Κυριακή 20 Ιουνίου 2010

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2010 !!!!! Μυστικά και παγίδες στο Μηχανογραφικό ....

Του Χρήστου Κάτσικα
Τα κλειδιά για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Τι να προσέξετε στο Μηχανογραφικό Με ποιον τρόπο οι υποψήφιοι θα επιλέξουν σωστά τις σχολές που επιθυμούν Οι αθέατες πλευρές του Μηχανογραφικού Τι επιλέγουν οι υποψήφιοι Οι νέες αντιστοιχίες των τμημάτων ΑΕΙ- ΤΕΙ

Τι να προσέξετε - τι να αποφύγετε

Η συμπλήρωση και κατάθεση του μηχανογραφικού Δελτίου από τους χιλιάδες υποψηφίους όλων των κατηγοριών (τελειόφοιτους, απόφοιτους, κατηγορία 10%) είναι το καμπανάκι που χτυπά προειδοποιώντας για την τελευταία στροφή στον σκληρό αγώνα δρόμου «για μια θέση στον ήλιο» της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των, ούτε λίγο ούτε πολύ, 512 συνολικά τμημάτων και σχολών. Το λευκό χαρτόνι του μηχανογραφικού Δελτίου έχει ολισθηρά σημεία και κρύβει «παγίδες» και «ευκαιρίες».
..

Η ουσιαστική μελέτη του ΟΔΗΓΟΥ για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού που μοιάζει με σπαζοκεφαλιά, μπορεί να βοηθήσει τους υποψηφίους να κάνουν τη σωστή επιλογή των τμημάτων που επιθυμούν, να τους πληροφορήσει για τα τμήματα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, για τις καινοτομίες στο φετινό Μηχανογραφικό και για τον τρόπο επιλογής των εισαγομένων, με σκοπό να ξεκαθαρίσουν το θολό τοπίο των σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ ώστε οι κρίσιμες επιλογές για τις σπουδές και κατ΄ επέκταση το επάγγελμα, να είναι πιο κοντά στις προσδοκίες και τα όνειρά τους!

Μέσα από τις σελίδες του ΟΔΗΓΟΥ δίνονται οι απαντήσεις σε όλες τις ενδεχόμενες απορίες του υποψηφίου, αντιμετωπίζονται με σαφήνεια οι προβληματισμοί που εκφράζονται συνήθως για διάφορα σημαντικά ζητήματα επιλογής των σπουδών και ξεκαθαρίζεται ποιοι συνδυασμοί Επιστημονικών Πεδίων και Κατευθύνσεων δεν οδηγούν σε απώλεια μορίων για τους υποψηφίους. Παράλληλα παρουσιάζονται οι νέες αντιστοιχίες των τμημάτων ΑΕΙ- ΤΕΙ, για να έχουν πλήρη εικόνα όσοι ενδιαφέρονται για μετεγγραφή. Να μη το ξεχάσουμε: από φέτος δεν ισχύει η βάση του 10, οπότε όλοι οι υποψήφιοι- εξετασθέντες μπορούν να διεκδικήσουν, με βάση τη βαθμολογία τους, μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ο ενδιαφερόμενος για να εισαχθεί στις σχολές και στα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση- Μηχανογραφικό Δελτίο, στο οποίο δηλώνει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του για τις σχολές και τα τμήματα που επιθυμεί να εισαχθεί
Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό όσες σχολές επιθυμεί, ακόμη και όλες από αυτές που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο (2) το πολύ από τα πέντε Επιστημονικά Πεδία.

Το Μηχανογραφικό παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή που λειτουργεί σε κάθε δ/νση ή γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγεται το λύκειο χορήγησης της «Βεβαίωσης». Μαζί με το Μηχανογραφικό υποβάλλονται αντίγραφο του απολυτήριου τίτλου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου και φωτοαντίγραφο της «Βεβαίωσης» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο επικυρώνεται από τον υπάλληλο που το παραλαμβάνει με την επίδειξη του πρωτοτύπου.

Το Μηχανογραφικό και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην αποκλειστική προθεσμία που καθορίζεται κάθε χρόνο από τον υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (τον μήνα Ιούλιο) και ανακοινώνεται από τα μέσα ενημέρωσης.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να διευκολυνθούν και να έχουν άνεση χρόνου για να μελετήσουν τις οδηγίες σωστής συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού, αλλά και να αναζητήσουν την αναγκαία πληροφόρηση για τα τμήματα και τις σχολές που τους ενδιαφέρουν, μπορούν να παραλαμβάνουν από το λύκειό τους, έγκαιρα και αρκετά πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής, σε έντυπη μορφή το Μηχανογραφικό που θα κατατεθεί ηλεκτρονικά. Στο έντυπο αυτό μπορούν να σημειώσουν τις επιλογές τους, αφού τις συζητήσουν και με τους γονείς τους, τις οποίες θα υποδείξουν στον εντεταλμένο για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλο κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή.

Ο υπάλληλος αυτός, αφού καταχωρήσει τις επιλογές του υποψηφίου στον υπολογιστή, εκτυπώνει αντίγραφο το οποίο δίνει στον υποψήφιο για να το παραβάλει με τις σημειώσεις του και να διαπιστώσει τυχόν λάθη στην καταχώρηση. Μετά τον έλεγχο και τις διορθώσεις, παρουσία του υποψηφίου, των ενδεχόμενων λαθών που αυτός διαπίστωσε, ο παραλήπτης εκτυπώνει το Μηχανογραφικό που παρέλαβε σε δύο αντίγραφα. Τα αντίγραφα αυτά υπογράφονται από τον υποψήφιο και τον πρόεδρο της επιτροπής. Το ένα από αυτά παραδίδεται στον υποψήφιο, ενώ το άλλο φυλάσσεται στο αρχείο της δ/νσης ή του γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος και μετά καταστρέφεται.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή:
α) στους υποψηφίους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια στον έλεγχο που πραγματοποιούν στο αντίγραφο του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού τους Δελτίου, αφού μετά την οριστική κατάθεσή του δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή, διόρθωση, τροποποίηση ή αντικατάστασή του.

β)στην προθεσμία υποβολής, γιατί είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτό το Μηχανογραφικό για οποιονδήποτε λόγο.

Μαζί με το Μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει:

α)Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχει. Αν ο τίτλος αυτός προέρχεται από ξένο σχολείο, συνυποβάλλεται και βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αυτό, από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα για εισαγωγή του σε πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Εφόσον ο τίτλος προέρχεται από σχολείο που λειτουργεί στο εσωτερικό, εκτός της ανωτέρω βεβαίωσης συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

β)Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης, το οποίο επικυρώνεται από το μέλος που ελέγχει τα δικαιολογητικά μόνο με την επίδειξη του πρωτοτύπου.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στο σημείο αυτό επειδή το συγκεκριμένο μέτρο έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν θα παραλαμβάνεται κανένα μηχανογραφικό αν δεν επιδεικνύεται στην επιτροπή η πρωτότυπη βεβαίωση, η οποία μπορεί να ζητείται και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της κατάθεσης.

Αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος εσπερινού λυκείου, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλει και βεβαίωση του οικείου σχολείου από την οποία να προκύπτει ότι φοίτησε και τις δύο τελευταίες τάξεις στο εσπερινό λύκειο, εκτός αν υπάγεται σε εξαιρέσεις οπότε αντί της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλει κατά περίπτωση:

α)Ληξιαρχική πράξη θανάτου τουλάχιστον του ενός εκ των γονέων ή β)Απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει η άνω του 67% αναπηρία τουλάχιστον του ενός εκ των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του ή γ)Βεβαίωση οικείου λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του εσπερινού λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή δ)Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του εσπερινού λυκείου ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο λειτουργούσε τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

Ο υποψήφιος που ανήκει στην ειδική κατηγορία των μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών συνυποβάλλει βεβαίωση δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Εβρου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος. Αν έχει μετεγραφεί σε άλλον δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου δήμου να προκύπτει ότι μετεγράφηκε σ΄ αυτόν από δήμο των ανωτέρω νομών.Οι αλλαγές στο φετινό Μηχανογραφικό

Τo φετινό Μηχανογραφικό δελτίο έχει τις ακόλουθες μεταβολές σε σύγκριση με το περυσινό:

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα, τα οποία λειτουργούσαν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

α)Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, στο 4ο και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο. β)Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

γ)Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, στο 1ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Στις στρατιωτικές σχολές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας προστίθενται τα παρακάτω τμήματα:

α)Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων, το οποίο εντάσσεται στο 2ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

β)Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, εντάσσεται στο 2ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Κατάτμηση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας:

α)Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο παραμένει στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

β)Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο παραμένει στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

Τα παρακάτω τμήματα μετονομάζονται ως ακολούθως:

α)Το Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, που ανήκει στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο, μετονομάζεται σε Τμήμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.

β)Το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, που ανήκει στο 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.Οι περιορισμοί στις επιλογές Επιστημονικών Πεδίων

Επιλογή χωρίς απώλεια μορίων

Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν ακολουθεί τη Θεωρητική, τη Θετική ή την Τεχνολογική Κατεύθυνση, να δηλώσει όποιο Επιστημονικό Πεδίο επιθυμεί. Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι
Με δεδομένο ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο του σχολές και τμήματα από δύο το πολύ Επιστημονικά Πεδία, πρέπει λογικά όχι μόνο να συνδυάσει τα Πεδία με το μεγαλύτερο συνολικό άθροισμα σχολών και τμημάτων, αλλά κυρίως να λάβει υπόψη του τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που απαιτεί κάθε Επιστημονικό Πεδίο. Γιατί, αν χάνει μόρια, τότε του είναι πρακτικά άχρηστος ο μεγάλος αριθμός τμημάτων που μπορεί να δηλώσει. Και μόρια χάνει ο υποψήφιος όταν δηλώσει Επιστημονικό Πεδίο που απαιτεί μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Κατεύθυνση που ακολουθεί. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι άλλο είναι η θεωρία του συστήματος και άλλο η πράξη.

Στην πράξη δεν μετακινείσαι από οποιαδήποτε Κατεύθυνση σε οποιοδήποτε Επιστημονικό Πεδίο, αλλά από συγκεκριμένες Κατευθύνσεις σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία, προκειμένου να μην έχεις κόστος σε μόρια και συνεπώς να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας.

Τις περισσότερες ευκαιρίες κίνησης στα Επιστημονικά Πεδία θα έχουν οι υποψήφιοι της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, και τις λιγότερες οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, οι οποίοι, αν δεν πάρουν έβδομο μάθημα (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας), είναι αναγκασμένοι να κινηθούν χωρίς απώλεια μορίων μόνο στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο. Η δυνατότητα κίνησης σε άλλα Πεδία δεν αποκλείεται, ωστόσο απαιτεί την επιλογή έκτου μαθήματος (Μαθηματικά ή Βιολογία), «ξένου» προς την Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, και το κυριότερο χάνουν μόρια (1.400 στα 20.000).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο υποψήφιος μετέχει στην επιλογή μόνο των σχολών και των τμημάτων για τα οποία δήλωσε προτίμηση στο Μηχανογραφικό Δελτίο και με βασικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων που του δίνουν ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας. Ειδικότερα κάθε υποψήφιος έχει, ανάλογα με τις επιλογές του, ένα σύνολο μορίων για τις σχολές κάθε Επιστημονικού Πεδίου, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, οπότε ειδικά και μόνο γι΄ αυτές έχει διαφορετικό σύνολο μορίων, με την προσθήκη του γινομένου του βαθμού στο ειδικό μάθημα με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Για τις σχολές που είναι κοινές στα δύο Επιστημονικά Πεδία, τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριμένες σχολές το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από αυτό στο οποίο δήλωσε την προτίμησή του. Αντίθετα, για τα τμήματα που είναι κοινά σε δύο Επιστημονικά Πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο προτίμησης του υποψηφίου.

Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων για κάθε σχολή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τμήματος προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο γενικό βαθμό πρόσβασης και αν υπάρχει ισοβαθμία και στον γενικό βαθμό πρόσβασης, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οικείου Επιστημονικού Πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριμένο τμήμα ο καθένας από αυτούς.

Η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη ως τρίτο στη σειρά κριτήριο μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία με τον τελευταίο εισαγόμενο σε στρατιωτική ή αστυνομική σχολή, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη προτίμηση. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι αν με το σύνολο των μορίων του εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σ΄ αυτή που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Για τον λόγο αυτό η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία του σύμφωνα με τις βάσεις προηγούμενου έτους.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει με όποια σειρά επιθυμεί τις σχολές, ανεξάρτητα από το Επιστημονικό Πεδίο που περιλαμβάνονται. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι επιλέγει σχολές από το 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, μπορεί να δηλώσει ως πρώτη προτίμηση, σημειώνοντας την ένδειξη 1 στην οικεία θέση, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου Επιστημονικού Πεδίου, ως δεύτερη προτίμηση, με την ένδειξη 2, το Τμήμα Μαθηματικών Αθήνας του 2ου Επιστημονικού Πεδίου, ως τρίτη προτίμηση, με την ένδειξη 3, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου Επιστημονικού Πεδίου κ.ο.κ.

Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για σχολή η οποία περιλαμβάνεται και στα δύο Επιστημονικά Πεδία που επέλεξε, τη δηλώνει ΜΟΝΟ μία φορά απ΄ όποιο Επιστημονικό Πεδίο επιθυμεί.Απαντήσεις σε 12 κρίσιμα ερωτήματα

Πόσα Επιστημονικά Πεδία μπορώ να επιλέξω;
Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει δύο Επιστημονικά Πεδία. Αν θέλει πάντως, ασφαλώς και έχει το δικαίωμα να δηλώσει μόνο ένα. Η πείρα ωστόσο λέει ότι καλύτερα είναι για τον καθένα να εξαντλεί το δικαίωμα που του δίνεται και άρα να δηλώσει δύο Επιστημονικά Πεδία.

Για πόσα τμήματα μπορώ να δηλώσω προτίμηση;

Μπορείς να δηλώσεις προτίμηση για όλα τα τμήματα των δύο Επιστημονικών Πεδίων που θα επιλέξεις. Σε συμφέρει γιατί αυξάνεις τις πιθανότητες επιτυχίας σου σε κάποιο από τα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με ποια σειρά με συμφέρει να δηλώσω τις προτιμήσεις μου;

Συμφέρον σου είναι να δηλώσεις τις προτιμήσεις σου με βάση τις πραγματικές σου επιθυμίες, ανεξάρτητα από το πού πιθανολογείς ότι θα κυμανθούν οι βάσεις.

Αν, κατά λάθος, σημειώσω μία προτίμηση δύο φορές, αν δηλώσω π.χ. 2 για την Ιατρική Ιωαννίνων και 2 για την Ιατρική Θράκης, τι γίνεται;
Αν έχεις κάνει αυτό το λάθος, θα το εντοπίσει το υπολογιστής, καθώς ο καθηγητής- χειριστής θα περνάει τις προτιμήσεις σου από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό σύστημα, οπότε και θα κληθείς επιτόπου να κάνεις διόρθωση.

Αν έχω εξεταστεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, ο βαθμός ποιας γλώσσας λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή σε τμήματα που
απαιτούν εξέταση σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες;

Λαμβάνεται υπόψη η ξένη γλώσσα στην οποία πήρες τον μεγαλύτερο βαθμό. Αν ένας υποψήφιος για παράδειγμα έχει διαγωνιστεί σε τρεις ξένες γλώσσες και έχει βαθμολογηθεί με 15/20 στα Αγγλικά, με 17/20 στα Γαλλικά και με 9/20 στα Γερμανικά και έχει δηλώσει προτίμηση για τα Τμήματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), τότε για την εισαγωγή του σ΄ αυτά τα τμήματα θα συνυπολογιστεί στο σύνολο των μορίων του ο βαθμός των Γαλλικών, που είναι ο υψηλότερος. Εάν δηλώσω τμήματα που περιλαμβάνονται και στα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχω επιλέξει- τα λεγόμενα κοινά τμήματα-, σε ποιο από αυτά θα πρέπει να σημειώσω την προτίμησή μου;

Μπορείς να σημειώσεις την προτίμησή σου για τα λεγόμενα κοινά τμήματα σε όποιο από τα δύο Επιστημονικά Πεδία επιθυμείς. Είναι το ίδιο πράγμα. Αν για παράδειγμα έχεις επιλέξει το 1ο Πεδίο των Νομικών κ.λπ. Επιστημών και το 2ο Πεδίο των Θετικών Επιστημών και επιθυμείς να δηλώσεις τα Παιδαγωγικά Τμήματα, που περιλαμβάνονται και στα δύο Πεδία, μπορείς να σημειώσεις τις προτιμήσεις σου γι΄ αυτά σε όποιο από τα δύο Πεδία επιθυμείς. Πρόσεξε όμως, πρέπει να τα δηλώσεις μία φορά και μόνο.

Εάν βγάζω διαφορετικό σύνολο μορίων στα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχω επιλέξει, ποιο σύνολο μορίων θα ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή για να εισαχθώ σε τμήματα που
περιλαμβάνονται και στα δύο Πεδία που έχω δηλώσει;

Θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο σύνολο μορίων. Συνεχίζοντας στο παραπάνω παράδειγμα, αν ο υποψήφιος που έχει δηλώσει το Παιδαγωγικό Αθήνας βγάζει μεγαλύτερο σύνολο μορίων στο 1ο Πεδίο, είναι αυτό ακριβώς το σύνολο μορίων που θα ληφθεί υπόψη για την εισαγωγή του στο Παιδαγωγικό της Αθήνας, ανεξάρτητα από το αν έχει σημειώσει την προτίμησή του για το συγκεκριμένο τμήμα στα κουτάκια του 2ου Πεδίου.

Προσοχή όμως, αν για παράδειγμα ένας υποψήφιος δηλώσει το 1ο και το 3ο Πεδίο, και σημειώσει προτίμηση στο 1ο Πεδίο για τα Παιδαγωγικά Τμήματα, που είναι κοινά με το 2ο Πεδίο, για την επιλογή του σ΄ αυτά θα ληφθεί υπόψη το σύνολο μορίων που συγκέντρωσε στο 1ο Πεδίο, ακόμα κι αν στο 3ο συγκεντρώνει μεγαλύτερο σύνολο μορίων, γιατί τα Παιδαγωγικά δεν περιλαμβάνονται στο 3ο Πεδίο.

Αν δηλώσω κατά λάθος προτίμηση για τμήμα που απαιτεί εξέταση σε ξένη γλώσσα, χωρίς όμως να έχω εξεταστεί στην ξένη γλώσσα, τι γίνεται;
Πολύ απλά, σε «πετάει έξω» το πρόγραμμα του υπολογιστή για τη συγκεκριμένη σχολή όταν έρθει η ώρα της επιλογής, γιατί δεν θα βρει βαθμό στο ειδικό μάθημα. Είναι δηλαδή σαν να έχεις δώσει ξένη γλώσσα και να έχεις πάρει βαθμό κάτω από 10 με άριστα το 20, οπότε και πάλι βγαίνεις εκτός επιλογής.

Είμαι περυσινός απόφοιτος, έδωσα Πανελλαδικές Εξετάσεις πέρυσι, έδωσα και φέτος. Μπορώ να καταθέσω Μηχανογραφικό Δελτίο και για το 90% των θέσεων μέσω των Πανελλαδικών και για το 10% των θέσεων χωρίς εξετάσεις;

Κατηγορηματικά όχι. Κι αν το επιχειρήσεις, θα σε «συλλάβει» ο υπολογιστής. Γιατί, εφόσον έδωσες φέτος εξετάσεις, όλα τα περυσινά σου δεδομένα έχουν ακυρωθεί, κατά συνέπεια δεν υπάρχει σύνολο μορίων προηγούμενης χρονιάς με το οποίο να μπορέσεις να διεκδικήσεις το 10% των θέσεων.

Τι γίνεται με τις κενές θέσεις που απομένουν;
Οσον αφορά τις κενές θέσεις που απομένουν στις ξένες φιλολογίες, και γενικότερα σε τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα, παραμένουν κενές, γιατί δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν την προϋπόθεση να έχουν βαθμό πάνω από 10 με άριστα το 20 στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα.

Αν συμπληρώσω Μηχανογραφικό για το 10% των θέσεων, επιτύχω σε μια σχολή, αλλά τελικά αποφασίσω ότι δεν επιθυμώ να εγγραφώ και θέλω να παραμείνω στην άλλη σχολή όπου ήδη έχω μπει, έχω αυτή τη δυνατότητα;

Ασφαλώς και έχεις αυτή τη δυνατότητα. Το γεγονός ότι καταθέτεις Μηχανογραφικό Δελτίο για το 10% των θέσεων δεν ακυρώνει την εγγραφή που έχεις κάνει στο τμήμα όπου έχεις ήδη επιτύχει. Συνεχίζεις δηλαδή να είσαι κανονικά φοιτητής ή σπουδαστής. Αλλά και όταν με το καλό βγουν τα αποτελέσματα, αν αποφασίσεις ότι δεν θα εγγραφείς στη νέα σχολή όπου πέτυχες, συνεχίζεις κανονικά τη φοίτησή σου στην παλαιά σχολή.

Αν έχω 12 και δηλώσω 1η προτίμηση τη Νομική και ένας άλλος έχει 15 αλλά τη δηλώσει 2η προτίμηση, έχω πιθανότητες να μπω εγώ ή εκείνος;

Εκείνος θα μπει και όχι εσύ. Επειδή όμως αυτό το ερώτημα έρχεται και συνεχώς επανέρχεται, θα προσπαθήσω να το κάνω περισσότερο κατανοητό με παράδειγμα: Ο Α υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 15.600 μόρια και έχει δηλώσει 1η προτίμηση το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 2η το αντίστοιχο Τμήμα της Αθήνας, ενώ ο Β υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 15.580

μόρια και έχει δηλώσει ως 1η προτίμηση το Τμήμα Μαθηματικών της Αθήνας και ως 2η προτίμηση το αντίστοιχο Τμήμα του Αιγαίου. Εκδίδονται τα αποτελέσματα και η βάση εισαγωγής είναι 15.570 για το Μαθηματικό της Αθήνας και 14.010 για το Μαθηματικό του Αιγαίου.

Ο Α υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι με τα 15.600 μόρια που είχε συγκεντρώσει έμπαινε στο Μαθηματικό της Αθήνας, θα μπει τώρα στο Μαθηματικό του Αιγαίου, γιατί αυτό είχε δηλώσει ως πρώτη προτίμηση. Ο Β υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι είχε συγκεντρώσει 15.580

μόρια- λιγότερα δηλαδή από τον Α υποψήφιο -, θα εισαχθεί στο Τμήμα της Αθήνας, γιατί το είχε δηλώσει ως 1η προτίμηση.

13 Αθέατες πλευρές των τμημάτων ΑΕΙ- ΤΕΙ

1Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων έχουν το δικαίωμα να εργαστούν και ως λογιστές.

2Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (ΑΕΙ) αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, κάτι που εξασφαλίζεται και από τα Τμήματα των ΤΕΙ της Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα).

3Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στο ΤΕΙ Χαλκίδας με έδρα τη Θήβα, που ανήκει στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο, έχει ανάλογο πρόγραμμα σπουδών με το Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με έδρα την Κατερίνη, που ανήκει στο 4ο και 5ο Επιστημονικό Πεδίο! Και τα δύο έχουν σχετικά καλές προοπτικές απασχόλησης για τους αποφοίτους τους.

4Τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου έχουν μια σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος του Πειραιά που επιλέγουν την κατεύθυνση «Διεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Πυλώνας» εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ οι απόφοιτοι του Παντείου δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.

5Τα Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εξασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα ανάλογα με εκείνα των Κοινωνιολόγων και μπορούν να διοριστούν και στην Εκπαίδευση.

6Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ εντάσσονται στο ΠΕ 03 Μαθηματικών και στο ΠΕ 04 Φυσικών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ Διατροφής και Διαιτολογίας μπορούν να ανοίξουν δικό τους γραφείο, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

7Οι απόφοιτοι των Τμημάτων ΤΕΙ Πληροφορικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 268, 28/12/2004, εντάσσονται στο ΠΕ 20 Πληροφορικής και μπορούν να διδάξουν πληροφορική στην Εκπαίδευση. Στο ίδιο ΠΕ εντάσσονται και οι απόφοιτοι των ακόλουθων Τμημάτων ΤΕΙ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Διαχείρισης Πληροφοριών, Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Βιομηχανικής Πληροφορικής και Αυτοματισμού. 8Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου μπορούν να διορίζονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 9Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να διοριστούν ως φιλόλογοι.

10Ολοι οι μηχανικοί, ύστερα από σύντομη εκπαίδευση και σχετικές εξετάσεις, μπορούν να υπογράφουν περιβαλλοντολογικές μελέτες.

11Τα Τμήματα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας ανήκουν και στο 4ο Πεδίο, οι απόφοιτοί τους όμως εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, κάτι που συμβαίνει και με τους απόφοιτους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου που ανήκει και στο 1ο Πεδίο.

12Το Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Αιγαίου, το Τεχνών Ηχου και Εικόνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα, το Τμήμα Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας, τα Τμήματα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων στο ΤΕΙ Θεσ/νίκης με έδρα το Κιλκίς, και το Τμήμα Σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου με έδρα τη Καρδίτσα, ανήκουν, αν και δεν τους φαίνεται, στις σχολές με σχετικά καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας.

13Η Σχολή Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας της Κέρκυρας, αλλά και τα αντίστοιχα ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, είναι τμήματα που μπορεί να παρουσιάσουν υψηλή ζήτηση καθώς οι πάσης φύσεως δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί ψηφιοποιούν πλέον τα αρχεία τους.
Οι νέες αντιστοιχίες πανεπιστημιακών τμημάτων

Η γνώση του λαβύρινθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για εκείνους τους υποψηφίους οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής
Αντίστοιχα τμήματα
Αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα αναφερόμενα εντός της ίδιας παραγράφου πανεπιστημιακά τμήματα ως ακολούθως:

1«Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Ελληνικής Φιλολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

2«Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Ιστορίας και Εθνολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Ιστορίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση Ιστορίας).

3«Κοινωνικής Ανθρωπολογίας»του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4«Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φιλοσοφίας» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

5«Προγράμματος Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ψυχολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

6«Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7«Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

8«Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

9«Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας»του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μόνον για την κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Σημείωση: Το Τμήμα «Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει κατατμηθεί σε Τμήματα «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» και «Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» (Π.Δ. 157/2008, ΦΕΚ Α΄ 199), με την πρόβλεψη (άρθρο 12 παρ. 4) ότι, όπου στις κείμενες διατάξεις συμμετέχει το κατατεμνόμενο Τμήμα, στη θέση του συμμετέχει το Τμήμα με το ανάλογο γνωστικό αντικείμενο.

10«Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

11«Κοινωνικής Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

12«Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

13«Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών, «Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

14«Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής»του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

15«Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσ/νίκης και Σερρών), του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

16«Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» τουΟικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Σημείωση: Το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών έχει μετονομαστεί σε Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» (Π.Δ. 60/2008, ΦΕΚ Α΄ 91), χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και της αντιστοιχίας του.

17«Νομικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

18«Κοινωνιολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

19«Κοινωνικής Πολιτικής» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

20«Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστημών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Πολιτικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

21«Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

22«Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.

23«Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α θηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

24«Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

25«Ναυτιλιακών Σπουδών» τουΠανεπιστημίου Πειραιώς και «Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

26«Χημείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

27«Φυσικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης. 28«Μαθηματικών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

29«Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

30«Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

31«Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πατρών.

32«Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

33«Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σημείωση: Τα Τμήματα «Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν μετονομαστεί αμφότερα σε «Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών» (Π.Δ. 26/2009, ΦΕΚ Α΄ 45 και Π.Δ. 47/2009, ΦΕΚ Α΄ 61, αντίστοιχα), χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου και των αντιστοιχιών τους.

34«Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

35«Χημικών Μηχανικών» τουΕθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

36«Μηχανικών Περιβάλλοντος» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

37«Επιστήμης των Υλικών» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης. 38«Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

39«Πολιτικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

40«Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

41«Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

42«Θεατρικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

43«Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας) και «Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.Μη αντίστοιχα τμήματα

Μη αντίστοιχα θεωρούνται τα παρακάτω πανεπιστημιακά τμήματα:

1. «Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. «Μουσικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. «Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5. «Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

6. «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

7. «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Σημείωση: Το Τμήμα «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχει μετονομαστεί σε Τμήμα «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» (Π.Δ. 129/2009, ΦΕΚ Α΄ 175), χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και της αντιστοιχίας του.

8. «Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

9. «Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10. «Θεάτρου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

11. «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

12. «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

13. «Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

14. «Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

15. «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

16. «Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

17. «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σημείωση: Το Τμήμα «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει μετονομαστεί σε Τμήμα «Ψηφιακών Συστημάτων» (Π.Δ.

151/2009, ΦΕΚ Α΄ 194), χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και της αντιστοιχίας του.

18. «Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

19. «Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

20. «Διοίκησης Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

21. «Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

22. «Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σημείωση: Το Τμήμα «Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει μετονομαστεί σε Τμήμα «Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» (Π.Δ.

26/2009, ΦΕΚ Α΄ 45), χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και της αντιστοιχίας του.

23. «Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

24. «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας).

25. «Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας).

26. «Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

27. «Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

28. «Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου 29. «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

30. «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.

31. «Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

32. «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

33. «Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

34. «Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

35. «Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

36. «Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

37. «Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

38. «Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

39. «Τεχνών Ηχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

40. «Μουσικών Σπουδών» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

41. «Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

42. «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σε ποιές σχολές γύρισαντην πλάτη φέτος οι υποψήφιοι

Δάσκαλοι και αστυνομικοί για το Δημόσιο, δικηγόροι και ιατροί η ελληνική παράδοση και μηχανικοί και οικονομολόγοι για τον ιδιωτικό τομέα, ήταν οι επιλογές των υποψηφίων στις τελευταίες Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ «φωτίζουν» τον χάρτη των επιλογών σπουδών και βεβαίως των επαγγελματικών προτιμήσεων καθώς και τις αθέατες αλλαγές που συντελούνται. Είναι φανερό ότι η αγωνία της επαγγελματικής αποκατάστασης μέσα σ΄ ένα περιβάλλον ολοένα και αυξανόμενης ανεργίας πρωτοστατεί στις επιλογές σπουδών των νέων. Ονειρα, επιθυμίες, κλίσεις, δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε μια ρεαλιστική προσαρμογή στην οποία ο «μηχανοδηγός» είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας, δηλαδή η επαγγελματική προοπτική των σπουδών.

Παράλληλα, δεκάδες τμήματα δεν καταφέρνουν να προσελκύσουν ούτε μια ντουζίνα πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων, γεγονός που συνδέεται, σε συνδυασμό με τη βάση του 10, με τις χιλιάδες κενές θέσεις.

Ωστόσο φέτος ιδιαίτερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, σε ένα κομβικό σημείο των επιλογών των υποψηφίων θα βαρύνει η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της. Ολα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας φανερώνουν ότι ένα μεγάλο τμήμα υποψηφίων φέτος περισσότερο από άλλες φορές θα κάνουν έναν «ρεαλιστικό» υπολογισμό και θα στραφούν σε σχολές της περιοχής τους ακόμη κι αν αυτές δεν είναι της άμεσης προτεραιότητάς τους. Στη στροφή αυτή δεν βαραίνουν μόνο τα οικονομικά προβλήματα των οικογενειών αλλά και μια άλλη πλευρά της κρίσης η οποία δεν «επιτρέπει» να υπάρχουν πολλές προσδοκίες όσον αφορά την επένδυση στις σπουδές. Κι αν «μια φορά κι έναν καιρό» η εκπαίδευση, το πανεπιστήμιο, το πτυχίο, προβάλλονταν σαν μια αδιάβροχη επένδυση, όπου η οικογένεια δανειζόταν ή πουλούσε «ό,τι είχε και δεν είχε» για να σπουδάσει το παιδί, σήμερα η ολοένα και αυξανόμενη ανεργία και η μείωση κάθε προσδοκίας για ξεπέρασμά της, έχει κλονίσει τα πάντα.

Πριν από περίπου 30 χρόνια, την ακαδημαϊκή χρονιά 1981-1982, για τη συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων, η απάντηση στην ερώτηση «με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η κοινωνική άνοδος στη σημερινή ελληνική κοινωνία;», ήταν «οι πανεπιστημιακές σπουδές»! Επρόκειτο, βέβαια, για μια πεποίθηση που «χρώσταγε» τα οικοδομικά υλικά του σχηματισμού της σε εκείνη την περίοδο (και ακόμη προγενέστερα) στην οποία, πράγματι, η εκπαίδευση για τα λαϊκά στρώματα ήταν μια επένδυση για τα παιδιά τους προστατευμένη από τον πληθωρισμό καθώς διαδραμάτιζε αποφασιστικό ρόλο στην ένταξη εκατοντάδων χιλιάδων νέων από όλα τα κοινωνικά στρώματα στις πολλαπλές νέες θέσεις εργασίας που «αναφύονταν» κατά χιλιάδες.

Στους δυο παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τα 100 τμήματα που συγκέντρωσαν τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις καθώς και τα 30 τμήματα με τις λιγότερες.
πηγή: Τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα