Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Δήμος Τριφυλίας :Ρύθμιση οφειλών με ευνοϊκούς όρους

ImageΜε ανακοίνωση που υπογράφει ο δήμαρχος Κώστας Κόλλιας, ο Δήμος Τριφυλίας γνωστοποιεί ότι στις 16-06-2011 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3979/2011 στο άρθρο 54, του οποίου προβλέπεται η διαδικασία για τη διευκόλυνση εξόφλησης πάσης φύσεως οφειλών προς Δήμους, με εξαίρεση τα επιβληθέντα πρόστιμα επί αυθαίρετων κατασκευών. Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως, «ενημερώνουμε όσους έχουν οφειλές προς το Δήμο, ότι έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις υπάρχουσες οφειλές τους με ευνοϊκότερους όρους.
Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: Α. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
1. Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 3979/2011, εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών.
2. Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
3. Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/ 2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
4. Οφειλές από μισθώματα συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας ή προβλεπόμενων από τις συμβάσεις μίσθωσης ρητρών.
5. Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί με απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού ή αυτές για τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές στα δικαστήρια και εκκρεμούν έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
6. Οφειλές για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία ενώπιον των επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών και έχουν εγκριθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται έως την προθεσμία υποβολής της αίτησης.
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και προσκόμισης των απαραίτητων στοιχείων λήγει την 3η Νοεμβρίου 2011 (03-11-2011).
Γ. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20).
Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ
Κάθε μία από τις μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό πενήντα (150,00) ευρώ.
Ε. Ποσό οφειλής έως και εκατό πενήντα (150,00) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να τύχουν των ευνοϊκών όρων ρύθμισης πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο και να υποβάλλουν σχετική αίτηση, με συνημμένη βεβαίωση του Δήμου για το ποσό της οφειλής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαραίτητων στοιχείων για έλεγχο και μη προσέλευσης των υπόχρεων στις υπηρεσίες του Δήμου για εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση της συνολικής οφειλής θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να λάβουμε σε βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης.
Για περισσότερες και λεπτομερείς πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Τριφυλίας στην Κυπαρισσία (τηλ.2761360727 κ. Κωστοπούλου Δ.), καθώς και στο Τμήμα Εσόδων Δήμου Τριφυλίας στους Γαργαλιάνους (τηλ. 2763360230 κ. Μακρή Α.)».

Η.Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα