Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

Η πρόταση της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη του νομού

Τη δική της πρόταση για την ανάπτυξη του Νομού Μεσσηνίας κατέθεσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της περιφερειακής συνδιάσκεψης Πελοποννήσου του κόμματος στην Κόρινθο. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, το ίδιο κείμενο θα κατατεθεί και στην Εθνική Συνδιάσκεψη του κόμματος, που είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου.
Στην πρόταση υπάρχουν 15 σημεία – παρεμβάσεις που χρήζουν ανάγκης, κατά προτεραιότητα, να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν.

Το πλήρες κείμενο της πρότασης έχει ως εξής:
«Για τη συγκρότηση της παρούσας πρότασης λήφθηκαν υπ’ όψιν μελέτες και προγράμματα που έχουν εκπονηθεί κατά το παρελθόν από αρμόδιους φορείς του νομού, καθώς και ο διαχρονικός διάλογος που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στους κόλπους του πολιτικού φορέα μας για την ανάπτυξη της περιφερειακής ενότητάς μας, αλλά ακόμη και οι, από την τρέχουσα συγκυρία και ιδιαίτερα από τη νέα διοικητική δομή, δυνατότητες, ανάγκες, προτεραιότητες.
Ειδικότερα:


ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η υφιστάμενη κατάσταση της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας καταγράφει σημαντικά στοιχεία που αφορούν στα προβλήματα και τις αδυναμίες, καθώς και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που διαθέτει η περιοχή.
Ο Νομός Μεσσηνίας είναι ο δεύτερος πιο πυκνοκατοικημένος νομός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Διαθέτει φυσικούς πόρους σημαντικής έκτασης, με έντονες εναλλαγές του τοπίου, ορεινούς όγκους με περιοχές ιδιαίτερης αισθητικής αξίας και μεγάλη σε μήκος και ποικιλία ακτογραμμή.
Η παραγωγική φυσιογνωμία του νομού χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συμμετοχή στο ΑΕΠ του τριτογενούς τομέα και ακολουθούν ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς για την περιοχή, φθίνουν και απομειούνται συνεχώς.
Ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από τον πολυτεμαχισμό και το μικρό μέγεθος του κλήρου (μέση έκσταση ανά εκμετάλλευση 28,4 στρ.), το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων στον τομέα, την εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων (σταφίδα, σύκο κ.τ.λ.) και τη στροφή στη μονοκαλλιέργεια της ελιάς. Τα βασικότερα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στο νομό είναι ελιές/ ελαιόλαδο, σύκα, σταφίδες, πατάτες και τομάτες, ενώ υπολειπόμαστε κατά πολύ στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών, στην προώθηση νέων καλλιεργειών, υστερούμε απελπιστικά στην ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και δεν έχουμε ακόμη κατορθώσει τη σε μεγάλη κλίμακα ολοκληρωμένη γεωργία.
Η κτηνοτροφία, η δασοκομία και η αλιευτική παραγωγή στην περιοχή είναι αξιόλογη μεν, απέχει όμως μακράν των δυνατοτήτων και ευκαιριών που υπάρχουν να συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση του αγροτικού εισοδήματος.
Στο δευτερογενή τομέα του νομού, όπως προαναφέρθηκε, παρατηρείται μία συνεχής υποβάθμιση, δεν υπάρχει σαφής κλαδικός προσανατολισμός, ενώ δεν υφίσταται πλέον η παραδοσιακή βιομηχανική εξειδίκευση, παρότι ο νομός διαθέτει δύο Βιομηχανικές Περιοχές, στην Καλαμάτα (Σπερχογεία) και στο Μελιγαλά, και παρότι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου που συνδέει την Καλαμάτα με την Τρίπολη προχωρά γοργά και τείνει σε ολοκλήρωση και έπρεπε ήδη να έχει τονώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή.
Στον τριτογενή τομέα τα υψηλότερα έσοδα προέρχονται από το εμπόριο και τον τουρισμό. Το μεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων στον τομέα συγκεντρώνει το λιανικό εμπόριο, ενώ μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία / εστιατόρια και ήδη το άλμα προς τα εμπρός φαίνεται να υποβοηθεί η λειτουργία της ΠΟΤΑ, η παράδοση στην κυκλοφορία του μεγαλύτερου τμήματος του άξονα Τρίπολη- Καλαμάτα, καθώς και η κατασκευή σωρείας τουριστικών μονάδων σε όλη την έκταση του νομού. Όμως, και παρότι ως περιοχή διαθέτουμε αξιόλογους φυσικούς πόρους και σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, δεν έχουμε ακόμα επιτύχει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο, ούτε καν ικανοποιητικά, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού, για να αυξηθεί το τουριστικό προϊόν μας σε όλες τις εκφάνσεις του.
Η προβληματική προσβασιμότητα, λόγω ανεπάρκειας οδικών συνδέσεων, η έλλειψη μιας συντονισμένης αναπτυξιακής στρατηγικής παρεμβάσεων και ενεργειών, αποτελούν τους κύριους ανασταλτικούς παράγοντες της τουριστικής ανάπτυξης του νομού.
Στον τομέα των υποδομών (μεταφορές, ύδρευση-άρδευση, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες) παρατηρούνται βασικές ελλείψεις, οι οποίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή φυσιογνωμία και δυναμική του νομού.
Με βάση την ανωτέρω συνοπτική καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζει η αναπτυξιακή δυναμική του Νομού Μεσσηνίας, προκύπτει ένα πλαίσιο βασικών παρεμβάσεων και, κύρια, η άμεση ανάγκη, κατά προτεραιότητα, να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν οι πιο κρίσιμες από τις βασικές υποδομές του νομού μας, και ιδιαίτερα:
1. Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου: α) Καλαμάτα – Τρίπολη και β) του Δυτικού Άξονα Καλαμάτα – Πύργος – Πάτρα – Κακαβιά, που συνδέουν το νομό μας με την Περιφέρεια και τη χώρα, καθώς και η κατασκευή και ολοκλήρωση της κατασκευής βασικών οδικών αξόνων της ενδοπεριφερειακής ενότητάς μας
2. Η ανάδειξη του λιμένα Καλαμάτας σε εθνικής σημασίας και η ολοκλήρωση των έργων στο λιμάνι Κυπαρισσίας για να αποκτήσει περιφερειακό ρόλο.
3. Η ανάπτυξη του αερολιμένα Καλαμάτας σε διεθνές επίπεδο.
4. Η επανασυγκρότηση και επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.
5. Η κατασκευή φραγμάτων, εγγειοβελτιωτικών έργων και τα έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας που έχουν μελετηθεί για την καλύτερη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού
6. Η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και η ενθάρρυνση κατασκευής μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
7. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και η εγκατάσταση αποχετευτικών δικτύων κατ’ ελάχιστον στις παράκτιες περιοχές, για την καλύτερη προστασία του Μεσσηνιακού κόλπου.
8.Η ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση πολιτιστικών μνημείων μας με την προώθηση ανασκαφών-αναστηλώσεων-διαμορφώσεων χώρων κ.λπ.
9. Οργάνωση-χωροθέτηση στις ΒΙ.ΠΕ. Κατασκευή εμπορευματικών κέντρων στις περιοχές των ΒΙ.ΠΕ Σπερχογείας και Μελιγαλά.
10. Σχεδιασμός του χώρου αστικού, περιαστικού, ορεινού, παράκτιου κ.τ.λ. σε επίπεδο νομού και εφαρμογή του.
11. Ενθάρρυνση της παραγωγής και τυποποίησης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Πιστοποίηση προϊόντων ποιότητας, κατοχύρωση Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης ή/και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, προβολή παραδοσιακών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και προώθηση των εξαγωγών.
12. Στήριξη και ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού ήπιας μορφής, μέσω της προστασίας και της ανάδειξης των φυσικών, πολιτισμικών και πολιτιστικών πόρων.
13. Η συνέχιση και αναβάθμιση της λειτουργίας των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
14. Η αναβάθμιση και επέκταση των μονάδων υγείας
15. Η ενθάρρυνση της πολιτιστικής δράσης.
Ευελπιστούμε ότι με την υλοποίηση των παραπάνω υποδομών και στοχεύσεων θα ξημερώσει καλύτερη μέρα στην περιφερειακή μας ενότητα».

Του Αντώνη Πετρόγιαννη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα