Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Πέντε δήμοι της Μεσσηνίας χωρίς οικονομική αξιολόγηση

Έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο: «Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των Καλλικρατικών Δήμων» δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με τη μελέτη η λογιστική του δεδουλευμένου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια  αποτελεσματικότερη διαχείριση  των πόρων.  Επομένως,  η  εφαρμογή της  στο σύνολο του δημόσιου τομέα είναι επιτακτική, λαμβάνοντας υπόψη την οξεία ανάγκη για ελαχιστοποίηση της σπατάλης και εξοικονόμηση κρατικών δαπανών σήμερα στην Ελλάδα καθώς και τη συστηματική παρακολούθηση των συναλλαγών βάσει της αρχής του δεδουλευμένου.
 Ωστόσο, η μετάβαση δημιουργεί ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό και υπολογιστικά συστήματα, γεγονός που δεν πρέπει να αγνοείται. Ειδικά όσον αφορά τους μικρότερους οργανισμούς, η ανάγκη για πόρους μπορεί να  μην  επιτρέπει την έγκαιρη  διεκπεραίωση  της διαδικασίας  σύνταξης και  δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων.
Επιπλέον, η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων αναδεικνύει ότι οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις των  δήμων  επηρεάζονται  σημαντικά  από  χαρακτηριστικά  που  βρίσκονται  εκτός  ελέγχου  των διοικήσεών τους (όπως το μέγεθος και η νησιωτικότητα). Συνεπώς, ένα σύστημα που αξιολογεί την οικονομική διαχείριση των δήμων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτές τις διαφοροποιήσεις. Αυτό θα μπορούσε να γίνει συγκρίνοντας τους αριθμοδείκτες των δήμων με τιμές αναφοράς (benchmarks) που διαφοροποιούνται ανάλογα με τα δημογραφικά και τα γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά.
Σε κάθε περίπτωση, η συστηματική ανάλυση των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών των δήμων κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής τους κατάστασης. Για αυτό τον σκοπό, οι ηλεκτρονικές και όχι μόνο υποδομές που έχουν αναπτυχθεί για την παρακολούθηση των οικονομικών των δήμων σε ταμειακή βάση από τις κεντρικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να ενισχυθούν για να συλλέγονται τακτικά και τα στοιχεία από τους ισολογισμούς και στις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης.
Για  να  ξεπεραστούν  τα  προβλήματα  αναφορικά  με  την  παραγωγή  και  τη  δημοσίευση  των πληροφοριών της λογιστικής του δεδουλευμένου και των λογιστικών καταστάσεων, προτείνεται επιπλέον η εξέταση των εξής μέτρων:
1. Αυστηροποίηση των ποινών σε περίπτωση μη έγκαιρης διεκπεραίωσης της διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης των λογιστικών καταστάσεων για τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας.
2. Τεχνική  υποστήριξη  για  τη  διεκπεραίωση  της  διαδικασίας  σύνταξης  και  έγκρισης  των λογιστικών καταστάσεων στους μικρούς δήμους της χώρας.
3. Υποχρεωτική ανάρτηση των λογιστικών καταστάσεων στη Διαύγεια και στις ιστοσελίδες των δήμων.
4.Ανάπτυξη βάσης δεδομένων καταχώρησης των λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης των δήμων. Ευρύτερα, η πορεία μετάβασης των δήμων αποτελεί καλό οδηγό για την μετάβαση και των υπόλοιπων φορέων της γενικής κυβέρνησης προς τα πρότυπα του δεδουλευμένου συστήματος.
Προτείνεται η μετάβαση των φορέων της γενικής κυβέρνησης να προτεραιοποιείται με βάση το μέγεθος των οργανισμών (σε όρους αριθμού προσωπικού ή σύνολο δαπανών), με τους μεγαλύτερους οργανισμούς να έχουν αυστηρότερα χρονικά όρια για την ολοκλήρωση της μετάβασης. Για τους μικρότερους οργανισμούς, προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής τεχνικής βοήθειας, ακόμα και σε μόνιμη βάση, από κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα και σε συνεργασία με  ιδιωτικούς φορείς, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
 
Η κατάσταση στη Μεσσηνία 
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μόνο ένας δήμος της Μεσσηνίας (δήμος Μεσσήνης) εμφανίζεται να έχει δημοσιεύσει εγκαίρως ισολογισμό όλα τα έτη από το 2011 έως το 2015. Οι δήμοι Καλαμάτας, Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό για το 2015, ενώ οι δήμοι Δυτικής Μάνης και Οιχαλίας δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς ούτε το 2015, ούτε το 2014.
Α.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα