Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Στον αέρα 300.000 εργαζόμενοι σε Τουρισμό και επισιτισμό: Νέα συμπληρωματική ΚΥΑ, τι ισχύει για όσους μπουν σε αναστολή σύμβασης

Πάνω από 300.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επισιτισμό βρίσκονται σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή και ζητούν διευκρινίσεις από τον υπουργό Εργασίας για το τι θα γίνει με όσους δεν επαναπροσληφθούν αφού καθώς δεν καθίσταται σαφές από την ΚΥΑ αν είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να τους προσλάβει ξανά.
Μάλιστα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό Γιώργο Χότζογλου θα βγει συμπληρωματική ΚΥΑ από το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν.
Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει σύμφωνα με την ΠΟΕΕΤ για τα οποία ενημερώθηκε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης είναι τα εξής:
- Περίπου 70.000 εποχικοί εργαζόμενοι στον κλάδο της εστίασης χάνουν την οικονομική

ενίσχυση από το κράτος γιατί έλαβαν το επίδομα ανεργίας για μεγαλύτερο διάστημα από 3 μήνες και 5 ημέρες που προβλέπει η απόφαση.
- Οι εποχικοί εργαζόμενοι που θα επαναπροσληφθούν, σε περίπτωση που το ξενοδοχείο δεν έχει κρατήσεις τον Αύγουστο και αποφασίσει να κλείσει δεν μπορούν να τεθούν εκ νέου σε αναστολή και δεν δικαιούται κανένα επίδομα.
- Στα ξενοδοχεία 12μηνης διάρκειας δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την επαναπρόσληψη των εποχικών υπαλλήλων που απασχολούνταν κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο.
- Στις περιπτώσεις που τα καταστήματα εστίασης δεν τηρούν το υγειονομικό πρωτόκολλο και οι αρχές προχωρήσουν σε σφράγισμα της επιχείρησης, όπως προβλέπει ο νόμος, δεν υπάρχει καμία μέριμνα για το μισθό των εργαζομένων.α,,
* Να σημειωθεί ότι όσοι εποχικά εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση δεν επαναπροσληφθούν θα πάρουν μηνιαία έκτακτη αποζημίωση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας (400 ευρώ) που έλαβαν.
Εργαζόμενοι στον κλάδο της εστίασης
Οι επιχειρήσεις- εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της εστίασης που πλήττονται σημαντικά, βάσει των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών έχουν την δυνατότητα: -να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή -να δηλώσουν νέες αναστολές συμβάσεων για εργαζόμενους που δεν τελούσαν σε αναστολή τον Μάιο.
Οι εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή εργασίας μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους (σε περίπτωση που επιθυμούν την εθελοντική αναστολή λειτουργίας). Σε κάθε περίπτωση όμως η αναστολή μπορεί να διαρκέσει κατ’ ανώτατο όριο έως 30 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου.
Οι εργαζόμενοι στην εστίαση που θα μπουν σε αναστολή δικαιούνται έως 534 ευρώ για τον Ιούνιο. Από την 1η Ιουλίου η αναστολή των συμβάσεων εργασίας πρέπει να σταματήσει και να επιστρέψει σε ενεργή απασχόληση το 100% των εργαζομένων.
Δικαιούνται επίσης πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.
Οι επιχειρήσεις για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/6 υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας.
Όποια απόλυση κάνουν αυτή είναι άκυρη. Οι επιχειρήσεις επίσης δεσμεύονται να διατηρήσουν για 30 ημέρες μετά την λήξη των αναστολών – δηλαδή μέχρι 30 Ιουλίου – τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.
Εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού
Οι επιχειρήσεις- εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, μπορούν:
-να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή -να δηλώσουν νέες αναστολές συμβάσεων για εργαζόμενους που δεν τελούσαν σε αναστολή τον Μάιο Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα ξενοδοχεία 12μηνης διάρκειας.
Οι εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή εργασίας μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους (σε περίπτωση που επιθυμούν την εθελοντική αναστολή λειτουργίας).
Σε κάθε περίπτωση όμως η αναστολή μπορεί να διαρκέσει κατ’ ανώτατο όριο έως 30 ημέρες ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου.
Να σημειωθεί πως η αρχική διάταξη έκανε λόγο για αναστολή έως 30 ημερών για ολόκληρο το 2μηνο, ωστόσο με νομοτεχνική βελτίωση δόθηκε η δυνατότητα να διαρκέσουν οι αναστολές για σύνολο 60 ημερών.
Αυτό σημαίνει πως οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές μπορούν να παραμείνουν σε αναστολή έως και 60 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.
Όσοι παραμείνουν διαρκώς σε αναστολή από 1η Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου θα λάβουν 1.068 ευρώ συνολικά για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο (534 ευρώ ανά μήνα). Δικαιούνται επίσης πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού. Από 1η Αυγούστου παύουν οι αναστολές και επιστρέφει σε ενεργή απασχόληση το 100% των εργαζομένων.
Οι επιχειρήσεις για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/7 υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας. Όποια απόλυση κάνουν αυτό το δίμηνο είναι άκυρη.
Οι επιχειρήσεις επίσης δεσμεύονται να διατηρήσουν για 30 ημέρες μετά την λήξη των αναστολών – δηλαδή μέχρι 31 Αυγούστου – τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε οριστική ανάκληση των αναστολών.
Οι συμβάσεις των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύνανται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες έχουν την δυνατότητα να: α. προβούν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών. β. εφαρμόσουν το άρθρο 4 «Τηλεργασία και αναστολή συμβάσεων εργασίας – Καταβολή ποσού πλέον της αποζημίωσης ειδικού σκοπού» του υποκεφαλαίου Α.2 της υπ’ αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1078), γ. κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους που δεν τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί οριστική ανάκληση αυτής.  dikaiologitika

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα