Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010

Ενίσχυση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ενισχύει και διευρύνει τον θεσμό του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.


Βάσει της εμπειρίας που ήδη αποκτήθηκε ο θεσμός αναπτύσσεται περαιτέρω στα εξής:


• Δημιουργούνται διαβαθμισμένα τεστ γλωσσομάθειας Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και Ιταλικών για τα επίπεδα Α, Β και Γ. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να ενισχυθεί και η Ισπανική με ανάλογα διαβαθμισμένα τεστ. Με την συγκεκριμένη πρακτική, περιορίζεται δραστικά το κόστος των εξετάσεων τόσο για την πολιτεία όσο και για τους πολίτες, οι οποίοι μπορούν να δώσουν μία εξέταση για δύο επίπεδα ταυτόχρονα και να πιστοποιηθούν για το ένα εκ των δύο.

• Ακόμη, προβλέπονται διαφοροποιημένες εξετάσεις γλωσσομάθειας με βάση ειδικά ηλικιακά κοινά, δηλαδή διαφορετικού τύπου εξετάσεις για παιδιά και για ενήλικες. (π.χ. προσαρμογή των τεστ για τα επίπεδα Α1 και Α2 όχι μόνο για μαθητές νεαρής ηλικίας αλλά και για ενήλικες)

• Δρομολογείται η ανάπτυξη τράπεζας υλικού και θεμάτων ηλεκτρονικών τεστ (κυρίως για το επίπεδο Β), με στόχο οι υπηρεσίες του Πιστοποιητικού να προσφέρονται σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους (περιοχές με δύσκολη προσβασιμότητα) ή από τις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες (ΑμεΑ). Για τον σκοπό αυτό, θα διαμορφωθούν πιλοτικά προδιαγραφές εξετάσεων που θα ενσωματώνουν πλήρως τις νέες τεχνολογίες ενώ τα ηλεκτρονικά τεστ θα προσαρμοστούν και για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ). Ο μηχανισμός των τηλεεξετάσεων θα υποστηρίζεται από πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί και για άλλες εξετάσεις (π.χ. ΑΣΕΠ).

• Στοχευμένα σεμινάρια και πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό θα προετοιμάσουν τους εξεταστές για τα νέου τύπου διαβαθμισμένα, προσαρμοστικά και ηλεκτρονικά τεστ. Το έργο, μεταξύ άλλων, προβλέπει επιμόρφωση «παλαιών» αξιολογητών, επιλογή, ενημέρωση και επιμόρφωση «νέων» υποψήφιων αξιολογητών καθώς και επιμόρφωση παρατηρητών και συντονιστών των βαθμολογητών, οι οποίοι αντιστοίχως πραγματοποιούν επιτόπου αποτιμήσεις της διαδικασίας των προφορικών εξετάσεων και του έργου της βαθμολόγησης. Η επιμόρφωση των αξιολογητών – εξεταστών, πέραν των δια ζώσης σεμιναρίων, θα υποστηρίζεται και από ψηφιακές υποδομές ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται διαδραστική πύλη τηλεκατάρτισης για τη διαχείριση του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει περιοχές συζητήσεων, ανταλλαγής αρχείων, οργανωμένου teleconferencing και ζωντανής επικοινωνίας. Με τη δράση αυτή, αναμένεται να μειωθεί το κόστος για την ενημέρωση και την επιμόρφωση των αξιολογητών του ΚΠΓ ανά την Ελλάδα.

• Παράλληλα θα εκπονηθούν προδιαγραφές και δείγματα μαθησιακού υλικού με αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης προς χρήση από εκπαιδευτικούς που προετοιμάζουν τους υποψήφιους για τις εξετάσεις.

• Επίσης, για πρώτη φορά θα αναπτυχθεί σύστημα υποστήριξης για την πιστοποίηση Γλωσσομάθειας και στην Τουρκική.

• Τέλος, έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με τη διδασκαλία της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο, με τελικό στόχο να υποστηρίζονται και να προετοιμάζονται οι μαθητές μέσα στο ίδιο το σχολείο για τις εξετάσεις τους σχετικά με την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύεται Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων γαι τις πράξεις: 1) Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας

2) Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα