Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας για αναστολή διαγωνισμού ανάπλασης πλατείας Γαργαλιάνων


Με ένα και μοναδικό θέμα, που αφορά αναστολή διαγωνισμού ανάπλασης κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων, συγκαλείται για σήμερα στις 11.00 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας. Το θέμα, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση της συνεδρίασης, έχει ως εξής: 
«Αναστολή της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων”, σε συμμόρφωση με την αριθ. Α427/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.».
Στην πρόσκληση αναγράφεται: «Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως καθώς είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία κι έπρεπε ήδη να έχει προβεί ο Δήμος σε συμμόρφωση με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, για την ομαλή κι εύρυθμη υλοποίηση του διαγωνισμού».
Όπως έχουμε αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ στο φύλλο της 21ης Ιουνίου, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων – 2ο Κλιμάκιο (Διαδικασία Προσωρινής Προστασίας), με απόφασή της στις 20 Ιουνίου (Αριθμός Απόφασης: Α 427/2022), αναστέλλει τη διαδικασία του διαγωνισμού για την «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων» μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής που έχει κατατεθεί και για την οποία γράψαμε σχετικά στο φύλλο του Σαββατοκύριακου.
Ο οικονομικός φορέας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατέθεσε προδικαστική προσφυγή που στρέφεται κατά της με ΑΔΑΜ 22PROC010654283 2022-05-31 διακήρυξης του Δήμου Τριφυλίας στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 189572 και με αντικείμενο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων».
Αίτημα της προσφυγής είναι η ακύρωση της διακήρυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας, με αντικείμενο την εκτέλεση του ως άνω έργου, επί σκοπώ απάλειψης των πληττόμενων όρων της. Παράλληλα με την προδικαστική προσφυγή, υπεβλήθη και αίτημα αναστολής – προσωρινών μέτρων.
Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων – 2ο Κλιμάκιο, με την απόφασή της στις 20 Ιουνίου, «δέχεται το αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας. Αναστέλλει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα