Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΞΙΖΟΥΝ!!!!!!!!!!!

Το πρώτο τόσο απλό, όσο και σημαντικό βήμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, το οποίο τον Οκτώβριο του 2013 εν κρυπτώ και με διαβούλευση μόλις 24 ωρών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ, προσθέτοντας δίπλα στην υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο κάθε πράξης της Διοίκησης , την τόσο απλή αλλά τόσο καθοριστική φράση ... "ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ή ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ "...
Και τα σχέδια πάλι η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ τους τα χάλασε ...

" Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ) . Εφεξής οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη Διαύγεια.

Στην πλήρη ανάπτυξή της Διαύγειας σταδιακά θα συμμετέχουν τα Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ – φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Το πρόγραμμα Διαύγεια εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υποχρέωση ανάρτησης όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν την εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Είναι ένα πρόγραμμα αρκετά προωθημένο και καινοτόμο, ακόμα και για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, με κύριο στόχο να αποφέρει τη μέγιστη δημοσιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Η χρήση των νέων μέσων διαδικτυακής επικοινωνίας εξασφαλίζει ευρεία δημοσιότητα και πρόσβαση στη πληροφορία που προοδευτικά θα συντελέσει σε αλλαγή κουλτούρας σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση.

Η εφαρμογή του προγράμματος Διαύγεια θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου στη σχέση του Πολίτη με το Κράτος. Ο πολίτης πλέον έχει ενισχυμένες δυνατότητες να απολαύσει συνταγματικά του δικαιώματα, όπως είναι η πληροφόρηση και η συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Παράλληλα, με την υποχρεωτική ανάρτηση των πράξεων στο διαδίκτυο εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα, η ευθύνη και η λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν τις πράξεις των Υπουργείων και των Φορέων απλά και εύκολα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά και θεματικές κατηγορίες (μετα-δεδομένα), με τις οποίες είναι καταχωρημένη η κάθε πράξη, μέσω μιας εύχρηστη φόρμας αναζήτησης είτε από την ιστοσελίδα του κάθε Φορέα που την εκδίδει, είτε από τον ειδικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου et.diavgeia.gov.gr.

Ο Δικτυακός Τόπος diavgeia.gov.gr λειτουργεί ως πηγή ενημέρωσης. Στο diavgeia.gov.gr θα δημοσιεύεται συνεχώς ενημερωτικό υλικό και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα για τις Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που είναι επιφορτισμένες με την ανάρτηση των αποφάσεων για τους Φορείς που προβλέπει ο νόμος.
Από το Μάρτιο του 2011 η υποχρέωση ισχύει και για όλους τους ΟΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα