Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Πανελλαδικές: Τι θα γίνουν τα τμήματα με ελάχιστους ή καθόλου εισαχθέντες


Τι δηλώνουν κυβερνητικές πηγές τα αποτελέσματα εισαγωγής στα ΑΕΙ και Δημόσια ΙΕΚ 2021
«Τους επόμενους μήνες οι προσπάθειες θα εστιάσουν στην αναδιαμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη» σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές για τα τμήματα των ΑΕΙ με λιγότερους ή ελάχιστους εισαχθέντες βάσει των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων.
Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν:
Ποιος ο σκοπός της μεταρρύθμισης στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και στα Δημόσια ΙΕΚ;
Με τη μεταρρύθμιση που υλοποιήθηκε (θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, παράλληλου μηχανογραφικού για εγγραφή σε Δημόσια ΙΕΚ κτλ):
- Αναβαθμίζεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τα ΑΕΙ- Αναβαθμίζεται η επαγγελματική κατάρτιση και τα Δημόσια ΙΕΚ
Από τη μεταρρύθμιση αυτοί βγαίνουν όλοι κερδισμένοι:
-Οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους: γιατί πλέον οι σπουδές τους παύουν να τους οδηγούν σε εγκλωβισμό χωρίς αποφοίτηση ή σε πτυχία χωρίς αντίκρισμα, ξοδεύοντας χρήματα, ενέργεια και χρόνο, αλλά θα τους οδηγούν σε πραγματικές προοπτικές και διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης.
Τα ΑΕΙ
γιατί αναβαθμίζεται το κύρος των σπουδών (θα φοιτούν φοιτητές που πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για την επιτυχή φοίτηση και ολοκλήρωση των σπουδών και δεν θα εισάγονται σε μια σχολή την οποία θα αφήσουν στη μέση). Σημειωτέον ότι το 30% των φοιτητών μας δεν αποφοιτά ποτέ (ΙΟΒΕ 2017), ενώ υπάρχουν τμήματα από όπου αποφοιτούν 3 φοιτητές στους 100 ετησίως,
γιατί αποκτούν λόγο κατά την επιλογή συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, διαμορφώνοντας την ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία.
Τα Δημόσια ΙΕΚ, γιατί αναβαθμίζονται και συνιστούν πλέον αξιόλογη επιλογή και σοβαρή εναλλακτική διαδρομή για τις νέες και τους νέους μας ενώ ενισχύονται σημαντικά και μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.
Το κοινωνικό σύνολο εν γένει, γιατί η εκπαίδευση οδηγεί σε πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, αφού έτσι θα καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, αντί για την «παραγωγή» αποφοίτων, τα πτυχία των οποίων έχουν ελάχιστη ή καθόλου ζήτηση.
Ποια είναι τα αποτελέσματα εισαγωγής; Πόσοι είναι οι εισακτέοι σε ΑΕΙ και ΔΙΕΚ;
Το 2021 συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 92.090 υποψήφιοι και εισάγονται 65.536 υποψήφιοι – 56.942 σε ΑΕΙ και 8.594 σε ΔΙΕΚ (μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά). Το Σεπτέμβριο θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης υποβολής αίτησης για περίπου 20.000 επιπλέον θέσεις στα Δημόσια ΙΕΚ.
Το 2020 συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 94.928 υποψήφιοι και εισήχθησαν 73.560. Σε σχέση με το 2020, εισήχθησαν σε ΑΕΙ 13.780 λιγότεροι υποψήφιοι (35.148 – 21.368).
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) δεν επηρεάζει τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες και εισέρχονται στη Σχολή/Τμήμα της επιλογής τους. Αλλά με επιδόσεις χαμηλότερες από 7 στα 20 για τα ΓΕΛ και 5,5 στα 20 για τα ΕΠΑΛ, ένας υποψήφιος δεν εισάγεται πλέον στα πανεπιστήμια.
Το 2020 υποψήφιος από ημερήσιο ΓΕΛ εισήχθη σε ΑΕΙ με 0,625/20 και από ημερήσιο ΕΠΑΛ με 2,7/20! Το 2021 η χαμηλότερη βάση εισαγωγής ΓΕΛ είναι 7,141/20 και στα ημερήσια ΕΠΑΛ 5,685/20.
Τερματίστηκε, έτσι, το εμπόριο ψεύτικων ελπίδων, με εισαγωγή στα Πανεπιστήμια χωρίς ελάχιστα ακαδημαϊκά κριτήρια, που εγκλώβιζε χιλιάδες νέους ανθρώπους σε Σχολές από τις οποίες δεν αποφοιτούσαν, χάνοντας χρόνια και χρήματα και εισάγονταν εν τέλει στον επαγγελματικό στίβο ως απόφοιτοι λυκείου.
Έχουμε χαμηλές επιδόσεις έως 7.000 μόρια σε πάνω από 25.000 υποψήφιοι.
Το 95,98% των υποψηφίων των ΓΕΛ που ξεπέρασαν την ΕΒΕ και υπέβαλαν μηχανογραφικό, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Σχολές/Τμήματα ΑΕΙ.
Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα είναι δυστυχώς τελευταία στον ρυθμό αποφοίτησης φοιτητών (9,17% το οποίο απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 24,05%. (Έκθεση “Eurostat- Population in Europe”, Ιούνιος 2020).
Υπάρχουν τμήματα με λιγότερους ή ελάχιστους εισαχθέντες;
Ναι, υπάρχουν Σχολές και Τμήματα που έχουν πολύ λιγότερους εισαχθέντες. Αυτό οφείλεται 1) στο συντελεστή ΕΒΕ που όρισαν τα ίδια και στις επιδόσεις των υποψηφίων, 2) στη μη επιλογή τους από τους υποψηφίους. 29 Σχολές ή Τμήματα θα έχουν μέχρι 30 εισακτέους, εκ των οποίων το 1/3 είναι Σχολές ή Τμήματα από τα 153 που ίδρυσε ή ανωτατοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς ποιοτικά και αναπτυξιακά κριτήρια.
Τι θα γίνουν τα τμήματα αυτά;
Τους επόμενους μήνες οι προσπάθειες θα εστιάσουν στην αναδιαμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη σε συνέχεια των προηγούμενων πρωτοβουλιών. Τα αποτελέσματα της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής είναι ένα από τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψιν, μαζί με τις προτάσεις των ΑΕΙ για τον εξορθολογισμό τους καθώς και τις προτάσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συνάρτηση πάντοτε με τις ανάγκες στην αγορά εργασίας.
Ποια εναλλακτική δίνεται στους υποψηφίους που δεν εισήχθησαν σε ΑΕΙ;
Η εγγραφή σε Δημόσια ΙΕΚ τα οποία προσφέρουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης κι αυτό φαίνεται και από τη ζήτηση που έχουν αλλά και από το γεγονός ότι επιλέγει να εγγραφεί σε αυτά σημαντικός αριθμός πτυχιούχων ΑΕΙ μετά την αποφοίτησή τους.
Πάνω από 22.000 υποψήφιοι επέλεξαν ειδικότητες στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας. Μάλιστα το 26% αυτών επέλεξαν ΔΙΕΚ σε άλλη περιφέρεια από αυτή της κατοικίας τους, υπογραμμίζοντας ότι τα ΔΙΕΚ είναι πλέον μία αξιόπιστη εναλλακτική εκπαιδευτική διαδρομή, που ανοίγει δρόμους επαγγελματικής αποκατάστασης και προοπτικής για τους νέους μας.
Για την αναβάθμιση συνολικά της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Πρότυπα ΕΠΑΛ, θεματικά/πειραματικά ΙΕΚ, ψηφιακός μετασχηματισμός) έχουμε εξασφαλίσει σχεδόν 400 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΣΠΑ και λοιπούς πόρους.
Ήδη σήμερα, το 25% των σπουδαστών σε ΙΕΚ έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Φοίτησαν και αποφοίτησαν από ΑΕΙ, δεν βρήκαν δουλειά και επέλεξαν συνειδητά το ΙΕΚ για να αποκτήσουν ειδικότητα που θα τους εξασφαλίσει ποιοτική επαγγελματική αποκατάσταση. Το 2012 το συνολικό αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5% (ΓΣΕΕ 2020).
Οι άνω των 22.000 υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε ΔΙΕΚ επέλεξαν ειδικότητες όπως
τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα/web designer – developer/video games),
τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενέργειας,
τεχνικός τουριστικών μονάδων & επιχειρήσεων φιλοξενίας,
στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας,
τεχνικός τεχνολογίας ενδύματος και υποδήματος - σχεδιαστής μόδας,
στέλεχος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας,
εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων,
τεχνικός βιολογικής/οργανικής γεωργίας. Πολλές από τις παρεχόμενες ειδικότητες όχι μόνο έχουν μεγάλη ζήτηση στη σημερινή αγορά εργασίας, αλλά ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις των επαγγελμάτων που προβλέπονται να έχουν εκθετική ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον. Π.χ., για τα επαγγέλματα του μηχανικού ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών, ή του μηχανικού δικτύου και βάσεων δεδομένων, τα ΔΙΕΚ προσφέρουν ειδικότητες οι οποίες μπορούν να προετοιμάσουν κατάλληλα τους καταρτιζόμενους (τεχνικός λογισμικού Η/Υ, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα/web designer – developer/video games), τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών). Τα επαγγέλματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 10 δυναμικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα, βάσει δεδομένων από το Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, καθώς και στη λίστα του ΣΕΒ για τα 11 επαγγέλματα του μέλλοντος (στη βάση αριθμού πλήρως απασχολούμενων, την αυξητική τάση μισθών και τη δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού).
Το Σεπτέμβριο θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης υποβολής αίτησης για περίπου 20.000 επιπλέον θέσεις στα Δημόσια ΙΕΚ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί την ελάχιστη βάση εισαγωγής εργαλείο κατάλυσης της κοινωνικής πολιτικής και δημιουργίας ανισοτήτων με λιγότερους ή ελάχιστους εισαχθέντες
Ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει στο λαϊκισμό και το εμπόριο ψεύτικων ελπίδων.
Κοινωνική πολιτική δεν συνιστά η εισαγωγή στα πανεπιστήμια με βαθμό 1 και 2 στα 20, που εγκλωβίζει για χρόνια νέους ανθρώπους και τις οικογένειες τους σε αδιέξοδο, εφόσον η προοπτική να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν είναι μηδαμινή ή η προοπτική να βρουν δουλειά στο αντικείμενο που σπούδασαν είναι εξαιρετικά χαμηλή. Κοινωνική πολιτική συνιστά η παροχή πραγματικών δυνατοτήτων και εναλλακτικών διαδρομών, όπως η επαγγελματική εκπαίδευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται σε όλους την εισαγωγή σε κάποιο ΑΕΙ, ακόμα και αναδρομικά, γνωρίζοντας και αδιαφορώντας για το ότι δεν θα γίνουν ποτέ πτυχιούχοι και θα εργάζονται μία ζωή με απολυτήριο Λυκείου. Τα στοιχεία αλλά και η εμπειρία μέχρι τώρα αυτό δείχνουν.
Εμείς θέλουμε φοιτητές που μπορούν και θα αποκτήσουν πτυχίο και επαγγελματίες που θα έχουν θέση στην αγορά εργασίας και προοπτική ζωής. Σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που προσεγγίζει και τους νέους, όπως και τις άλλες κοινωνικές ομάδες, με λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα ανοίγοντας τους πραγματικές προοπτικές αντί για ψεύτικες ελπίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα