Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας: Επιδότηση έως 32.000 ευρώ


Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας: Επιδότηση έως 32.000 ευρώ
Προκηρύχθηκε το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας για το 2013. Το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" θα επιδοτήσει άνεργες γυναίκες ηλικίας 18-64 ετών για την ίδρυση επιχείρησης. Η συνολική χρηματοδότηση για τις 8 επιλέξιμες Περιφέρειες της Ελλάδας διαμορφώνεται σε 40 εκατ. ευρώ.
Και στις δύο δράσεις του προγράμματος γυναικείας επιχειρηματικότητας οι δικαιούχοι θα λάβουν 100% επιδότηση και δεν απαιτείται να διαθέτουν δικό τους χρηματικό κεφάλαιο.
Δράση 1
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών. Θα διατεθούν 20 εκατ. ευρώ ως επιδότηση.
Δράση 2
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών. Θα διατεθούν 20 εκατ. ευρώ ως επιδότηση.

ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στα εξής:
- Επιχορήγηση από 10.000 έως 20.000 ευρώ ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,
- Επιχορήγηση μέχρι 12.000  ευρώ του ετήσιου μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη ενός ανέργου (ισοδύναμο μίας ετήσιαςμονάδας εργασίας - ΕμΕ).
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης μέχρι εξάντλησης του ποσού των 12.000 ευρώ.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρηματικότητας για άνεργες γυναίκες είναι επιλέξιμες οι εξής 8 Περιφέρειες της χώρας:
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης.
Δικαιούχοι του προγράμματος επιχειρηματικότητας
Οι δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία, Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Συγκεκριμένα, αιτήσεις στο πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας θα υποβάλλουν γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία, χαρακτηριστικά τα οποία ορίζονται ως εξής:
• έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
• έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
• έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
• απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ. ή
• είναι αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα