Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Προσκλήσεις για ΤΑΚΤΙΚΕΣ Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας που θα γίνουν την 29-06-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ. μ και 20.00 μ. μ . αντίστοιχα

ΘΕΜΑ:16 η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2020
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 29η η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. για την 16 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα: (Η Συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών αριθ.163/29-05-2020 εγκύκλιος με ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).
1. «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού-Ισολογισμού Δήμου Τριφυλίας Οικ. Έτους

2018(έγκριση των αριθ.108/2020 & 109/2020 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής)».

ΘΕΜΑ: 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2020
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 29η η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ. για την 17 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα: (Η Συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών αριθ.163/29-05-2020 εγκύκλιος με ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).
1. Αποδοχή χρηματοδότησης από έκτακτη επιχορήγηση ποσού 214.179,59ευρώ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού CONID-19
2. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ Τριφυλίας για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών του συστήματος ύδρευσης των ΔΔ φιλιατρών και Γαργαλιάνων(Τροποποίηση της αριθ.21/2020 ΑΔΣ).
3. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας (Έγκρ.των αριθ.107-119ΑΟΕ).
4. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας Α΄ Τρίμηνο 2020(Έγκρ. της αριθ.96/2020 ΑΟΕ).
5. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή Δικηγόρου σχετικά με την υπόθεση ENERGA-HELLAS
POWER(Άσκηση Αγωγής-Λήψη ασφαλιστικών μέτρων)
6. Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση μιας επιπλέον γραμμής ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο κτίριο του Δημαρχείου Γραργαλιάνων.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου; Επισκευή
παιδικού σταθμού Κοπανακίου Α.Μ 2/2018.
8. Ορισμός Προέδρου και αντικατάσταση μελών του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.
9. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής και εκκαθάρισης του έργου: «Πρόσθετες εργασίες για την αδειοδότηση ζωαγοράς Κοπανακίου».
10. Αποδοχή της τροποποίησης της με αριθ.4832/04-02-2015 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την χρηματοδότηση ποσού 600.000,00 ευρώ για «υποδομές προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» του Δήμου Τριφυλίας ως προς την αιτιολογία χρηματοδότησης σε «Προμήθεια πλήρους πακέτου pres container, αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων, κάδων, για σύμμικτα απορρίμματα-Έργα κατασκευής και υποστήριξης Σ.Μ.Α»
11. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Τριφυλίας (ΔΕΥΑΤ)
12. Έγκριση υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων-ΤΠΣ» του Υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα