Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Στο τραπέζι «κούρεμα» του τέλους επιτηδεύματος για 650.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις


Ελαφρύνσεις σε 650.000 ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις με «κούρεμα» του τέλους επιτηδεύματος από το επόμενο έτος περιλαμβάνει η κυβερνητική ατζέντα για τον περιορισμό του φορολογικού βάρους στην οικονομία που θα υλοποιηθεί σταδιακά και σε συνάρτηση με τον ελεύθερο δημοσιονομικό χώρο.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πέραν της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τους συνταξιούχους στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για το 2023 μπαίνει και η μείωση κατά 30%-50% του τέλους επιτηδεύματος με προοπτική την πλήρη κατάργηση του από το 2024.
Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου το μέτρο του «ψαλιδίσματος» στο μισό του τέλους θα κοστίσει στα κρατικά ταμεία περίπου 200 εκ. ευρώ, ποσό που θεωρείται διαχειρίσιμο αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι διασφαλισμένο και αυτό θα φανεί από την πορεία του προϋπολογισμού τους επόμενους μήνες, τη πληθωριστική κρίση, τη ταχύτητα της ανάπτυξης και τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα υπάρξουν το επόμενο έτος με βάση τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για διεύρυνση του πακέτου των φόρο-ελαφρύνσεων και την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψος 1,1% του ΑΕΠ. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το φθινόπωρο στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού.
«Προπομπός» για τα ύψος και τα κριτήρια της μείωσης αποτελεί η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών με την οποία το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται κατά 40% η στα 400 από τα 650 ευρώ για τα έτη 2022, 2023 και 2024 για όλους τους καλλιτέχνες ενώ απαλλάσσονται πλήρως από τη καταβολή του για τρία έτη οι καλλιτέχνες που έκλεισαν τα βιβλία ην περίοδο της υγειονομικής κρίσης και προχωρούν σε νέα έναρξη δραστηριότητας έως τον Ιούνιο του 2023
Σημειώνεται ότι προτροπές προς την κυβέρνηση για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος έχει διατυπώσει η Κομισιόν στην τελευταία έκθεση για την 14η αξιολόγηση του προγράμματος σταθερότητας για την Ελλάδα.
Ειδικότερα η Κομισιόν τονίζει ότι το συγκεκριμένο τέλος οδηγεί σε επιβαρύνσεις με πολύ υψηλούς πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές τις επιχειρήσεις με χαμηλό τζίρο και λειτουργεί ως φραγμός στην επιχειρηματικότητα καλώντας τις ελληνικές αρχές να επαναξιολογήσουν το νομοθετικό πλαίσιο.
Σύμφωνα με τη Κομισιόν η επαναξιολόγηση του τέλους επιτηδεύματος, που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στους επαγγελματίες, θα μπορούσε να βελτιώσει τη δομή των φορολογικών τους βαρών, να ενθαρρύνει τη φορολογική αυτοσυμμόρφωση και να υποστηρίξει τις επενδύσεις. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος που θα προκαλέσει η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος εκτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ.
Πάντως σε περίπτωση που το τέλος επιτηδεύματος μειωθεί οριζόντια κατά 50% το ετήσιο ποσό θα διαμορφωθεί:
 • Σε 400 από 800 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
 • Σε 500 από 1.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους
 • Σε 325 από 650 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σε 325 ευρώ.
 • Σε 300 από 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
 • Σε 200 από 400 ευρώ τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες καθώς και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια» που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή με περισσότερα από 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα αλλά το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η έδρα τους βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 • Σε 250 από 500 ευρώ για τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η έδρα τους βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.
Το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα για το φόρο εισοδήματος.
Σημειώνεται ότι το τέλος επιτηδεύματος επιβλήθηκε το 2011 και τα έσοδα του δημοσίου κυμαίνονται ανάλογα με τη χρονιά σε 350 - 400 εκατ. ευρώ και αντλούνται από 650.000 ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τα έσοδα τους η αν έχουν κέρδη ή ζημιές.
Πάντως σύμφωνα με το νόμο εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εμπορικές επιχειρήσεις, αγρότες και συνεταιρισμοί απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα εισοδήματα του 2021 που δηλώνονται φέτος στην εφορία.

Ειδικότερα οι 13 κατηγορίες φορολογούμενων που γλιτώνουν την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος είναι:
 1. Όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
 2. Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 3. Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.
 4. Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.
 5. Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
 6. Οι αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.
 7. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
 8. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων.
 9. Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.
 10. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
 11. Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.
 12. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
 13. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».  cnn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα