Κυριακή 20 Μαΐου 2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κυπαρισσία    17-05-2012

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                                     Αριθ. Πρωτ. :
Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείου 2
Ταχ. Κώδικας : 245.00
Αρμόδιος : Αλεξανδροπούλου Σοφία
Τηλέφωνο : 2761360724
Fax  : 2761062116                                                
E-mail : ds@trifylias.gr
                                                        
                                                               ΠΡΟΣ :   Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                  & Προέδρους – Εκπροσώπους
                                                                                           Τοπικών Συμβουλίων
                                                                                              Δήμου Τριφυλίας


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: "8η  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας".


           Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2- Κυπαρισσία, την 23η  του μηνός  Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα ( 23-05-2012), ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19.30, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :

1.       Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2012

2.       Οργάνωση άρδευσης Δ.Κ. Κυπαρισσίας, έτους 2012.

3.       Οργάνωση άρδευσης Τ.Κ. Αρμενιών, έτους 2012.

4.       Οργάνωση άρδευσης Τ.Κ. Σπηλιάς, έτους 2012.

5.       Οργάνωση άρδευσης Τ.Κ. Βρυσών, έτους 2012.

6.       Οριστική παραλαβή μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ, τ. ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

7.       Αίτηση παραχώρησης θέσης στάθμευσης μπροστά από το κτηνιατρείο της κ. Παναγοπούλου Μαρίας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 10  & Μ. Αλεξάνδρου, στη Δ.Κ. Γαργαλιάνων (έγκριση ή μη της αριθ. 27/2012 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

8.       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αντικατάσταση φρεατίων ομβρίων», Δ.Ε. Φιλιατρών.

9.       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων», Δ.Ε. Φιλιατρών.

10.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών», Δ.Ε. Φιλιατρών.

11.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη Γεώτρησης», Δ.Ε. Φιλιατρών.

12.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου», Δ.Ε. Φιλιατρών.

13.   Οριστική παραλαβή προμελέτης του έργου «Αποκατάσταση & Ανάδειξη κτιρίου Συγγρού και περιβάλλοντος χώρου Δ.Δ. Αετού – Τοπογραφική Μελέτη».

14.   Οριστική παραλαβή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση & Ανάδειξη κτιρίου Συγγρού και περιβάλλοντος χώρου Δ.Δ. Αετού – Στατική Μελέτη».

15.   Γνωμοδότηση επί απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Τριφυλίας, χρήσης Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011.

16.   Λύση σύμβασης μισθώσεως της δημοτικής αίθουσας στην Τ.Κ. Τριπύλης και προκήρυξη εκ νέου της μίσθωσής της.

17.   Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της «Αγ. Τριάδος», Δ.Κ. Κυπαρισσίας καθώς και της εκδήλωσης απονομής επαίνου στον τέως Πρύτανη και Πρόεδρο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Δημόπουλο.

18.   Διαγραφές τελών χρήσης κοιμητηρίων, Δ.Ε. Γαργαλιάνων, λόγω διπλοεγγραφών.

19.   Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο « Αναβάθμιση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μοναστηρίου – Δ.Ε. Αετού Δήμου Τριφυλίας» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2003» κι εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής των όρων ένταξης.

20.    Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση , ανάπλαση και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου, πλατείας και χώρου σχολείου στην Τ.Κ. Περδικονερίου Δήμου Τριφυλίας» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» κι εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής των όρων ένταξης.

21.   Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υποβοήθηση της Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Τριφυλίας.

22.   Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών και θέσεων για το υπαίθριο στάσιμο

     εμπόριο έτους 2012.

 23. Επιστροφή ποσού 176,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κ. ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ

 24. Χορήγηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2012 στον     

       ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 25.  Χορήγηση απλής χρήσης αιγιαλού για το έτος 2012 στην κ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ

       ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ

 26. Εξέταση ένστασης κατά Λογαριασμών Ύδρευσης Δ.Ε. Αυλώνος του κ.   

       Δασκαλάκη Νικολάου.

 27. Εξέταση ένστασης  κατά Λογαριασμών Ύδρευσης Δ.Ε. Αυλώνος του κ.   

       Παπαδόπουλου Μιχαήλ. 

 28. Λήψη απόφασης για πρόσληψη μουσικών στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση

       Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.

 29. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας στη Σύνταξη

       Προγραμματικής Σύμβασης  για τον Καθαρισμού του Βασικού Οδικού Δικτύου.

 30. Προσλήψεις ατόμων, εποχιακού χαρακτήρα, δίμηνης διάρκειας.

 31. Λήψη απόφασης για την πληρωμή οφειλών, κατόπιν ρύθμισης,  προς το ΙΚΑ.

                                                                                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.                                             

                                                 

                                                     
                                                                                 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα