Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων για μικρές επιχειρήσεις από τον ΟΑΕΔ, με προϋπολογισμό 369.000 ευρώ για τη Μεσσηνία

 Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ) για το 2017, ανακοινώθηκε χθες από τον ΟΑΕΔ. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων, συνολικά θα διατεθεί το ποσό των 20.000.000 ευρώ και από αυτά στη Μεσσηνία  369.600 ευρώ.
Δικαιούχοι υλοποίησης είναι οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών (πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι ΦΕΕ), των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι και τα Επιμελητήρια των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-30 άτομα και δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα ΦΕΕ.
Επιχειρήσεις
Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης, έχουν οι επιχειρήσεις που καταβάλουν εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24 %.
Οι δικαιούχοι φορείς, θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον 2 χρόνια (σύμφωνα με την έγκριση του καταστατικού τους) πριν την έκδοση της απόφασης για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.
Οι δικαιούχοι φορείς, μπορούν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους:-        μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν και κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ενός μόνο Δικαιούχου Φορέα.
-        Στο πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-30 άτομα με την ιδιότητα των ανεξάρτητων καταρτιζόμενων, όταν ο δικαιούχος φορέας του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα, όταν οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του δικαιούχου φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν και όταν το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη.
-        Εργαζόμενους σε εποχικές επιχειρήσεις . Οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ και στο χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.
 
Κατάρτιση
Σε περίπτωση που κάποιος ΦΕΕ, δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης, το Εργατικό Κέντρο μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού, εφόσον του παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωμα από τον φορέα.
Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:
• επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων
εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου τους, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
• καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).
• απασχολούν από 1 έως 30 εργαζόμενους.
• το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης (άλλου φορέα ή του ΟΑΕΔ ή του ΛΑΕΚ) για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.
Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20/12/2017. Αυτά θα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00΄ ώρα, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις 4. . Η διάρκειά τους ορίζεται στις 32 ώρες.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός προγράμματα. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή του καταρτιζόμενου αποκλείεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα από τα υπόλοιπα προγράμματα κατάρτισης στα οποία έχει δηλωθεί.
Β.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα