Τρίτη 23 Μαΐου 2017

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 30% Πώς υπολογίζονται οι νέες συντάξεις - Αναλυτικά παραδείγματα


Χαμηλότερες συντάξεις έως και 30% θα δίνει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την ψήφιση του ν. Κατρούγκαλου και βρίσκονταν σε πιο υψηλά μισθολογικά κλιμάκια, ενώ εφεξής θα εκδίδονται με επιφύλαξη οι συντάξεις για όσους είχαν παράλληλη ασφάλιση σε περισσότερα του ενός Ταμεία.
Ο λόγος είναι ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η έκδοση εγκυκλίου για τον τρόπο υπολογισμού της σχετικής προσαύξησης (προβλέπεται ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά).

Ο ΕΦΚΑ παρέθεσε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα με τα οποία φαίνεται ο τρόπος υπολογισμού για το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης -με βάση δηλαδή τα χρόνια ασφάλισης, τον μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 και μετά και τον συντελεστή αναπλήρωσης- στο οποίο και θα προστίθεται η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ και με απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν 20 έτη ασφάλισης. Σύμφωνα με ειδικούς στον χώρο της ασφάλισης, από τον νέο τρόπο υπολογισμού θίγονται κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες - πρώην ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ, όσοι αμείβονταν με ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου (δικαστικοί, γιατροί, μηχανικοί κ.ά.), καθώς επίσης όσοι είχαν πολλά χρόνια ασφάλισης και όχι υψηλές αποδοχές από το 2002 και μετά. Στον αντίποδα, φαίνεται να ευνοούνται οι χαμηλόμισθοι των 586 έως 800 ευρώ, καθώς με την προσθήκη της εθνικής σύνταξης αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης του μισθού τους.

Ο υπολογισμός

• Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης λαμβάνεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου σε όλο τον ασφαλιστικό του βίο.

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 έως 31.12.2016 οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών της περιόδου μεταξύ 2002 και της ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης. Από 1.1.2017 και κάθε επόμενο έτος αυτή η περίοδος αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος (προς το μέλλον).

Ο μέσος όρος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου (από το 2002 και μετά) διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης.

Σύμφωνα με ειδικούς στον χώρο της ασφάλισης, από τον νέο τρόπο υπολογισμού θίγονται κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες


Σε κάθε περίπτωση, για όλους τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, από 1.1.2017 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα ισούται με 5.860,80€), ενώ το κατώτατο όριο διαμορφώνεται σε 586,08€.

Σε περίπτωση που υπάρχει πλήρης απασχόληση μισθωτού έως 25 ετών, το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών διαμορφώνεται σε 510,95€.

• Οι χρόνοι που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών είναι ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης και ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, ακόμα και αν δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης.

• Οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος προσαυξάνονται/αναπροσαρμόζονται μέχρι και το 2020 από τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Από το 2021 και μετά η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου καθορίζεται από τον δείκτη μεταβολής μισθών (ΔΜΜ), που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

• Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στα έτη ασφάλισης και είναι από 11,55% έως τα 15 έτη έως 46,80% για 41 έτη ασφάλισης.

• Στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης προστίθεται η εθνική.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μισθωτός, ασφαλισμένος στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν από την 1/1/93 με συντάξιμες αποδοχές 2.578,66€ (461.580,68€ / 179 μήνες) θα λάβει ως ανταποδοτική σύνταξη 2.578,66 € Χ 42,8% (ποσοστό αναπλήρωσης για 12.000 Η.Ε.) = 1.103,67 €. Ο ασφαλισμένος δικαιούται και εθνική σύνταξη ύψους 384,00€. Συνολικό ποσό σύνταξης: 384,00€ + 1.103,67 € =1.487,67€.

Ελεύθερος επαγγελματίας που κατέβαλε από 1/01/2002 έως και 31/12/2016, δηλαδή για 180 μήνες, συνολικά 25.4319,18€ και οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές ήταν 1.412,88€ (25.4319,18€: 180 μήνες), θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 604,71€ (1.412,88€ Χ 42,80% (συντελεστής αναπλήρωσης). Σε αυτή θα προστεθεί και η εθνική σύνταξη.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ: Για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια το ποσό της σύνταξης (άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων παράλληλης ασφάλισης ή λόγω παράλληλης απασχόλησης) δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης. Σήμερα αντιστοιχεί σε 768€ (384,00€ Χ 2).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα