Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Διορίζονται άμεσα 546 εκπαιδευτικοί σε σχολεία - 24.000 προσλήψεις με σύμβαση

Το διορισμό 546 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από σήμερα (!) έως και τη Δευτέρα 29 Αυγούστου ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης το υπουργείο Παιδείας. Επίσης την πρόσληψη 24.000 ατόμων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο χώρο της εκπαίδευσης για το έτος 2011-12 ενέκρινε η Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), χθες.
  Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόσληψη:
  - 250 διδασκόντων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου,
  - 1.300 ατόμων (εκπαιδευτικό προσωπικό) σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών στα Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
  - 20.720 Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις ΣΜΕΑ & ΚΔΑΥ και στα μειονοτικά σχολεία.

  - 71 ατόμων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ως εξής:
  - 100 Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης.
  - 25 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (πρώην Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων).
  Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 600 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2011- 2012:
  - Διακόσιες είκοσι τρεις θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.
  - Εκατόν πενήντα θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.
  - Διακόσιες είκοσι επτά θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από τις λοιπές κατηγορίες του άρθρου 9 του ν. 3848/2010
 «Εδώ και τώρα» διορισμοί εκπαιδευτικών στα σχολεία
 Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για τους άμεσους διορισμούς 546 εκπαιδευτικών ως εξής:
«Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2011-12 διορίζονται 546 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠE08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06, ΠΕ12.08, ΠΕ13, ΠΕ17.02 και ΠΕ17.03.
  Στους παραπάνω διοριστέους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκπαιδευτικών που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α, β, γ και δ της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), του πίνακα 24μήνου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ββ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α’), και στον πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ 2008.
  Οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τίθενται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις.
  Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. (παρ. 12 του άρ. 9 του Ν.3848/2010)
  Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από Τετάρτη 24 μέχρι και Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011.
  Οι πίνακες με τα ονόματα των διοριζόμενων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr»
Δ
Διορίζονται άμεσα 546 εκπαιδευτικοί σε σχολεία - 24.000 προσλήψεις διδασκόντων φέτος αποφάσισε το ΠΥΣ
Κ
Διορισμοί, εκπαιδευτικοί , σχολεία , προσλήψεις , επιστημονικοί συνεργάτες Τ.Ε.Ι., Αναπληρωτές , Ωρομίσθιοι, Εκπαιδευτικοί ΣΜΕΑ , ΚΔΑΥ , μειονοτικά σχολεία , Μονάδες Ειδικής Αγωγής , Ιεροδιδάσκαλοι, Μουφτείες , «Διόφαντος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα