Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

Το χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία, η χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού νόμου

Σε εφαρμογή μέσα στο Μάρτιο τίθεται ο νέος επενδυτικός νόμος, ενώ συνολικά φέτος θα διατεθούν στους επενδυτές κίνητρα ενισχύσεων 1,2 δισ. ευρώ και 3,2 δισ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές. Τις προθεσμίες και τα επενδυτικά προγράμματα παρουσίασε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για το νέο νόμο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Αναφερόμενος στο νέο προ-πτωχευετικό δίκαιο ο υπουργός, δήλωσε: «Στην Ελλάδα, είναι μεγάλη αμαρτία να αποτύχει κάποιος. Δεν συγχωρούμε το λάθος. Αυτό πάμε να αποκαταστήσουμε. Πρέπει να σώσουμε υγιείς επιχειρήσεις που κλείνουν, γιατί έκαναν ένα λάθος. Και τον τελευταίο καιρό υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Παράδειγμα, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για τα οποία κάνουμε ενέργειες ώστε να αποτρέψουμε να συμβεί το μοιραίο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Για τον αναπτυξιακό νόμο δήλωσε:
«Σε λίγες μέρες είμαστε έτοιμοι να προκηρύξουμε τα πρώτα επενδυτικά καθεστώτα για το ά εξάμηνο του 2011, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα και στην αγορά και στους πολίτες. Έχουμε σχέδιο, έχουμε τα εργαλεία και τους πόρους να το υλοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας.
Επίσης υπενθυμίζω ότι τόσο οι εκταμιεύσεις, όσο και η αξιολόγηση του παλαιού αναπτυξιακού νόμου συνεχίζονται. Το 2010 παρείχαμε ένεση ρευστότητας 1 δις ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2011 έχουμε ήδη εγκρίνει 550 περίπου εκ. ευρώ και συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία».

Το ολοκληρωμένο   πρόγραμμα επενδυτικών ενισχύσεων  έχει τρείς πυλώνες:

- Επενδυτικός νόμος: γενικά και ειδικά επενδυτικά καθεστώτα

- Προγράμματα ΕΣΠΑ: Στοχευμένες ενισχύσεις υψηλής οικονομικής απόδοσης και αναδιάρθρωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων

- ΕΤΕΑΝ: Συμπληρωματικές παρεμβάσεις στην εγχώρια αγορά κεφαλαίων για την εξασφάλιση πρόσβασης σε ρευστότητα και την μείωση του κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων.

Οι ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, είναι:

«Σε ό,τι αφορά το «πακέτο» που διαθέτουμε με τον επενδυτικό νόμο, το σύνολο των χρηματικών επιχορηγήσεων για το 2011 είναι 1,2 δις ευρώ, ενώ οι φοροαπαλλαγές 3,2 δις ευρώ.

   
    Στην πρώτη προκήρυξη θα προκηρυχθούν

    · 500 εκ. στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής,

    · 100 εκ. στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης,

    · 150 εκ. στο ειδικό καθεστώς νεανικής επιχειρηματικότητας

    · και 50 εκ. για δικτύωση επιχειρήσεων.

      Στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας θα προκηρυχθούν 1 δις φοροαπαλλαγές. Οι υπόλοιπες διαθέσιμες φοροαπαλλαγές (800 εκ) θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρωθεί το πλαφόν ενισχύσεων που μπορούν να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής και στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων πάνω από 50 εκ ευρώ.

       Οι επιχορηγήσεις των ειδικών καθεστώτων (νεανική επιχειρηματικότητα και δικτύωση) θα συμπεριληφθούν στην πρώτη προκήρυξη αλλά θα υλοποιηθούν καθ'ολη τη διάρκεια του 2011. Στη δεύτερη προκήρυξη του 2011 θα προκηρυχθούν 400 εκ στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής, με έμφαση στις περιφέρειες που δοκιμάζονται απο την οικονομική κρίση.

    Στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας θα προκηρυχθούν 800 εκ. φοροαπαλλαγές. Οι υπόλοιπες διαθέσιμες φοροαπαλλαγές (400 εκ) θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρωθεί το πλαφόν ενισχύσεων που μπορούν να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής και στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, μεγαλύτερων από 50 εκ. και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα θα συνεχίζουν να υλοποιούνται οι επιχορηγήσεις των δύο ειδικών καθεστώτων.

Οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου
Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες, κάνουμε μια πραγματική επανάσταση. Μέχρι σήμερα, ο κάθε υποψήφιος επενδυτής είχε απέναντί του ένα σύστημα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, χωρίς συγκεκριμένες διαδικασίες, αφερέγγυο, που μοίραζε χρήματα χωρίς να υπολογίζει το χρόνο, τον κόπο του πολίτη, αλλά και την ίδια την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή.
Με το νέο σύστημα, προκαλούμε τον εαυτό μας, το κράτος, τις υπηρεσίες να δώσουν το παράδειγμα της αξιοκρατίας και της αξιοπιστίας. Να σεβαστούμε τον πολίτη στην πράξη, άμεσα και έμμεσα.

Μέσα σε έξι μήνες θα ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία. Από την προκήρυξη μέχρι την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου. Τα πράγματα θα έχουν ως εξής.
Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων του υπουργείου, όπου θα βρίσκει και τις απαραίτητες πληροφορίες (www.mindev.gov.gr , www.ependyseis.gr , www.investingreece.gov.gr ) και λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιολογητικά και εκτυπώνει την αίτηση.
Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Στην έδρα κάθε περιφέρειας, στη Μονάδα Ανάπτυξης στην Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και στην πλατεία Κοραή εδώ στην Αθήνα, δημιουργούμε πρότυπα γραφεία. Θα λειτουργούν ως receptions που θα κάνουν τον τυπικό προέλεγχο του φακέλου και θα κατευθύνουν τον πολίτη για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
Ακολουθεί ο προέλεγχος. Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες.
Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από δύο τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές. Δημιουργούμε για αυτό Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών, μετά από ανοιχτή πρόσκληση της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Αν υπάρχει απόκλιση στη βαθμολογία πάνω από 10 μονάδες, βαθμολογεί τρίτος αξιολογητής. Στα κριτήρια αξιολόγησης που σας έχουμε μοιράσει, αντανακλάται το πνεύμα του νέου πλαισίου για βιώσιμες, υγιείς, καινοτόμες επενδύσεις που προσφέρουν θέσεις εργασίας. (βλέπε Έντυπο με Κριτήρια Αξιολόγησης)
Φυσικά, όποιος είναι αξιολογητής, δεν μπορεί να είναι ελεγκτής. Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.

Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες. Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης πιστοποιείται με επιτόπιο έλεγχο, που καταγράφει την αγορά πρώτων υλών, πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. Κοινώς, τέρμα στις επιχειρήσεις - φαντάσματα.

Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο, τα επενδυτικά σχέδια υπόκεινται σε έλεγχο τόσο κατά τη διαδικασία υλοποίησης, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργία της επένδυσης. Έλεγχος μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, ακόμη και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το 50% της επένδυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα