Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011

Τι αλλάζει στους μισθούς του Δημοσίου

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και μεγάλες περικοπές στα επιδόματα περιλαμβάνει η τελική πρόταση για το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων
Τι αλλάζει στους μισθούς του ΔημοσίουEξι βαθμολογικές κλίμακες όπου θα επανακαταταγούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, διαμόρφωση του βασικού μισθού των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων Yποχρεωτικής Eκπαίδευσης στα 780 ευρώ (από 711 ευρώ που είναι σήμερα) και ένα διπλό σύστημα ουσιαστικής αξιολόγησης για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων όπου δεν θα μπορούν όλοι οι υπάλληλοι να "ανεβαίνουν" βαθμό, περιλαμβάνουν οι βασικοί άξονες του νέου Γενικού Μισθολογίου.
Η κοινή επιτροπή στελεχών που έχει συσταθεί από τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο του δημόσιου τομέα κοστολογεί διάφορα σενάρια και εντός των ημερών αναμένεται να καταλήξει σε μία κοινή πρόταση η οποία θα δοθεί στις ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι προτάσεις τελούν υπό την τελική έγκριση του υπουργείου Οικονομικών και θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο.
Σύνδεση με την απόδοση
Βασική αρχή του νέου μισθολογίου είναι η απόδοση ίσης αμοιβής για ίδια δουλειά σε όλα τα υπουργεία για υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα, σε συνδυασμό με την επιταγή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος που κάνει λόγο για εξίσωση των μισθών στο Δημόσιο με αυτούς του ιδιωτικού τομέα.
Τι αλλάζει στους μισθούς του ΔημοσίουΣύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός μισθός του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί σε 780 ευρώ από 711 που είναι σήμερα, ενώ ο καταληκτικός μισθός ενός υπαλλήλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί στα 1.856 ευρώ από 1.666, καταγράφοντας μία μεσοσταθμική αύξηση στους βασικούς μισθούς κατά 9%.
Οι συνολικές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα καταγράψουν απώλειες μέχρι και 40% για όσους λαμβάνουν υψηλά επιδόματα.
Ποιοι χάνουν
Μειώσεις στις αποδοχές τους θα καταγράψουν οι υπάλληλοι των υπουργείων Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εσωτερικών, ενώ μικρές αυξήσεις θα πραγματοποιηθούν στους μισθούς του διοικητικού προσωπικού στα υπουργεία Παιδείας, Ναυτιλίας και Εθνικής Αμυνας.
Προοπτικά και σε βάθος εξαετίας θα καταργηθούν τα 100 ειδικά και γενικά επιδόματα και θα παραμείνουν μόνο 5: το οικογενειακό, το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας (για όσους κάνουν ελέγχους, π.χ. εφοριακοί, ή για εργασίες που ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά, π.χ. νοσηλευτές), το επίδομα παραμεθόριων περιοχών με τον επανακαθορισμό των ορίων τους, το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα παραγωγικότητας που θα αποδίδεται έπειτα από αξιολόγηση.
Οι μεταβατικές διατάξεις θα προβλέπουν τη σταδιακή μείωση των αποδοχών που αφορούν καταργούμενα επιδόματα τα οποία θα διατηρηθούν αρχικά ως προσωπική διαφορά.
Υπάρχει πρόταση για όσους λαμβάνουν επιδόματα μέχρι και 200 ευρώ να τα "χάσουν" σε μία τριετία, έως 500 ευρώ σε μία πενταετία και πάνω από 500 ευρώ σε μία επταετία.
Το επίδομα θέσης θα είναι 200 ευρώ για τους προϊσταμένους τμημάτων, 400 ευρώ για τους διευθυντές και 800 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές, γεγονός που θα δημιουργήσει ανταγωνισμό για την κατάληψη θέσης ευθύνης.
Θεωρείται δεδομένο ότι θα συνεχίσουν να παρέχονται τα επιδόματα αδείας και εορτών όπως έχουν προσδιοριστεί μετά τις αρχικές περικοπές (συνολικά 1.000 ευρώ ετησίως).
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Διπλή αξιολόγηση και ωρίμανση κάθε 2 χρόνια
Η μετάβαση από το ένα μισθολογικό κλιμάκιο στο άλλο θα γίνεται με βάση την ετήσια αξιολόγηση των υπαλλήλων, η οποία θα είναι διπλή: θα αξιολογείται ο υπάλληλος για την προσωπική του συμπεριφορά σε συναδέλφους και πολίτες, για την επίτευξη στόχων και την παραγωγικότητά του.
Αντίστοιχα το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης θα προσδιορίσει τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογείται (βάσει στόχων επίσης) η υπηρεσιακή μονάδα και θα λάβει ουσιαστικό ρόλο στην αξιολόγηση των εργαζομένων προκειμένου να διεκδικήσουν την είσοδό τους σε μεγαλύτερο βαθμό.
Από τον συνδυασμό των 2 ετήσιων αξιολογήσεων θα κρίνεται εάν ένας υπάλληλος θα αλλάξει μισθολογικό κλιμάκιο. Ακόμα και αν αποτύχει στις "εξετάσεις" θα λαμβάνει ένα μέρος του ποσού που αφορά τη μισθολογική ωρίμανση, το οποίο θα συνδυάζεται με τα χρόνια υπηρεσίας, ενώ θα περιορίζεται σημαντικά το "ταβάνι" των αποδοχών του λόγω αρνητικής αξιολόγησης. Οι διαφορετικές ταχύτητες βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης μεταξύ των υπαλλήλων ανάλογα με την εκπαιδευτική τους κατηγορία, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μπορεί να δημιουργηθούν ακόμα και περισσότερα από 12 μισθολογικά κλιμάκια συνολικά, τα οποία θα κατανεμηθούν μεταξύ των βαθμών.
Το επικρατέστερο σενάριο περιλαμβάνει την απόδοση της ωρίμανσης κάθε 2 χρόνια. Το ποσό που θα διατεθεί για το μισθολόγιο θα φτάνει τα 18,5 δισ. ευρώ, με προοπτική να μειωθεί στα 16,2 δισ. μέχρι το 2015 κυρίως λόγω των αποχωρήσεων. Η κατάταξη σε μεγαλύτερο βαθμό θα αποτελεί το κατώφλι για να λάβει ο υπάλληλος μεγαλύτερη αμοιβή. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η περιγραφή των θέσεων εργασίας και η στοχοθεσία υπαλλήλων και υπηρεσιών. Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης αναφέρουν ότι το εγχείρημα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο αν υπολογίσει κανείς ότι ο κρατικός μηχανισμός της Δανίας ολοκλήρωσε τις περιγραφές θέσεων εργασίας έπειτα από 11 χρόνια.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ: 6 ΑΝΤΙ ΓΙΑ 5 ΚΛΙΜΑΚΕΣ
Προαγωγές στο Δημόσιο με το σταγονόμετρο
Το επικρατέστερο σενάριο για το βαθμολόγιο, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση 6 βαθμών αντί των 5 που ισχύουν σήμερα. Το νέο βαθμολόγιο θα φέρει τα "πάνω-κάτω" στο Δημόσιο, αφού θα επανακαταταγούν όλοι οι υπάλληλοι στους νέους βαθμούς ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Το γεγονός αυτό θα φέρει ανακατατάξεις στις οικονομικές απολαβές των υπαλλήλων που θα βρεθούν με το νέο βαθμολόγιο σε κατώτερο βαθμό.
Θα διατηρήσουν, όμως, και αυτές τις επιπλέον αμοιβές ως "προσωπική διαφορά" για τουλάχιστον τρία χρόνια, η οποία θα βαίνει μειούμενη κάθε χρόνο μέχρι να εξαλειφθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στον εισαγωγικό βαθμό (συμβολικά καταγράφεται ως ΣΤ') θα παραμένουν όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι για τη δοκιμαστική περίοδο των 2 ετών, ενώ προβλέπονται διαφορετικά χρονικά διαστήματα για τη βαθμολογική ανέλιξη των υπαλλήλων ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα που ανήκουν.
Για παράδειγμα, για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουν βαθμό (εκτός από τον ΣΤ', οι υπόλοιποι θα αναφέρονται ως Ε', Δ', Γ', Β' και Α' ο καταληκτικός για τους ΠΕ) περίπου ανά 4 χρόνια, ύστερα από ουσιαστική αξιολόγηση της προσωπικής τους απόδοσης και της υπηρεσίας τους με βάση συγκεκριμένους στόχους που θα τεθούν.
Σύμφωνα με το νέο βαθμολόγιο, δεν θα μπορούν όλοι να προάγονται από τον ένα βαθμό στον άλλο, αφού θα καθοριστούν ποσοστά υπαλλήλων που ύστερα από αξιολόγηση θα μπορούν να αναβαθμίζονται βαθμολογικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον βαθμό ΣΤ' στον Ε' θα μπορεί να περνά το 90% των υπαλλήλων, ενώ αυτό το ποσοστό θα μειώνεται όσο ανεβαίνει κανείς στην πυραμίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον Β' βαθμό στον Α' θα μπορεί να προάγεται μόνο το 30% των υπαλλήλων ΠΕ που έχει φτάσει στον βαθμό Β'.
Σενάριο
Το επικρατέστερο σενάριο για το βαθμολόγιο προβλέπει ότι οι υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μπορούν να φτάσουν μέχρι τον Γ' βαθμό, ενώ οι υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μέχρι τον Δ' βαθμό, όπου θα έχουν χαμηλότερο "ταβάνι" στις αμοιβές τους, ενώ θα προβλέπεται ειδική χρονολογική κλίμακα μετάβασης από βαθμό σε βαθμό.
Με το νέο βαθμολόγιο θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η "ανάβαση" στη βαθμολογική πυραμίδα -κάποιοι μπορεί να μη φτάσουν ποτέ στον ανώτατο βαθμό-, ενώ οι "αδιάφοροι" υπάλληλοι με χαμηλή βαθμολογία θα παραμένουν στάσιμοι βαθμολογικά και μισθολογικά.
ΑΓΚΑΘΙΑ ΔΕΚΟ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Αναζητούν λύση για εξομοίωση
Δυσεπίλυτη εξίσωση αποτελεί η εξομοίωση των μισθολογίων των ΔΕΚΟ με το Γενικό Μισθολόγιο, αφού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ισχύουν ειδικές συλλογικές συμβάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Γενικό Μισθολόγιο θα θέτει όρια με τα οποία θα επιβληθούν μειώσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων στις ΔΕΚΟ και στις δημοτικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέχρι και 50% μεγαλύτερες αποδοχές από τον μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων.
Ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Ν. Ρόβλιας διενεργεί έρευνα για τις αποδοχές των υπαλλήλων δημοτικών επιχειρήσεων, που ξεπερνούν σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι και 50% τις μέσες αποδοχές ενός δημοσίου υπαλλήλου.
Τα ειδικά μισθολόγια θα παραμείνουν ως έχουν όσον αφορά το βαθμολόγιο και τη διάρθρωση των αποδοχών αλλά θα γίνουν παρεμβάσεις και περικοπές με στόχο να ενταχθούν στη λογική του Γενικού Μισθολογίου.
Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα εξισωθούν οι αποδοχές του πολιτικού προσωπικού των ειδικών μισθολογίων με τους συναδέλφους τους στον δημόσιο τομέα (π.χ. διοικητικοί υπάλληλοι στα δικαστήρια). Οι αυξήσεις των βασικών μισθών θα επιφέρουν επιβαρύνσεις στα ασφαλιστικά ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι χρειάζεται ειδική νομοτεχνική διατύπωση έτσι ώστε το νέο μισθολόγιο να μην εγείρει διεκδικήσεις στη δικαιοσύνη από τους συνταξιούχους του Δημοσίου (κυρίως της τελευταίας 5ετίας) για αυξήσεις των συντάξεών τους ανάλογες με τις αυξήσεις των βασικών μισθών.
Ρεπορτάζ: Νίκος Τσίτσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα