Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Δήμος Τριφυλίας: Άκυρος ο ορισμός προέδρου του Φορέα από την «αντιπολίτευση»;

Σοβαρό ζήτημα ακυρότητας του ορισμού προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας» φαίνεται πως έχει ανακύψει στο Δήμο Τριφυλίας μετά τη με αριθμό 194/2019 απόφαση που ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία δημοσιεύθηκε χθες στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 66Κ4ΩΗΕ-Ψ96. Πρόεδρος δεν ορίστηκε από την παράταξη δημάρχου, αλλά από παράταξη της αντιπολίτευσης.
Στο δε κυριακάτικο φύλλο του «Θ» αναφέραμε: «Ο δήμαρχος Τριφυλίας, Γιώργος Λεβεντάκης, “κράτησε” την προεδρία της ΔΕΥΑΤ, όπως άλλωστε είχε αποκαλύψει στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο “Θ” με την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ το ίδιο έπραξε και στην Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας – Πολιτισμού – Αλληλεγγύης – Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.). Στο Φορέα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας όρισε πρόεδρο δημοτική σύμβουλο άλλης παράταξης και συγκεκριμένα τη Μάγδα Καμπύλη-Ανδρινοπούλου, της

παράταξης Ανδρινόπουλου».
Καταληκτικά σημειώναμε: «Τονίζεται ότι, για τη συγκρότηση και τη λειτουργία υπό νέα διοίκηση των νομικών προσώπων των ΟΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις άρθρων των νόμων 4623/2019 και 4625/2019 και όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο 102 του υφυπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου».
Η Εγκύκλιος 102, με ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ, αναφέρεται και στην απόφαση του Δ.Σ. Τριφυλίας που δημοσιεύτηκε. Τι αναγράφεται στη με αριθμό 102 Εγκύκλιο με θέμα «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού»; Αναγράφεται: «Στη διάταξη της παρ. 1 του άρ. 6 του ν.4623/2019 αναφέρεται: Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από το δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις».
Τι άλλο αναγράφεται; Ότι «Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από το δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη αντίστοιχα».
Με βάση, λοιπόν, την ισχύουσα νομοθεσία και την εγκύκλιο 102 του υφυπουργού Εσωτερικών, μπορεί να ορισθεί πρόεδρος από άλλη παράταξη πλην της παράταξης του δημάρχου; Είναι νόμιμος ο ορισμός προέδρου νομικού προσώπου Δήμου από παράταξη που δεν είναι η παράταξη του δημάρχου, αλλά μειοψηφίας, όπως αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια, εφόσον ο ορισμός δεν περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που υποδεικνύονται από το δήμαρχο, αλλά από τα 2/5 των λοιπών παρατάξεων;    Του Ηλία Γιαννόπουλου tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα