Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010

IAB Hellas: Αντισυνταγματική η επιβολή αγγελιόσημου στο διαδίκτυο

Αντισυνταγματική χαρακτηρίζει ο Οργανισμός Διαδραστικής Επικοινωνίας (Interactive Advertising Bureau Hellas) την επιβολή αγγελιόσημου στο Intenet που περιλαμβάνεται σε ειδική διάταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ο ΙΑΒ Hellas εκτιμά ότιη εν λόγω διάταξη αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού στο περιβάλλον της διαφημιστικής αγοράς μεταξύ ιστοσελίδων ελληνικών εταιριών, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και προσκρούει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο καλλιεργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στο περιβάλλον της διαφημιστικής αγοράς και οδηγώντας τις ελληνικές ιστοσελίδες σε σαφώς δυσμενέστερη θέση έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.

Η πλήρης ανακοίνωση του ΙΑΒ Hellas αναφέρει:
"Σε συνέχεια του δημοσιευθέντος ασφαλιστικού νομοσχεδίου (25/6/2010) και ειδικότερα του Άρθρου 68 αυτού σχετικά με την «Ασφάλιση των συντακτών ηλεκτρονικών εφημερίδων» και την εξ αυτής εφαρμογή του αγγελιοσήμου στο Διαδίκτυο, ο Οργανισμός Διαδραστικής Επικοινωνίας (Interactive Advertising Bureau Hellas), τονίζει τα εξής:

Το δημοσιευθέν Σχέδιο Νόμου αντιβαίνει σε βασικές συνταγματικές αρχές, προσκρούει στο Eυρωπαϊκό Kοινοτικό Δίκαιο και οδηγεί σε συνθήκες συσσώρευσης πλούτου σε συγκεκριμένους ασφαλιστικούς οργανισμούς αλλοιώνοντας ουσιαστικά τον ιδρυτικό-ανταποδοτικό τους χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα:

Α. Αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού στο περιβάλλον της διαφημιστικής αγοράς μεταξύ ιστοσελίδων ελληνικών εταιριών, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

Β. Προσκρούει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο καλλιεργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στο περιβάλλον της διαφημιστικής αγοράς και οδηγώντας τις ελληνικές ιστοσελίδες σε σαφώς δυσμενέστερη θέση έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.

Γ. Η αέναη αναμετάδοση του περιεχομένου του Διαδικτύου, σε συνδυασμό με τη μη πεπερασμένη διαφημιστική εκμετάλλευση αυτού, οδηγεί σε πλεονάσματα των κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών που προσομοιάζουν με την αποταμιευτική λογική των πιστωτικών ιδρυμάτων, σε αντίθεση με τον ιδρυτικό τους σκοπό, που βασίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας.

Σημ. Τα παραπάνω αναλύονται εκτενώς στη σχετική Γνωμοδότηση του Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Κρεμαλή που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΑΒ Hellas (http://www.iab.gr/aggeliosimo.pdf)

Στα συγκεκριμένα φαινόμενα στρέβλωσης οδηγεί η απόπειρα «εθνικής» περιχαράκωσης του κατ’ εξοχήν παγκόσμιου Μέσου και η αντίληψη ότι είναι δυνατή η αναλογική εφαρμογή του αγγελιοσήμου, ενός κοινωνικού πόρου (έμμεσου φόρου υπέρ τρίτων), η νομιμότητα του οποίου αμφισβητείται.

Ως εκ τούτου, το ΙΑΒ Ηellas, εκπροσωπώντας το σύνολο της αγοράς της Διαδραστικής Επικοινωνίας και Διαφήμισης, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη συγκεκριμένη διάταξη που πλήττει βάναυσα την ελληνική επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο και θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την υγιή και απρόσκοπτη ανάπτυξη του ελληνικού 'επιχειρείν' στα Νέα Μέσα. "

Ακολουθεί το επιίμαχο άρθρο του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό:

Ασφάλιση συντακτών ηλεκτρονικών εφημερίδων

1. Στην ασφάλιση του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης των οικείων κλάδων του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης υπάγεται υποχρεωτικά το προσωπικό που απασχολείται με μία από τις ειδικότητες όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του π.δ. 284/1974 (Α' 101) κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας με μισθό, σε σελίδα ή πύλη του διαδικτύου που διατηρούν οι ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και σε επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ως αποκλειστική δραστηριότητα την παροχή, μέσω διαδικτύου, οπτικοακουστικού περιεχομένου, εφόσον το περιεχόμενο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, είναι πρωτογενές, παρέχεται σε καθημερινή βάση και συνεχή ροή και περιλαμβάνει ειδήσεις, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, αθλητικά γεγονότα, εκδηλώσεις, καθώς και άρθρα σχόλια, συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέματα αυτά.

Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του π.δ 284/1974 (101 Α) εφαρμόζονται και στα πρόσωπα της παραγράφου αυτής.

Για την ασφάλιση των παραπάνω εργαζομένων στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά 7,5% και εισφορά ασφαλισμένου 8,5% και στον Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά 2%. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από τη συγκεκριμένη απασχόλησή τους και σε καμιά περίπτωση σε αποδοχές κατώτερες αυτών που προβλέπονται κάθε φορά από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφεται μεταξύ Ε.Ι.Η.Ε.Α και Ε.Σ.Η.Ε.Α. για τους συντάκτες και από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ Ε.Π.Η.Ε.Α. και Ε.Ι.Η.Ε.Α. για το προσωπικό.

2. Διαφημίσεις ή με πληρωμή δημοσιεύματα που προβάλλονται ή καταχωρούνται στην ηλεκτρονική σελίδα ή πύλη του διαδικτύου που διατηρούν οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο επιχειρήσεις, υπόκεινται στην επιβάρυνση αγγελιοσήμου, στο ίδιο ποσοστό που προβλέπεται κάθε φορά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, το οποίο κατανέμεται στους φορείς και κατά την ίδια αναλογία που καθορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.1866/99 (222 Α), της παραγράφου 1α του άρθρου 14 του ν.1989/91(Α´ 192) και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν.3021/2002 (Α´ 143).

Το αγγελιόσημο βαρύνει άμεσα τον διαφημιζόμενο ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί κατ’εντολή του διαφημιζόμενου και κατατίθεται από τους υπόχρεους σε λογαριασμό με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Διαδικτύου» που τηρείται στην ίδια Τράπεζα στην οποία κατατίθεται το αγγελιόσημο και των άλλων μέσων ενημέρωσης

3. Οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2429/1996 (155Α) και της αριθ.1086567/40/Τ και ΕΦ/29-7-1996 (Β 689) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα