. Μουζακίου
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Μουζακίου
Α) Από : ΑΙΒΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΩΡΑΙΤΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
Β) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς
464.
6ο Εκλ. ∆ιαµ. Πύργου
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Πύργου
Αίθουσα 1η
Α) Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Εως : ΚΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Β) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς
465.
6ο Εκλ. ∆ιαµ. Πύργου
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Πύργου
Αίθουσα 2η
Από : ΛΑΜΠΙΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
466.
7ο Εκλ. ∆ιαµ. Φλόκας
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Φλόκας
Από : ΑΚΑΜΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
467.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Κυπαρισσίας
ήµου Τριφυλίας
2ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 1η (Παλιό κτήριο) Άνω Πόλη Κυπαρισσίας
Α) Από : ΑΒΑΛΑ ΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Β) Οι κοινοτικοί εκλογείς:
Από: BUTCARU FICUTA JIANINA
Εως: MARZONA GABRIELA LIANA
Γ) Όλοι οι ετεροδηµότες
) Οι γραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρ. 27 της εκλογικής νοµοθεσίας των Υπηρεσιών: Αστυνοµικό Τµήµα Κυπαρισσίας και Τµήµα Τροχαίας Κυπαρισσίας
468.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Κυπαρισσίας
ήµου Τριφυλίας
2ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 2η
(Παλιό κτήριο) Άνω Πόλη Κυπαρισσίας
Α) Από : ΑΠΟΣΤΟΛΙΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
Β) Οι κοινοτικοί εκλογείς:
Από: MIHAI MARIANA IULIANA
Εως: POPA LUCIAN469.

1ο Εκλ. ∆ιαµ. Κυπαρισσίας
ήµου Τριφυλίας

2ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 3η
(Παλιό κτήριο) Άνω Πόλη Κυπαρισσίας

Από : ΓΕΡΓΑ ΓΕΡΓΙΑ Εως : ΓΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

470.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Κυπαρισσίας
ήµου Τριφυλίας
2ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 1η
(Νέο κτήριο) Άνω Πόλη Κυπαρισσίας
Από : ΑΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΗΡΕΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
471.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Κυπαρισσίας
ήµου Τριφυλίας
2ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 2η
(Νέο κτήριο) Άνω Πόλη Κυπαρισσίας
Από : ΘΑΛΑΣΣΟΧΡΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
472.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Κυπαρισσίας
ήµου Τριφυλίας
2ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 3η (Νέο κτήριο) Άνω Πόλη
Κυπαρισσίας
Από : ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Εως : ΚΡΕΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
473.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Κυπαρισσίας
ήµου Τριφυλίας
Γυµνάσιο
(Λυόµενο κτήριο)
. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 1η
Από : ΚΤΕΝΑΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΜΑΝΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
474.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Κυπαρισσίας
ήµου Τριφυλίας
Γυµνάσιο
(Λυόµενο κτήριο)
. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 2η

Από : ΜΑΡΑΒΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Εως: ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
475.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Κυπαρισσίας
ήµου Τριφυλίας
Γυµνάσιο
(Λυόµενο κτήριο)
. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 3η
Από : ΝΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
476.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Κυπαρισσίας
ήµου Τριφυλίας
Γυµνάσιο
(Λυόµενο κτήριο)
. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 4η

Από : ΠΑΠΠΑ ΑΓΑΘΗ Εως : ΣΙΓΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
477.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Κυπαρισσίας
ήµου Τριφυλίας
Γυµνάσιο
(Λυόµενο κτήριο)
. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 5η

Από : ΣΙΜΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Εως : ΤΣΑΚΟΥ ΟΛΓΑ
478.
1ο Εκλ. ∆ιαµ. Κυπαρισσίας
ήµου Τριφυλίας
Γυµνάσιο
(Λυόµενο κτήριο)
. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 6η

Από : ΤΣΑΛΑΜΑΝΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
479.
2ο   Εκλ. ∆ιαµ. Αρµενιών
ήµου Τριφυλίας
Πνευµατικό Κέντρο
Τ. Κ. Αρµενιών
Από : ΑΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΙΛΟΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
480.
3ο    Εκλ. ιαµ. Βρυσών
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Βρυσών
Α) Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΨΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Β) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς
481.
4ο          Εκλ. ιαµ.
Μουριατάδας
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Μουριατάδας
Από : ΑΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΑΜ
Εως : ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΝΥΣΙΑ
482.
5ο   Εκλ. ∆ιαµ. Μύρου
ήµου Τριφυλίας
Πρώην Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Μύρου

Από : ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
Εως : ΨΑΡΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
483.
6ο          Εκλ. ιαµ.
Ξηροκάµπου
ήµου Τριφυλίας
Πρώην Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Ξηροκάμπου
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ
Εως : ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
484.
7ο    Εκλ. ιαµ.
Περδικονερίου
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Περδικονερίου
Από : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΝΥΣΙΑ
485.
8ο   Εκλ. ∆ιαµ. Ραχών
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικό Σχολείο
Τ. Κ. Ραχών
Α) Από : ΑΚΟΥΙΛΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Β) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς Γ) Όλοι οι ετεροδηµότες
486.
9ο   Εκλ. ∆ιαµ. Σπηλιάς
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Σπηλιάς
Αίθουσα 1η
Α) Από : ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΥΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
 Β) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς
487.
9ο   Εκλ. ∆ιαµ. Σπηλιάς
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Σπηλιάς
Αίθουσα 2η
Από : ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
488.
10ο   Εκλ. ιαµ. Στασιού
ήµου Τριφυλίας
Πρώην Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Στασιού
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
489.
11ο          Εκλ. ιαµ.
Φαρακλάδας
ήµου Τριφυλίας
Πρώην Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Φαρακλάδας
Από : ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΡΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΑ
Δ)ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΗΣ
490.
1ο          Εκλ. ιαµ.
Ραπτοπούλου
ήµου Τριφυλίας
Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Ραπτοπούλου
Από : ΑΓΑΘΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
491.
2ο         Εκλ. ιαµ.
Καλογερεσίου
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Καλογερεσίου
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ
Εως : ΦΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
492.
3ο          Εκλ. ιαµ.
Λαντζουνάτου
ήµου Τριφυλίας
Καφενείο Ιδιοκτησίας
Κληρ. Π. Πετρόπουλου
Τ. Κ. Λαντζουνάτου
Από : ΑΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
493.
4ο   Εκλ. ∆ιαµ. Λυκουδεσίου
ήµου Τριφυλίας
Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Λυκουδεσίου
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
494.
5ο   Εκλ. ∆ιαµ. Ροδιάς
ήµου Τριφυλίας
Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Ροδιάς
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Εως : ΨΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
495.
6ο   Εκλ. ∆ιαµ. Σελλά
ήµου Τριφυλίας
Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Σελλά
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
496.
7ο   Εκλ. ∆ιαµ. Τριπύλας
ήµου Τριφυλίας
Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Τριπύλας
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ
Εως : ΦΡΕΣΚΟΥ ΙΟΝΥΣΙΑ
ζ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΝ
497.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
1ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 1η
Α) Από : ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
Β) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς
Γ) Όλοι οι ετεροδηµότες
) Οι γραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρ. 27 της εκλογικής νοµοθεσίας, της Υπηρεσίας:Αστυνοµικό Τµήµα Φιλιατρών
498.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
1ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 2η
Από : ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΓΕΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΦΙΚΑ
499.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
1ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 3η
Από : ΓΕΡΓΗΛΑ ΠΑΝΑΓΙΤΑ
Εως : ΓΡΙΒΟΚΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ς
500.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
1ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 4η
Από : ΓΥΦΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΚΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
501.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
2ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 1η
Από : ΚΑΘΟΠΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
502.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
2ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 2η
Από : ΚΑΥΚΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ
503.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
3ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 1η
Από : ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΘΕΟΡΟΣ
Εως : ΛΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
504.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
3ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 2η
Από : ΛΟΓΓΙΝΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΜΙΑΜΗΣ ΣΤΗΡΙΟΣ
505.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
3ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 3η
Από : ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
506.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
3ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 4η
Από : ΝΙΑΝΟΥΡΑ ΑΝΡΙΑΝΝΑ
Εως : ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΡΟΣ
507.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
Γυµνάσιο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 1η
Από : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
508.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
Γυµνάσιο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 2η
Από : ΠΕΤΑΛΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ
Εως : ΣΑΡΜΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
509.
1ο   Εκλ. ∆ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
Γυµνάσιο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 3η
Από : ΣΓΑΝΤΖΟΝΥΧΑ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
510.
1ο    Εκλ. ιαµ. Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
ηµοτικός   Παιδικός
Σταθµός
. Κ. Φιλιατρών
Από : ΣΥΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΡΑ
Εως : ΤΣΟΧΑΛΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ

511.

1ο          Εκλ. ιαµ.
Φιλιατρών
ήµου Τριφυλίας
   Αίθουσα
Πολλαπλών
Χρήσεων  ηµοτικού
Καταστήµατος
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 2η


Από : ΤΣΡΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ Εως : ΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
512.
2ο   Εκλ. ∆ιαµ. Εξοχικού
ήµου Τριφυλίας
Πρώην Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Εξοχικού
Από : ΑΛΕΞΑΝΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
513.
3ο   Εκλ. ∆ιαµ. Μάλης
ήµου Τριφυλίας
1ο ηµοτικό Σχολείο
. Κ. Φιλιατρών
Αίθουσα 5η
Από : ΑΛΕΞΑΝΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ
514.
4ο      Εκλ. ιαµ. Πλάτης
ήµου Τριφυλίας
Πρώην Κοινοτικό
Κατάστηµα
Τ. Κ. Πλάτης
Από : ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
515.
5ο    Εκλ. ιαµ. Χαλαζονίου
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο
Τ. Κ. Χαλαζονίου
Από : ΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΙΜΕΛΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ
516.
6ο   Εκλ. ιαµ.
Χριστιανούπολης
ήµου Τριφυλίας
Πρώην ηµοτικό
Σχολείο Τ. Κ. Χριστιανούπολης
Από : ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Για τις Περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και των τυχόν επαναληπτικών εκλογών, ανακηρύχτηκαν οι κατωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων:


1. Το συνδυασμό  με το όνομα ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που περιλαμβάνει τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες  και τους υποψήφιους  περιφερειακούς συμβούλους, όπως ακολουθεί:
ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
(υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου)

ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
(υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας)

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
ΑΛΕΞΙΟΥ - ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ    
ΚΑΠΕΛΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ     
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ    
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ     
ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ     
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      
ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ    
ΝΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ     
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ    
ΣΤΑΘΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΗΤΑ      
ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΥ-ΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ     
ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΗΛΙΑ     
ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ    
ΤΣΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ    
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ    

2. Το Συνδυασμό με όνομα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» που περιλαμβάνει τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες  και τους υποψήφιους  περιφερειακούς συμβούλους, όπως ακολουθεί:
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου)

ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας)

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΪΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΗΛΙΑ
ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΛΑΜΑ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΤΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΑΜΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

3. Το Συνδυασμό με όνομα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΑ, που περιλαμβάνει τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες  και τους υποψήφιους  περιφερειακούς συμβούλους, όπως ακολουθεί:
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ-ΝΙΚΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου)

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας)

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΓΑΛΙΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΚΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΖΕΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΖΟΥΠΑ - ΣΙΝΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΟΥΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΚΟΛΕΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΩΦΡΟΝΑ –ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΛΩΡΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΡΗΓΑ
ΧΙΟΥΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. Το Συνδυασμό με όνομα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ», που περιλαμβάνει τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες  και τους υποψήφιους  περιφερειακούς συμβούλους, όπως ακολουθεί:
ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου)

ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 (υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας)

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας
ΑΛΕΞΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΗΛΙΑ
ΚΑΝΤΗΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ                                                                                                                                           
ΚΑΝΤΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΝΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΞΕΝΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΣΤΑΣΙΝΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

5. Το Συνδυασμό με όνομα ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ, που περιλαμβάνει τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες  και τους υποψήφιους  περιφερειακούς συμβούλους, όπως ακολουθεί:
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 (υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου)

ΝΙΚΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας)

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας
Γιακουμής Ευστάθιος (Στάθης) του ΙΩΑΝΝΗ
Διονυσόπουλος Παρασκευάς του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δρίλια Ανθή - ΗλιάΝνα του ΧΡΗΣΤΟΥ
Καλόμαλου Βασιλική του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Καπετανάκη Γαρυφαλλιά του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Κοσμάς Απόστολος του ΧΡΗΣΤΟΥ
Κώτσαρης Γεώργιος του ΗΛΙΑ
Λαδά Χρηστίνα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μιχαήλ Θεόδωρος του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Μπούτσης Γεώργιος του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Παναγόπουλος Παναγιώτης του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πατσούρη Γεωργία (ΓΩΓΩ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Τζαμουράνης Γεώργιος του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Φουντουλάκης Βαρθολομαίος του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6. Τον Συνδυασμό με όνομα «Νέα Πελοπόννησος Πέτρος Τατούλης» που περιλαμβάνει τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες  και τους υποψήφιους  περιφερειακούς συμβούλους, όπως ακολουθεί:
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου)

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ  ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη
(υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας)

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευστρατίου
ΓΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Σπυρίδωνος
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτη
ΚΟΚΚΕΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνος
ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Παντελή
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 
ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
ΜΠΟΥΖΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Αργυρίου
ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του Δημητρίου
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Παναγιώτη 
ΡΕΚΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλεξάνδρου
ΣΑΛΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου
ΣΠΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του Ηλία
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χαραλάμπους
ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΛΟΥΗΣ του Θεοδώρου
ΧΡΟΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου

7. Το Συνδυασμό με όνομα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ που περιλαμβάνει την υποψήφια περιφερειάρχη, τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες  και τους υποψήφιους  περιφερειακούς συμβούλους, όπως ακολουθεί:
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αντωνίου
(υποψήφια περιφερειάρχης Πελοποννήσου)

ΜΠΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΟΥΚΗ) του Σταύρου
 (υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας)

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΤΣΟΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΙΩ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

8. Το Συνδυασμό με όνομα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» που περιλαμβάνει τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες  και τους υποψήφιους  περιφερειακούς συμβούλους, όπως ακολουθεί:
ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 (υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου)

ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
(υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας)

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΑΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΦΟΥ ΣΙΜΟΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΟΥΝΑ - ΝΤΑΚΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΥΡΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ
ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

      
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
  

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα