Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Ποιοι μπαίνουν στη λίστα με τους ευάλωτους οφειλέτες


Με σημαντικές τροποποιήσεις στο νόμο 4738/2020, η κυβέρνηση επεκτείνει τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των ευάλωτων οφειλετών, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και τα άτομα με αναπηρία.
Οι ευάλωτοι οφειλέτες είναι εκείνοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και άλλα κριτήρια όπως ορίζονται από τον νόμο. Αυτοί οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν την κύρια κατοικία τους σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης.
Ο φορέας αυτός, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, θα αναλάβει την απόκτηση, μίσθωση και μεταβίβαση της κατοικίας. Η μίσθωση θα έχει διάρκεια 12 έτη και μπορεί να καταγγελθεί εάν ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλλει τρία μισθώματα, κάτι που θα έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος επαναγοράς.
Εάν η μίσθωση εξελιχθεί χωρίς προβλήματα και ο οφειλέτης-μισθωτής καταβάλλει όλα τα μισθώματα, μπορεί να επαναγοράσει την κατοικία του. Αυτό μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, αλλά ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλλει την τρέχουσα αξία των μισθωμάτων μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, δηλαδή για 12 έτη, καθώς και το τίμημα επαναγοράς.
Με διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή , στην περ. α) του άρθρου 217 του νόμου 4738/2020, προστίθενται τα άτομα με αναπηρία στην έννοια του ευάλωτου οφειλέτη. Η νέα διατύπωση ορίζει ότι ευάλωτος οφειλέτης είναι εκείνος που πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017, καθώς και τα άτομα με αναπηρία, εφόσον το ποσοστό αναπηρίας τους, σε συνδυασμό με το εισόδημα και την περιουσία τους, τα χαρακτηρίζει ως ευάλωτους οφειλέτες.
Επιπλέον, στην παρ. 5 του άρθρου 225 του νόμου 4738/2020, προστίθεται δεύτερο εδάφιο. Με βάση την τροποποίηση αυτή, κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και του αρμόδιου υπουργού για τον Συντονιστικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, θα καθορίσει την αρμόδια υπηρεσία και τη διαδικασία που θα διαπιστώνει αν ένας οφειλέτης εμπίπτει στην κατηγορία του ευάλωτου. Η ίδια απόφαση θα καθορίζει και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας που χαρακτηρίζουν ένα άτομο με αναπηρία ως ευάλωτο οφειλέτη.
Αυτές οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, εξασφαλίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρία λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους δυσκολίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα