Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010

Ανατροπές - εξπρές .... Μέχρι το 2013 θα προστεθούν 15 χρόνια στα όρια συνταξιοδότησης των γυναικών στο Δημόσιο !!!

Εκ βάθρων ανατροπές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατίθεται στη Βουλή.

Oπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, από το 2015 και μετά θα εφαρμόζεται και στο Δημόσιο ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης που επιφέρει μείωση έως 30%, ενώ μέσα σε μια τριετία (2011-2013) αυξάνονται μέχρι και 15 έτη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης! Ειδικότερα:

1 Επιβάλλεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο Δημόσιο ακόμη και κατά 15 χρόνια μέσα σε μόλις 3 έτη προσαρμογής (2011-2013). Μετά το 2013, κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν θα μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη αν δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Επίσης, δεν θα μπορεί να πάρει μειωμένη σύνταξη αν είναι μικρότερος από 60 ετών. Πέντε χρόνια επιπλέον εργασίας θα απαιτούνται και για όσους θέλουν να πάρουν μειωμένη σύνταξη.

2 Καθιερώνεται από 1-1-2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασική και αναλογική σύνταξη, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
..Αυτό σημαίνει- σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ- μείωση συντάξεων 15%-30%.

3 Αλλάζει και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ο υπολογισμός της διαδοχικής σύνταξης.

4 Αυξάνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου προκειμένου να πάρει σύνταξη χηρείας ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου. Η εργασία συνταξιούχων
5 Επεκτείνονται στους συνταξιούχους του Δημοσίου, αλλά και στους επιζώντες συζύγους με σύνταξη χηρείας, οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται, οι περιορισμοί που ισχύουν στη σύνταξη, όπως και στους ασφαλισμένους άλλων Ταμείων. Παράδειγμα: Θα κόβεται η σύνταξη αν εργάζονται κάτω των 55 ετών ή θα υπάρχουν αυξημένες κρατήσεις και μεγάλη περικοπή στη σύνταξη.

6 Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων. Επιπλέον μπαίνουν και εισοδηματικά κριτήρια για περιορισμό του ποσού της σύνταξής τους.

Και ΛΑΦΚΑ από τον Αύγουστο
7 Από 1-8-2010 θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (νέος ΛΑΦΚΑ), η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% έως 9%.

8 Στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) θα υπάγονται από 1-1-2011 και οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, ενώ καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (ΑΣΥΕ), Ναυτικού (ΑΝΥΕ), Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) καθώς και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.


ΜΕΙΟΝ 30% ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Με τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης και στο Δημόσιο από το 2015, προβλέπεται πως η μείωση του ποσού θα φθάσει το 30%!


Εξομοίωση και στους στρατιωτικούς

Αναλυτικά, όσον αφορά την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, το ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών προβλέπει ότι άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31-12-2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65ο έτος, οι δε γυναίκες το 50ο, εξισώνονται σταδιακά από 1-1-2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών. Πώς θα εξισωθούν
Η σταδιακή εξίσωση αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και τον χρόνο υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ανδρών και γυναικών. Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1 Εξομοιώνονται ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Η εξίσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε μία τριετία. Δηλαδή η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία 17 1/2 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά κ.λ.π. αυξάνεται στα 20 έτη για όσες συμπληρώνουν τα 17 1/2 έτη το 2011, σε 22 1/2 για όσες τα συμπληρώνουν το 2012 και σε 25 για όσες τα συμπληρώνουν το 2013.

2 Αυξάνονται από 1-1-2011 και μετά, σταδιακά, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται, στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.

Στους στρατιωτικούς
3 Επέρχεται εξομοίωση ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη), σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.

4 Θεσπίζονται σταδιακά τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά, ή προσλήφθηκαν πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992: Α. Το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας. Δηλαδή για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 55ό έτος της ηλικίας. Για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 60ό και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.

Ανίκανα παιδιά
Β. Το 53ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το έτος 2011, το 56ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012 και το 60ό έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.

Γ. Το 65ο έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διοριστεί από 1-1-1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλαδή για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη μέχρι την 31-12-2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα το έτος 2011, στο 63ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα το έτος 2013.

Μειωμένη σύνταξη
Δ. Εξομοιώνεται σταδιακά εντός τριετίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλαδή, το ισχύον μέχρι 31-12-2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής αυξάνεται στο 56ο έτος το 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013. Επίσης, καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Τέλος, ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31- 12-2010 δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για τα πρόσωπα αυτά, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις, που αφορούν τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος για σύνταξη όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
πηγή: Τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα