Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019

Δήμος Τριφυλίας: Αντιδήμαρχοι οι Παναγιωτοπούλου & Κουτρουμπής, εντεταλμένος ο Ανδρινόπουλος

Με σημερινή απόφαση του δημάρχου Τριφυλίας, Γιώργου Λεβεντάκη, ορίζονται αντιδήμαρχοι η Χάιδω Παναγιωτοπούλου, επικεφαλής της παράταξης «Τριφυλία Πρωταγωνίστρια» και ο Αλέκος Κουτρουμπής, από την παράταξη «Η Τριφυλία ΑλλάΖΕΙ». Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως εντεταλμένος σύμβουλος στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων ο επικεφαλής της παράταξης «Η Τριφυλία ΑλλάΖΕΙ», Στάθης Ανδρινόπουλος, ενώ παράλληλα συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, Νίκου Φρούσου.
Στη με αριθμό 2262/2019 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 7831ΩΗΕ-9ΑΧ, αναφέρεται ότι ο κ. Λεβεντάκης αφού έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, «Το υπ΄αριθ. 1/17-09-2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής παράταξης «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ» για τον ορισμό της δημοτικής συμβούλου Χάιδω Παναγιωτοπούλου ως Αντιδημάρχου. Το υπ΄αριθ. 1/25-09-2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής παράταξης «Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ» για τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου Αλεξάνδρου Κουτρουμπή ως Αντιδημάρχου. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού την κα Χάιδω Παναγιωτοπούλου του Χρήστου, µε θητεία από 26/09/2019 μέχρι 25/09/2020 και της μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω: του Τμήματος

Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της.
2 . Ορίζει Αντιδήμαρχο Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης τον κο Αλέξανδρο Κουτρουμπή του Ηλία µε θητεία από 26/09/2019 μέχρι 25/09/2020 και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω: του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της.
3. Για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο ορίζει εντεταλμένο σύμβουλο στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων το δημοτικό σύμβουλο Ανδρινόπουλο Ευστάθιο του Γεωργίου, χωρίς αποδοχές και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες αντιδημάρχου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 68 του ν. 4555/2018 που αφορούν τη δημοτική ενότητα και ιδίως: i. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. ii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. iii. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. iv. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. v. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. vi. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.
4. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Χάιδως Παναγιωτοπούλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αντώνιος του Θεμιστοκλέους και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιδήμαρχος κ. Κουτρουμπής Αλέξανδρος του Ηλία, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ασημακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη.
5. Οι τελέσεις των πολιτικών γάμων αναθέτονται εναλλακτικά με τον Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.
6. Συμπληρώνει την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 2084/2019 (ορθή επανάληψη) περί ορισμού Αντιδημάρχων, ως προς τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού κ. Φρούσου Νικολάου του Αποστόλου και προσθέτει την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών ενοτήτων: του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Γραφείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – Αθλητισμού του Γραφείου “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”…». Του Ηλία Γιαννόπουλου tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα