Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021

14η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2021


Σας καλούμε στην 14 η ΤΑΚΤΙΚΗ μέσω τηλεδιάσκεψης (*) , συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, την 21η η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 18.30 μ.μ για την 14 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
(*) Αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020 (ΑΔΑ ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1) &
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/ 07-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιοι του Υπουργείου
Εσωτερικών
1. Έγκριση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου σχετικά με υπόθεση & ENERGA KAI HELLAS POWER”.
2. Συγκρότηση επιτροπών άρδευσης Κοινοτήτων Βρυσών-Στασιού-Σπηλιάς-Κυπαρισσίας.
3. Καθορισμός τελών άρδευσης Κοινότητος Αρμενιών αρδευτικής περιόδου 2021.(Έγκρ.
της αριθ.101/2021 ΑΟΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα