Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Κουρεύονται τα πρόστιμα για τα myData!


Σε κούρεμα των εξοντωτικών προστίμων για τυπικές παραβάσεις στα myData που προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο, προχωρεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν των ισχυρών αντιδράσεων που προκλήθηκαν στους κόλπους των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.
Όπως είναι διατυπωμένες οι διατάξεις στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, επιβάλλονται πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ το χρόνο για όσους δεν αποστέλλουν αποδείξεις και τιμολόγια στην εφαρμογή myData.

Ακόμη, αυτός που θα ξεχάσει να διαβιβάσει στην εφαρμογή τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία θα διαπομπεύεται, καθώς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα δημοσιοποιεί λίστα με όσους δεν ενημέρωσαν το myData!
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν των αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι αυστηρές διατάξεις, το ΥΠΕΘΟΟ επεξεργάζεται αλλαγές στη διαδικασία επιβολής των προστίμων, τα οποία θα μειωθούν σημαντικά και θα αντιμετωπίζονται πλέον ως τυπικές παραβάσεις, και θα επιβάλλονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που υποκρύπτουν σκοπιμότητα.
Όπως επισημαίνουν οι λογιστές, με τον τρόπο αυτό, τιμωρούνται όσοι εκδίδουν αποδείξεις, αλλά για κάποιο λόγο, που μπορεί να είναι τεχνικός, δεν τις διαβιβάζουν στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ενώ στην ουσία δεν έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή.
Ο λόγος μη διαβίβασης, μπορεί να είναι ανωτέρα βία, ή και η αδυναμία αποστολής εξαιτίας της δυσλειτουργικής και προβληματικής πλατφόρμας my Data), η οποία ήδη προκαλεί πλήθος προβλημάτων σε λογιστές και επιχειρήσεις.
Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα φύγει από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή η διάταξη για τη διαπόμπευση εκείνων που δεν θα ενημερώνουν την εφαρμογή myData.
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Το νομοσχέδιο όπως δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει, ότι σε οντότητα που παραβιάζει την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, παραλείποντας να διαβιβάσει ή διαβιβάζοντας εκπρόθεσμα τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
  • Αν, ως εκδότης, δεν διαβιβάσει συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων, τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το 10% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ σε ημερήσια βάση και τις 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
  • Αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, του επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  • Αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, πρόστιμο ίσο με το 5% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου.
  • Αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ σε ημερήσια βάση και τις 20.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
  • Αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, για κάθε παράβαση μη διαβίβασης.
  • Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.
  • Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των ανωτέρω στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.
Διαπόμπευση
Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται και μέχρι του ορίου των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Ακόμη, η ΑΑΔΕ μπορεί να δίδει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που υποτροπιάζουν και δεν διαβιβάζουν στοιχεία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα