Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

Ένα προς ένα τα άρθρα του νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=160698

Ένα προς ένα τα άρθρα του νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό
Σε δημόσια διαβούλευση για περίπου είκοσι ημέρες έδωσε ο υπουργός Εργασίας, Ανδρέας Λοβέρδος, το νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό σύστημα. Δείτε παρακάτω τι προβλέπεται στις ρυθμίσεις κάθε άρθρου, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη αυτό που σας ενδιαφέρει.

Άρθρο 1: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Άρθρο 2: Βασική σύνταξη
Άρθρο 3: Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1.1.2013 και εφεξής
Άρθρο 4: Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων πριν την 1.1.2013
Άρθρο 5: Ρύθμιση Θεμάτων Διαδοχικής Ασφάλισης
Άρθρο 6: Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας

Άρθρο 7: Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
Άρθρο 8: Μονιμοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1.1.1993
Άρθρο 9: Προϋπάρχουσα αναπηρία
Άρθρο 10: Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου
Άρθρο 11: Αναπροσαρμογή συντάξεων και ορίων ηλικίας
Άρθρο 12: Γενικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου
Άρθρο 13: Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων δικαιούχων
Άρθρο 14: Συνταξιοδότηση αγάμων και διαζευγμένων θυγατέρων
Άρθρο 15: Επικουρικές Συντάξεις
Άρθρο 16: Απασχόληση Συνταξιούχων
Άρθρο 17: Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
Άρθρο 18: Παράλληλη Ασφάλιση για ασφαλισμένους πριν 1.1.1993
Άρθρο 19: Ρυθμίσεις Ο.Γ.Α.
Άρθρο 20: Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων
Άρθρο 21: Ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., Ε.Τ.Ε.Α.Μ., Ο.Ε.Κ.
Άρθρο 22: Ασφάλιση στον ΟΓΑ
Άρθρο 23: Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων σε επισιτιστικές και Θεάματος - Ακροάματος επιχειρήσεις
Άρθρο 24: Κυρώσεις
Άρθρο 25:Προσαυξήσεις συντάξεων πέραν των 35 ετών
Άρθρο 26: Προγράμματα Εθελουσίας Εξόδου
Άρθρο 27: Ενοποίηση Ασφαλιστικών Φορέων
Άρθρο 28: Οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια του Κλάδου Υγείας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Άρθρο 29: Διάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Άρθρο 30: Οργανωτική διάρθρωση των Κεντρικών Υπηρεσιών Υγείας
Άρθρο 31: Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας
Άρθρο 32: Σύμπραξη Φ.Κ.Α. για παροχές υγείας
Άρθρο 33: Μικτά κλιμάκια για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής
Άρθρο 34: Σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (Κ.Ε.Α.)
Άρθρο 35: Ενιαίο σύστημα ελέγχου συντάξεων
Άρθρο 36: Παρακολούθηση Αναγκαστικής Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 37: Χρηματοδότηση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 38: Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Άρθρο 39: Λογιστικός διαχωρισμός Προνοιακών - Ασφαλιστικών Παροχών
Άρθρο 40: Συναλλαγές μέσω διατραπεζικού συστήματος
Άρθρο 41: Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισμών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 42: Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας
Άρθρο 43: Οικοδομοτεχνικά Έργα
Άρθρο 44: Οικονομική οργάνωση Φ.Κ.Α
Αρθρο 45: Επενδύσεις διαθεσίμων σε κινητές αξίες που διενεργούνται χωρίς όρια
Άρθρο 46: Επενδύσεις διαθεσίμων σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργούνται με προϋποθέσεις και όρια
Αρθρο 47: Διαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες
Άρθρο 48: Διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα
Αρθρο 49: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων
Άρθρο 50: Τήρηση στοιχείων επενδύσεων
Αρθρο 51: Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρο 52: Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 53: Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 54: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών
Άρθρο 55: Αρμόδια Όργανα – Αρμοδιότητες
Άρθρο 56: Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων
Άρθρο 57: Υποβολή αίτησης - Λοιπά δικαιολογητικά
Άρθρο 58: Τμηματική εξόφληση της οφειλής
Άρθρο 59: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας
Άρθρο 60: Δικαιώματα φορέων κοινωνικής ασφάλισης
Άρθρο 61: Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 62: Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη
Άρθρο 63: Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών αποφάσεων
Άρθρο 64: Ασφαλιστική Τακτοποίηση Προσωπικού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 65: Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος
Άρθρο 66: Συμβάσεις εργολαβίας Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών
Άρθρο 67: Παροχές ασθένειας ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού
Άρθρο 68: Μικτά κλιμάκια ελέγχου χημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους & των Τεχνικών Υγειονομικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ
Άρθρο 69: Ρυθμίσεις για το προσωπικό της εταιρίας «Ολυμπιακό χωριό 2004 ΑΕ»
Άρθρο 70: Αμοιβή εμπειρογνωμόνων και αξιολογητών που συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας των διαγωνισμών του ΕΣΠΑ
Άρθρο 71
Πηγή: Ελευθεροτυπία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα