Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

"23η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2015".

                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κυπαρισσία 23/12/2015
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ. 27666


Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείου 2
Ταχ. Κώδικας : 245.00
Αρμόδιος : Παν. Λαμπρόπουλος
Τηλέφωνο : 2761360724
Fax : 2761025561
E-mail : ds@1391.syzefxis.gov.gr
 

                                                                                             Προς:
                                                                                     Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους,.                                                                                      Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών  Κοινοτήτων .                                                                                    και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων  .                                                                                                    Δήμου Τριφυλίας.


            
 ΘΕΜΑ: "23η  Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2015".

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την   28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα   Δευτέρα  ώρα 19:00΄, για την 23η ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
1.Tροποποίηση  Π/σμου και Τεχνικού Πρ/τος  έτους 2015.

2.Καθορισμός –Αναπροσαρμογή Δημ. Τελών Τ. Κ Μάλης ΔΕ Φιλιατρών (Έγκ.307/2015  ΑΟΕ).
3.Παραχώρηση πρώην Δ. Σχολείου Τ. Κ Ραχών  στην Δράση Εθελοντών (Δημιουργικό
   εργαστήρι Ραχών).
4.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ-
   ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ. Α.Μ 5/2014.
5.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
    ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Α.Μ 33/2014.
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
    ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΔΑΣ  Α.Μ 37/2014.
7.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  της προμήθειας
    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  της προμήθειας
    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ  ΑΕΤΟΥ.

9.Έγκριση παράτασης εκτέλεσης  του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
    ΑΜ71/2015.
10.Τροποποίηση  Π/σμου Οικ. έτους 2015 του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-
    Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας (Έγκρ. της αριθ.50/2015 Απόφασης).
11.Ψήφιση Π/σμού Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-    Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας
    έτους 2016 και ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο Π Δ) 2016(Εγκ.αριθ.55/2015)
12.Παραχώρηση χρήσης Καταστημάτων Εργ. Κατοικιών  Φιλιατρών.
13.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας
      Υλικών Οδοσήμανσης.
14.Έγκριση Επιχειρησιακού σχεδίου δράσης έτους 2016 της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ.
15.Έγκριση Προυπολογισμού έτους 2016 της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ.
16. Χορήγηση –Ανανέωση παραγωγικών αδειών  πωλητών   Λαικών Αγορών.
17.Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών του Π. Δ 270/1981  έτους 2016.
18.Κατανομή ποσού 47.278,97 ΕΥΡΩ για λειτουργικές δαπάνες  Σχολικών Μανάδων.
19.Επί αιτήσεως Βρεφονηπιακού σταθμού –Νηπιαγωγείο ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  για παραχώρηση
    χώρου  στην είσοδο της πόλης(Έ γ κ .της αριθ.86/2015 Α Ε Π Ζ ).
20.Επί αιτήσεως Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας για χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης(Έγκρ. της
   αριθ.85/2015 Α Ε Π Ζ ).
21.Εξέταση θέματος σχετικά με την τροποποίηση Ο. Τ 105-103 Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ. Κ
     Γαργαλιάνων (Έγκρ. της αριθ.84/2015 Α Ε Π Ζ ).
22.Απόδοση  ενταλμάτων προπληρωμής υπαλλήλων Δήμου Τριφυλίας.
23.Διαγραφή τελών Δήμου Τριφυλίας και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέτων..
24.Έγκριση δαπάνης για εορτές Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς- Θεοφανίων Δ. Τριφυλίας.
25.Έγκριση δαπάνης για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
26.Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 199 παρ 6 του Ν.3463/2006
     για την απόσυρση οχημάτων του Δήμου.
27.’Εγκριση Τροποποίησης Προυπολογισμού ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ 2015.
28. Έγκριση  υλοποίησης Προγράμματος-Προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Πρόγραμμα
      καταπολέμησης Κουνουπιών 2016-2017».
29.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών ΑΠΕ και 1ου  πρωτοκόλλου κανονισμού Τιμών
     Μονάδας Νέων Εργασιών ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ      
      Τ. .ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΤΑΣ.
30.Έγκριση Δαπάνη και ψήφιση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου πολίτη. 
                    
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
                                        ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα