Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Οκτώ Κινητές Μονάδες στη Μεσσηνία για κατ’ οίκον ελέγχους σε ύποπτα κρούσματα κορωνοϊούΟκτώ κινητές μονάδες με έναν οδηγό και ένα νοσηλευτή θα διατεθούν στη Μεσσηνία, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι κατ’ οίκον σε άτομα που θεωρούνται ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού. Από χθες, μάλιστα, ο ΕΟΔΥ δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον τρίμηνο, με αντικείμενο τη στελέχωση σε όλη την Ελλάδα των 500 Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) ειδικού σκοπού και του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα».

Σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα δημιουργηθούν 28 τέτοιες Κινητές Μονάδες και συγκεκριμένα 4 στην Αρκαδία, 6 στην Αργολίδα, 6 στην Κορινθία, 4 στη Λακωνία και 8, όπως αναφέραμε, στη Μεσσηνία. Η κάθε ΚΟΜΥ περιλαμβάνει έναν οδηγό και ένα νοσηλευτή.

Επίσης, θα γίνει πρόσληψη στελεχών ΠΕ Διοικητικού στις Υγειονομικές Περιφέρειες. Στην 6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας) θα προσληφθούν 19 διοικητικοί.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα: https://eody-komy.services.gov.gr

Μοναδικό κριτήριο είναι η αύξουσα σειρά των αιτήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν να κατατίθενται από χθες το μεσημέρι.

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) τρίμηνης διάρκειας με άμεση έναρξη και με δυνατότητα παράτασής του για ένα επιπλέον τρίμηνο. Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών, διαμορφώνεται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν.4354/2015).

Υποχρεωτικά προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι για τη θέση των οδηγών (κλάδου ΔΕ) τα υποχρεωτικά προσόντα είναι: Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β (ΙΧΕ).

Για τους νοσηλευτές (κλάδου ΠΕ/ΤΕ) τα υποχρεωτικά προσόντα είναι: Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης, άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή-νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος νοσηλευτή-νοσηλεύτριας και ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.

Για τις θέσεις Διοικητικού (κλάδου ΠΕ), τα υποχρεωτικά προσόντα είναι οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Όλα τα προσόντα που αναφέρονται θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δε διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
Της Βίκυς Βετουλάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα