Κυριακή 27 Ιουνίου 2010

Μηχανογραφικό 2010: Συμβουλές και το μηχανογραφικό έντυπο διαθέσιμο

Το Μηχανογραφικό και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην αποκλειστική προθεσμία που καθορίζεται κάθε χρόνο από τον υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (τον μήνα Ιούλιο) και ανακοινώνεται από τα μέσα ενημέρωσης.


Ο ενδιαφερόμενος για να εισαχθεί στις σχολές και στα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση- Μηχανογραφικό Δελτίο, στο οποίο δηλώνει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του για τις σχολές και τα τμήματα που επιθυμεί να εισαχθεί...
  Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό όσες σχολές επιθυμεί, ακόμη και όλες από αυτές που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο (2) το πολύ από τα πέντε Επιστημονικά Πεδία.

Το Μηχανογραφικό παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή που λειτουργεί σε κάθε δ/νση ή γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγεται το λύκειο χορήγησης της «Βεβαίωσης». Μαζί με το Μηχανογραφικό υποβάλλονται αντίγραφο του απολυτήριου τίτλου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου και φωτοαντίγραφο της «Βεβαίωσης» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο επικυρώνεται από τον υπάλληλο που το παραλαμβάνει με την επίδειξη του πρωτοτύπου.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να διευκολυνθούν και να έχουν άνεση χρόνου για να μελετήσουν τις οδηγίες σωστής συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού, αλλά και να αναζητήσουν την αναγκαία πληροφόρηση για τα τμήματα και τις σχολές που τους ενδιαφέρουν, μπορούν να παραλαμβάνουν από το λύκειό τους, έγκαιρα και αρκετά πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής, σε έντυπη μορφή το Μηχανογραφικό που θα κατατεθεί ηλεκτρονικά. Στο έντυπο αυτό μπορούν να σημειώσουν τις επιλογές τους, αφού τις συζητήσουν και με τους γονείς τους, τις οποίες θα υποδείξουν στον εντεταλμένο για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλο κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή.

Ο υπάλληλος αυτός, αφού καταχωρήσει τις επιλογές του υποψηφίου στον υπολογιστή, εκτυπώνει αντίγραφο το οποίο δίνει στον υποψήφιο για να το παραβάλει με τις σημειώσεις του και να διαπιστώσει τυχόν λάθη στην καταχώρηση. Μετά τον έλεγχο και τις διορθώσεις, παρουσία του υποψηφίου, των ενδεχόμενων λαθών που αυτός διαπίστωσε, ο παραλήπτης εκτυπώνει το Μηχανογραφικό που παρέλαβε σε δύο αντίγραφα. Τα αντίγραφα αυτά υπογράφονται από τον υποψήφιο και τον πρόεδρο της επιτροπής. Το ένα από αυτά παραδίδεται στον υποψήφιο, ενώ το άλλο φυλάσσεται στο αρχείο της δ/νσης ή του γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος και μετά καταστρέφεται.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή:

α) στους υποψηφίους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια στον έλεγχο που πραγματοποιούν στο αντίγραφο του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού τους Δελτίου, αφού μετά την οριστική κατάθεσή του δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή, διόρθωση, τροποποίηση ή αντικατάστασή του.

β)στην προθεσμία υποβολής, γιατί είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτό το Μηχανογραφικό για οποιονδήποτε λόγο.

Περιγραφή:

To μηχανογραφικό δελτίο των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδα Β΄) που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι, περίπου το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα έχει τις ακόλουθες μεταβολές σε σύγκριση με το περυσινό:

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο, θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα, τα οποία λειτουργούσαν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

α) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, στο 4ο και στο 5ο επιστημονικό πεδίο

β) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, στο 5ο επιστημονικό πεδίο

γ) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, στο 1ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο.

2. Στις στρατιωτικές σχολές του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας προστίθενται τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων, το οποίο εντάσσεται στο 2ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο.

β) Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, η οποία εντάσσεται στο 2ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο.

3. Κατάτμηση του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας:

α) Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο παραμένει στο 1ο επιστημονικό πεδίο.

β) Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο παραμένει στο 1ο επιστημονικό πεδίο.

4. Τα παρακάτω τμήματα μετονομάζονται ως ακολούθως:

α) Το Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, που ανήκει στο 1ο επιστημονικό πεδίο, μετονομάζεται σε Τμήμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.

β) Το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, που ανήκει στο 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο, μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

5. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, η ένταξη των παρακάτω τμημάτων σε επιστημονικά πεδία, μεταβάλλεται ως ακολούθως:

α) Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης εκτός από το 4ο επιστημονικό πεδίο εντάσσεται και στο 2ο πεδίο

β) Τα παρακάτω Τμήματα ΤΕΙ θα παραμείνουν στο 5ο επιστημονικό πεδίο και επιπλέον θα ενταχθούν και στο 4ο:

Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του

* ΤΕΙ Μεσολογγίου

* Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Πάτρας (με έδρα την Αμαλιάδα)

* Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (με έδρα τη Λευκάδα)

* Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με έδρα τα Γρεβενά)

6. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, η ένταξη των παρακάτω τμημάτων σε επιστημονικά πεδία, μεταβάλλεται ως ακολούθως:

α) Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διαγραφεί από το 2ο επιστημονικό πεδίο και θα παραμείνει μόνο στο 4ο πεδίο.

β) Τα παρακάτω Τμήματα ΤΕΙ θα παραμείνουν στο 2ο επιστημονικό πεδίο, θα διαγραφούν από το 4ο και θα ενταχθούν και στο 3ο πεδίο:

* Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με έδρα τη Φλώρινα)

* Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

* Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας

* Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου (με έδρα την Άρτα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα