Σάββατο 26 Ιουνίου 2010

Σύνταξη στα 65 για όλες τις μητέρες... Και στα 60 χρόνια η έξοδος για τα βαρέα και ανθυγιεινά ...


Ανατροπές-σοκ (και) στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και για τις μητέρες ανηλίκων (εκτός Δημοσίου)
μαζί με δραστικές μειώσεις συντάξεων φέρνει το νέο Ασφαλιστικό που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε διάστημα τριών ετών οι μητέρες ανηλίκων (όπως και όλες οι γυναίκες) σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία θα επιβαρυνθούν έως και 15 έτη από το 2011 έως το 2013 αφού το όριο συνταξιοδότησης αυξάνεται από το 50ό έτος στο 65ο για πλήρη σύνταξη. Επιβαρύνσεις θα έχουν και οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπου το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξηθεί από το 55ο στο 60ό έτος από το 2011 έως το 2015.
.. Για την 35ετία στα βαρέα η αύξηση θα είναι μέχρι το 2017 στο 60ό έτος. Με το νέο νομοσχέδιο οι ασφαλισμένοι θα εξέρχονται στη σύνταξη με 40 έτη υπηρεσίας (στα οποία θα περιλαμβάνονται και 7 πλασματικά) και στο 60ό ή στο 65ο έτος με λιγότερα από 40 έτη. Οσοι συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 60 έως 65 ετών θα έχουν «ποινή» στη σύνταξη 6% ετησίως (-30% στο 60ό έτος). Ο υπουργός Α. Λοβέρδος παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο είπε χαρακτηριστικά «πατήσαμε σε νάρκη», ενώ έδωσε στη δημοσιότητα αναλογιστική μελέτη σύμφωνα με την οποία με τα νέα μέτρα το ασφαλιστικό σύστημα θα πάρει ανάσα μέχρι το 2060, με τις δαπάνες για συντάξεις να μειώνονται στο 3% του ΑΕΠ από 12,5%. Σημειώνεται ότι δεν θίγονται όσοι θεμελιώνουν ασφαλιστικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 εφόσον είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και σε ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ) που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ. Επίσης εξαιρούνται από τις ανατροπές οι ασφαλισμένοι προ του 1983 στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τα ταμεία Τύπου με 35ετία και χωρίς όριο ηλικίας. Θα ακολουθήσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι 6 μεγάλες ανατροπές στο Ασφαλιστικό είναι οι παρακάτω:

1ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Από το 2015 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων στον δημόσιο τομέα και στο σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ένα νέο σύστημα για τον υπολογισμό των συντάξεων, σύμφωνα με το οποίο:

Τα χρόνια μέχρι το 2010 θα υπολογίζονται με το παλαιό καθεστώς (όπως προβλέπεται στα ταμεία κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο).

Τα χρόνια από το 2011 έως και το 2014 θα υπολογίζονται με το νέο καθεστώς.

Με βάση το νέο σύστημα, από την 1η Ιανουαρίου 2015 οι ασφαλισμένοι θα δικαιούνται τη βασική σύνταξη που με τα σημερινά δεδομένα είναι 360 ευρώ. Το ποσό αυτό μειώνεται στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας ή θανάτου.

Οι ανασφάλιστοι δικαιούνται βασική σύνταξη υπό όρους: να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος, να πληρούν εισοδηματικά κριτήρια και να διαμένουν τουλάχιστον 15 έτη στη χώρα.

Το αναλογικό ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με συντελεστές ανάλογα με τα ημερομίσθια. Το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης για όλο τον ασφαλιστικό βίο θα κυμαίνεται από 0,8% έως 1,5%. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου, το ποσοστό αναπλήρωσης της βασικής και της αναλογικής σύνταξης θα διαμορφώνεται στο 64% για την 35ετία. Ειδικά για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από το 2013 το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών.

2ΑΓΑΜΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ
Αλλάζει ο τρόπος συνταξιοδότησης των άγαμων θυγατέρων, ενώ τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια. Προβλέπεται πως «αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους όρους που αποκτούν και τα αγόρια», ενώ εξαιρούνται πρόσωπα, «των οποίων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν από τη δημοσίευση του νόμου και έχουν συμπληρώσει το 55o έτος της ηλικίας». Επιπλέον, στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες- εκτός από τις ανίκανες σε ποσοστό 67% και άνω- μετά την ενηλικίωση ή το τέλος των σπουδών η σύνταξη: Καταβάλλεται ολόκληρη, αν το συνολικό μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.

Περιορίζεται κατά το 1/3 του ποσού, αν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο, όχι όμως και το 40πλάσιο του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.

Περιορίζεται κατά το 1/2 του ποσού, αν το εισόδημα υπερβαίνει το 40πλάσιο, όχι όμως και το 60πλάσιο του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.

Περιορίζεται κατά τα 3/4 του ποσού, αν το εισόδημα υπερβαίνει το 60πλάσιο, όχι όμως και το 70πλάσιο του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.

Αναστέλλεται η καταβολή μετά την υπέρβαση του συγκεκριμένου ποσού.

3ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Από το 2014 οι συντάξεις αναπροσαρμόζονται κατ΄ έτος με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή). Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, με τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρμογή ή αύξηση συντάξεων, χορηγιών και βοηθημάτων που καταβάλλονται κατά διαφορετικό τρόπο, καταργούνται από το 2014.

4ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Με βάση την οικονομική βιωσιμότητα του κάθε Ταμείου θα διαμορφώνονται οι επικουρικές συντάξεις. Οι μελέτες πρέπει να γίνουν έως το τέλος του 2011 και στη συνέχεια- εντός δύο μηνών- τα διοικητικά συμβούλια να καθορίσουν το ποσοστό της αναπλήρωσης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διάταξη του νομοσχεδίου που προβλέπει πως «από την 1η Ιανουαρίου 2011 το κράτος δεν καλύπτει κανένα τρέχον ή και μελλοντικό έλλειμμα των επικουρικών ταμείων, κλάδων και επαγγελματικών ταμείων για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Οποτε προκύπτει ή προβλέπεται έλλειμμα, οι συντάξεις προσαρμόζονται έτσι ώστε να εγγυάται η ισορροπία μεταξύ των παροχών και των εισφορών».

5ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
Από 2011 έως το 2015 αυξάνεται το όριο ηλικίας από τα 55 στα 60 χρόνια. Με 35 χρόνια στα βαρέα από το 2011 έως 2017 αυξάνεται το όριο κατά 9 μήνες το χρόνο για να φτάσει στα 60 έτη.

Τα πλασματικά χρόνια

Μέχρι και επτά πλασματικά έτη θα μπορούν να υπολογίζουν οι ασφαλισμένοι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος Ως χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται μεταξύ άλλων:

η στρατιωτική θητεία, η γονική άδεια ανατροφής παιδιών, η επιδότηση λόγω ασθενείας και μέχρι 300 ημέρες, η επιδότηση τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη, ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου, ο χρόνος κύησης και λοχείας.

Ο χρόνος που συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο:

ΣΕ 4 ΕΤΗ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011. ΣΕ 5 ΕΤΗ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012. ΣΕ 6 ΕΤΗ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2013.

ΣΕ 7 ΕΤΗ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2014 και μετά.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011.Την Τρίτη η γενική απεργία

Με νέα 24ωρη γενική απεργία την ερχόμενη Τρίτη απαντούν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ στις προωθούμενες ανατροπές στο εργασιακό και τα ασφαλιστικά. Τη συμμετοχή τους στην απεργία ανακοίνωσαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών- Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων- Κλάδων, η ΠΟΣΕ- ΙΚΑ και άλλες Ομοσπονδίες του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σημειώνεται ότι δρομολογούνται προσφυγές εναντίον των εργασιακών μέτρων και του Ασφαλιστικού από κοινωνικούς φορείς ύστερα από συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της ΑΔΕΔΥ.
πηγή: Τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα