Δευτέρα 15 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ,,,,

ΣΤΟ ΥΠΟ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ
«Αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα, της φαρμακοδιέγερσης, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπών διατάξεων»
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΚαμία κρατική (άμεση ή έμμεση) χρηματοδότηση
Αυστηρή εφαρμογή της υπάρχουσας εμπορικής νομοθεσίας για τις ΠΑΕ/ΚΑΕ
Αυστηρότερη νομοθεσία περί βίας και «οργανωμένων φιλάθλων» και doping
Κόστος τήρησης τάξεως αποκλειστικά από τις ΠΑΕ/ΚΑΕ – καθόλου από την πολιτεία
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΗ παραδεδειγμένη, και από τους δύσπιστους πλέον, κρίση θεσμών και αξιών και η εξ αυτών δύσκολη οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας επηρεάζει και τον ερασιτεχνικό Αθλητισμό που από την φύση του αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις ηλικίες.
Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία , λοιπόν, επιβάλλεται κατά τη κρίση μας να περιλαμβάνει τις πιο κάτω κρίσιμες παρεμβάσεις στον Ν.2725/1999 ώστε να αντιμετωπισθούν φαινόμενα μη δημοκρατικής λειτουργίας ομοσπονδιών, ενώσεων κλπ, οι οποίες καλυπτόμενες από τα καταστατικά τους εκλέγονται για πολλά χρόνια και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη αντιπολίτευσης.
Ως εκ τούτου πρωταρχική ανάγκη και προτεραιότητα, η αντιμετώπιση του ελλείμματος σε αντιπολιτευτικό έλεγχο και δημοκρατική εκπροσώπηση και του αποκλεισμού αντιπολιτευομένων απόψεων και ελέγχου από τις διοικήσεις αθλητικών ομοσπονδιών.
ΠΡΟΤΑΣΗ
- Το αρθρ. 24, παρ. 8 του Ν.2725/1999 πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή της Απλής Αναλογικής όποτε συμμετέχουν πλέον της μιας παρατάξεως στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών – όταν οι ομοσπονδίες αυτές χρηματοδοτούνται από την πολιτεία. Αυτοδιοικητικό μόνο όταν έχουν δικούς τους πόρους και δεν επιβαρύνουν το κράτος.
Μπορεί να φανταστεί κανείς την ύπαρξη μιας Μονοκομματικής Βουλής, την ύπαρξη δηλαδή 300 Βουλευτών ενός μόνο κόμματος (και την παντελή απουσία αντιπολίτευσης) στην περίπτωση που αυτό εξασφαλίσει το 50+ % ?? Όχι βέβαια! Αυτό, όμως, ακριβώς - δυστυχέστατα για την δημοκρατική αλλά και οικονομικά αποτελεσματική διοίκηση των ομοσπονδιών- είναι δυνατόν να συμβαίνει, και συμβαίνει, με το υπάρχον αρθρ. 24, παρ. 8 του Ν.2725/1999!
Παρατάξεις με ποσοστά άνω του 40% σε αρχαιρεσίες ομοσπονδιών δεν έχουν εκλέξει ούτε ένα σύμβουλο στο ΔΣ και στην εξελεγκτική επιτροπή.
Θα έπρεπε να είναι αδιανόητο να υπάρχουν «αποκλεισμοί» μέσω «μηχανισμών» (τους οποίους ο σημερινός νόμος, στην πράξη, επιτρέπει) σε περίοδο, μάλιστα, που η «Συνεννόηση» αποτελεί εθνική επιταγή, καθώς έτσι δεν υπάρχει έλεγχος του δημοσίου χρήματος εκτός όλων των άλλων.
Ο Αθλητισμός οφείλει να δείξει τον ορθό δρόμο!
 
Ουσιαστικός εκδημοκρατισμός των διαδικασιών και εξασφάλιση της διαφάνειας στην λειτουργία των ομοσπονδιών.
ΠΡΟΤΑΣΗ
- Επιβάλλεται να προστεθεί ειδικό άρθρο στο Ν.2725/1999 έτσι ώστε , μέσα στα πλαίσια της «Διαφάνειας» αλλά και της εξασφάλισης εκδημοκρατισμού των διαδικασιών, να είναι -σε κάθε στιγμή- διαθέσιμα και εύκολα προσβάσιμα στους ιστοτόπους της Γ.Γ.Α και/η των ομοσπονδιών
ΟΛΑ όσα ο σχετικός νόμος περί Διαύγειας (Ν. 3861/2010) επιτάσσει, και
Τα αναλυτικά και επικαιροποιημένα (δηλ, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Γ.Γ.Α) στοιχεία των αθλητικών σωματείων.
Οι έγκαιρες αναγγελίες των Γ.Σ. των Ομοσπονδιών με άνετα χρονικά περιθώρια (δηλ, πολύ ευρύτερα των προβλεπομένων στα Καταστατικά που έχουν, συνήθως, στόχο την εξασφάλιση της επανεκλογής της Διοίκησης και της δημιουργίας «χρονικής ασφυξίας» στην όποια αντιπολιτευτική προσπάθεια) ώστε να διευκολύνονται οι δημοκρατικές διαδικασίες.
Τα πλήρη πρακτικά των Γ.Σ. των ομοσπονδιών (μελλοντικών αλλά και της τελευταίας πενταετίας) εντός 15 ημερών από την τέλεσή τους.
Τα πλήρη πρακτικά των Δ.Σ. των ομοσπονδιών εντός 7 ημερών από την τέλεσή τους.
Είναι δυνατόν, στην εποχή της Διαύγειας και του OpenGov, να μην είναι άμεσα διαθέσιμα και εύκολα προσβάσιμα για τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τα στοιχειώδη για την δημοκρατική λειτουργία του Αθλητισμού?
 
Κρίσιμη ανάγκη και απόλυτη προτεραιότητα η αλλαγή νοοτροπίας των αθλητικών παραγόντων και η ανανέωση προσώπων στις ηγεσίες των ομοσπονδιών.
ΠΡΟΤΑΣΗ
- Επιβάλλεται να περιληφθεί σε ειδικό άρθρο στο Ν.2725/1999 η θέσπιση του ορίου των 2 τετραετιών για τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τους Αντιπροέδρους και τον Ταμία των Ομοσπονδιών. (Τούτο περιλαμβανόταν σε Νομοσχέδιο που είτανε έτοιμο για ψήφιση στην Βουλή, με την υποστήριξη όλων των Κομμάτων, το οποίο όμως αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή !!!!! από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού της Ν.Δ. κ. Μ. Λιάπη σε συνεννόηση με αντίστοιχο π. Υφ.Π. του Π.Α.Σ.Ο.Κ. κ. Λιάνη, πρωτεργάτη αυτής της υποχώρησης.).
Είναι, βεβαίως, γνωστά τα σκάνδαλα του doping, των αθρόων ελληνοποιήσεων αθλητών, κλπ σαν μέρος της, ουδέποτε παραδεδειγμένης αλλά ευρέως εφαρμοζόμενης, πολιτικής «Μετάλλια με οποιοδήποτε κόστος»!
Είναι επίσης γνωστή η μακροχρόνια (για 20 και 25+ χρόνια) παρουσία παραγόντων στις ηγεσίες ομοσπονδιών!
Επιβάλλεται, επί τέλους, να γίνει στην πράξη (και όχι μόνο στις καλές προθέσεις) το «ξεκαθάρισμα» των αθλητικών σωματείων από τα «σωματεία – σφραγίδες) και τις διάφορες ακαδημίες, πνευματικά κέντρα και δημοτικούς οργανισμούς (που δεν είναι αθλητικά σωματεία και που, συνήθως, ψηφίζουν με κομματικές κατευθύνσεις.
ΠΡΟΤΑΣΗ
- Να περιληφθεί στο άρθρ. 8 του Ν.2725/1999
η 31/12/2011 ως Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την διατήρηση/εξασφάλιση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης (σε συνέχεια της εγκυκλίου 40637/06.10.2010 της Γ.Γ.Α. και
Αθλητικό Σωματείο χωρίς Αθλητική Αναγνώριση δεν θα πρέπει να μπορεί να είναι μέλος Ομοσπονδίας και να έχει δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες της.
Πρέπει, επί τέλους, να σταματήσουν «Σωματεία-Σφραγίδες» να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανακήρυξη διοικήσεων Ομοσπονδιών!
Αυτή είναι και η απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν νόημα και οι προτεινόμενες, στο άρθρο 20 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, ρυθμίσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια των Αθλητικών Ομοσπονδιών.
 
Καταλήγοντας και με δεδομένη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, επιβάλλεται η πλήρης αλλαγή της βάσης οργάνωσης και νοοτροπίας, ο εξορθολογισμός και η περιστολή της σπατάλης στον Αθλητισμό μέσω της πλήρους ερασιτεχνοποίησης του σημερινού Ερασιτεχνικού (??) Αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα. Τα πιο πάνω προτεινόμενα αποτελούν, πλέον, την ελάχιστη προϋπόθεση και μοναδική ελπίδα διεξόδου από το «αδιέξοδο» στο οποίο έχει, από ετών, περιέλθει ο Αθλητισμός. Δεν δεχόμαστε λόγω δήθεν περικοπών πόρων στις ομοσπονδίες να συρρικνώνουν αυτές σκόπιμα το αθλητικό έργο, χωρίς να μειώνουν τις ανελαστικές δαπάνες (π.χ. πλεονάζον διοικητικό προσωπικό) οι οποίες αυτές δαπάνες και άλλα περιττά έξοδα έχουν υποθηκεύσει το μέλλον των αθλημάτων. (Να υπάρξει δυνατότητα μετάταξης εργαζομένων στις ομοσπονδίες αορίστου χρόνου κλπ (Ν.Π.Ι.Δ.) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα).
ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα