Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013


   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κυπαρισσία 06-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                                     Αριθ. Πρωτ. : 29785
Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείου 2
Ταχ. Κώδικας : 245.00
Αρμόδιος : Καραολάνη Μαρία
Τηλέφωνο : 2761360724
Fax  : 2761025561
E-mail : ds@trifylias.gr
       ΠΡΟΣ : Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους &
        Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
        Δήμου Τριφυλίας

     ΘΕΜΑ: "34η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας".


Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 11η  του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (11-12-2013), ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :

1.     Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2014
2.     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2013
3.     Κατανομή ΣΑΤΑ Σχολικών κτιρίων.
4.     Ανάθεση στατικής μελέτης γέφυρας Βάλτας.
5.     Ανάθεση γεωτεχνικής μελέτης γέφυρας Βάλτας.
6.     Ανάθεση υδραυλικής μελέτης γέφυρας Βάλτας.
7.     Έγκριση της αριθ. 5/2013 απόφασης της Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τριφυλίας «Κατανομή λειτουργικών Σχολικών μονάδων ποσού 37.500,00».
8.     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις  εσωτερικής οδοποιίας Πλατανίων».9.      Ανάκληση της αριθ. 227/2012 Α.Δ.Σ. Τριφυλίας με θέμα "Σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οιχαλίας και του Δήμου Τριφυλίας, για την υποβολή πρότασης του Δήμου Οιχαλίας στην Πρόσκληση 1.13 (α.π.  117721 / Π126 /27-3-2012) για την Ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Οιχαλίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος
     Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)», άξονας προτεραιότητας 01 «Προστασία
     Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση
     Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας»".
10. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο Οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τριφυλίας χρήσης έτους 2012.
11. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Πλατανίων.
12. Έγκριση ποσού έως 2.000,00 για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
13. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περιπτ. κ΄παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (5 ημ/σθια για το μήνα Δεκέμβριο).
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής, ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δημ. φωτισμού Δ.Ε. Γαργαλιάνων.
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής, ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δημ. φωτισμού Δ.Ε. Φιλιατρών.
16.  Έγκριση Εισόδου – Εξόδου για εγκατάσταση Βιοτεχνικού κτιρίου μεταλλικών κατασκευών του  Τράκα Γεωργίου επί της Δευτερεύουσας Εθνικής Οδού Γαργαλιάνων – Πύλου  στην Τ.Κ. Φλόκας Δ.Ε. Γαργαλιάνων.
17. Αιτήσεις δημοτών Δ.Ε. Αετού δια διαγραφές και μειώσεις χρεώσεων τελών ύδρευσης.
18. "Αίτηση Γ. & Χ. Φουντάς ΟΕ για χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως εποχικής.
19. α. Ανάκληση της έφεσης που άσκησε ο τ. Δήμος Γαργαλιάνων κατά της αριθ.

          276/2009 απόφασης Τριμελούς Διοικ. Πρωτοδικείου Καλαμάτας και
     β. Έγκριση καταβολής ειδικής αμοιβής 176,00 € στους 21 υπαλλήλους της αριθ.
         267/2009 απόφασης Διοικ. Πρωτοδικείου Καλαμάτας ( Έγκριση της αριθ.
         192/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
20.  Αιτήσεις δημοτών Δ.Ε. Φιλιατρών δια διαγραφές χρεώσεων τελών ύδρευσης.
                                                                     


   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.  
  

                                                                     ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα