Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

Γαργαλιάνοι: «Τύμπανα πολέμου» ξανά για την πλατεία…


«Τύμπανα πολέμου» ηχούν ξανά στους Γαργαλιάνους απέναντι στην προωθούμενη ανάπλαση της κεντρικής πλατείας από τη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας. Παράλληλα, προκαλούνται σοβαρά ερωτηματικά στους κατοίκους για την «εμμονή» Λεβεντάκη στην ανάπλαση, σε πλήρη αντίθεση με τους τοπικούς φορείς, την κοινωνία και το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.
Ισχυρές αντιδράσεις, θυμίζουμε, είχαν ξεσπάσει και το Φεβρουάριο, όταν τότε, για πρώτη φορά, από τη Δημοτική Αρχή Λεβεντάκη επιχειρήθηκε να «περάσει» η ανάπλαση έπειτα από κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της αριθ. 2/2021 μελέτης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 – Άξονας Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση».Της απόφασης της Ο.Ε. είχε προηγηθεί, αλλά και ακολούθησε κυρίως, μπαράζ δημόσιων παρεμβάσεων αιρετών, νυν και πρώην, συλλόγων, φορέων, του Συμβουλίου Κοινότητας Γαργαλιάνων, μηχανικών και κατοίκων της πόλης των Γαργαλιάνων, εκφράζοντας την πλήρη και απόλυτη αντίθεσή τους στην ανάπλαση.

Όπως τόνιζαν, με υλοποίηση της μελέτης η πλατεία θα άλλαζε χαρακτήρα και χρήση και θα γινόταν πάρκο με εκατοντάδες δέντρα, θάμνους και λοιπά φυτά, νερά από πίδακες, αλλά και τσιμεντένια αμφιθεατρικά σκαλιά-καθίσματα σε τμήμα της ανατολικής της πλευράς.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Ο.Ε. ελήφθη κατά πλειοψηφία και με σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση η με αριθμό 166/2021 απόφαση σύμφωνα με την οποία:

«Α. Αποδέχεται τους όρους της αριθ. πρωτ. 4410/22-06-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΟ46Ψ844-10Ζ) Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την υποβολή αιτημάτων ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου” για το έτος 2021 – Άξονας Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.

Β. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης, από πλευράς Δήμου Τριφυλίας, για τη χρηματοδότηση του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατειάς Γαργαλιάνων”, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος “Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου” για το έτος 2021 – Άξονας Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.

Γ. Εγκρίνει την αριθ. 2/2021 Μελέτη του προς ένταξη έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατειάς Γαργαλιάνων”, προϋπολογισμού 548.080 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Δ. Εξουσιοδοτεί το δήμαρχο Τριφυλίας όπως προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Δεδομένου ότι το ανώτερο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο του εν λόγω χρηματοδοτικού προγράμματος κλιμακώνεται με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου κι επειδή για το Δήμο Τριφυλίας το ανώτερο αυτό ποσό ανέρχεται σε 328.848 ευρώ, το επιπλέον ποσό που απαιτείται θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του. Μειοψηφούντων των κ.κ. Μερκούρη, Αλεξοπούλου και Πανουσιοπούλου, οι οποίοι ψήφισαν κατά».

Υπέρ ψήφισαν μόνο οι τέσσερις έμμισθοι αντιδήμαρχοι, Δημήτριος Στριμπάκος, Αντώνιος Βλάχος, Νικόλαος Φρούσος και Αλέξανδρος Κουτρουμπής.

Όταν το Φεβρουάριο ξέσπασαν αντιδράσεις, από τη Δημοτική Αρχή δίδονταν διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν τροποποιήσεις στη μελέτη και δε θα υπάρχουν τόσα δέντρα κ.τ.λ. Η μελέτη, ωστόσο, φέρει τον ίδιο αριθμό, 2/2021 και έχει τον ίδιο προϋπολογισμό. Άρα, λένε στους Γαργαλιάνους, τίποτα δεν άλλαξε.

Όσο δε για ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής ότι μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών, στους Γαργαλιάνους δεν τους πιστεύουν σημειώνοντας πως εάν πραγματικά ήθελε τροποποιήσεις, μήπως και καμφθούν αντιδράσεις, θα τις έκανε στη μελέτη που θα εισήγαγε προς έγκριση στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, σημειώνουν ότι από το Πρόγραμμα οι χρηματοδοτούμενοι φορείς έχουν ρητές υποχρεώσεις για έργα που θα ενταχθούν. Ειδικότερα, ότι το φυσικό αντικείμενο των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί μόνο αν αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. υπόδειξη Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υπόδειξη Δασαρχείου, γνωμοδοτήσεις υπουργείων κ.λπ.) και μόνο αν αυτό αποδεδειγμένα τεκμηριώνεται με σχετικά έγγραφα από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ προς τις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου.

Σοβαρά ερωτηματικά προκαλούνται, κυρίως, για την “εμμονή” Λεβεντάκη στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων, παρότι από το Φεβρουάριο – με τις πρώτες αντιδράσεις – του είχε επισημανθεί ότι μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις σε άλλα σημεία της πόλης για ανάπλαση με υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο. Μάλιστα και εκείνη η Πρόσκληση, αλλά και καινούργια, δίνει τη δυνατότητα, όχι μόνο για μία, αλλά για δύο προτάσεις, και όχι για παρεμβάσεις μόνο στο ίδιο σημείο.

Επίσης, όπως διευκρινίζεται, μία πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του ενός χώρους, με το ίδιο φυσικό αντικείμενο, ενώ είναι αρκετές οι δράσεις για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης.

Θυμίζεται ότι το Συμβούλιο Κοινότητας Γαργαλιάνων με απόφασή του από το Φεβρουάριο έχει ζητήσει «να μην κατατεθεί η υπάρχουσα μελέτη ανάπλασης λόγω του ότι με αυτή αλλάζουν όλα τα δεδομένα της, δηλαδή η χρήση του χώρου της πλατείας μας και ο σκοπός της».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, επίσης, είχε από τότε αποφασίσει με συντριπτική πλειοψηφία: «1. Να μην υποβληθεί η συγκεκριμένη πρόταση ανάπλασης της κεντρικής πλατείας των Γαργαλιάνων στο Πράσινο Ταμείο και σε κανένα πρόγραμμα. 2. Να ανακληθεί η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 3. Να αναζητηθεί και να προταθεί για χρηματοδότηση άλλος χώρος στην πόλη των Γαργαλιάνων (περιβάλλων χώρος Τουριστικού Ξενώνα, περιοχή κέντρου πλην πλατείας, κ.λπ.), ο οποίος θα προκύψει έπειτα από διαβούλευση και σχετική πρόταση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γαργαλιάνων. 4. Να συντηρεί και να βελτιώνει την κατάσταση της πλατείας η Δημοτική Αρχή, με ιδίους πόρους και να μη διαθέτει γι’ αυτό το σκοπό χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα με τα οποία μπορούν να καλυφθούν άλλες ανάγκες και προτεραιότητες».

Αναρωτιούνται στους Γαργαλιάνους γιατί τέτοια “εμμονή” στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων, η φυτοτεχνική μελέτη της οποίας περιλαμβάνει (σ.σ. με νέα φύτευση): 52 αειθαλή δέντρα (ακακία κυανόφυλλη 12 δέντρα, χαρουπιά 22 δέντρα, φίκος ροδίτικος 18 δέντρα), αγρωστώδη φυτά 56 τεμάχια (κάρεξ 28, μίσχανθος 28), αρωματικά φυτά 136 τεμάχια (αρμπαρόριζα 56, δενδρολίβανο 80), φυτά εδαφοκάλυψης 130 τεμάχια (ερίγερο 40, κυδωνίαστρο οριζόντιο 30, λαντάνα νάνα 60), διάφορους θάμνους 380 τεμάχια (αγάπανθος 30, βερβερίδα 50, μυρτιά 30, ναντίνα 50, οινοθήρα 30, πλουμπάγκο 50, πολύγαλα 50, ρουέλια 30, τεύκριο 60).

Με όλα αυτά, λένε, μειώνεται και περιορίζεται ο υφιστάμενος ελεύθερος χώρος της πλατείας και ουσιαστικά μετατρέπεται σε «βοτανικό κήπο» και πάρκο μεγαλούπολης μαζί. Παράλληλα, προσθέτουν, μαζί με τους πίδακες νερού και την “κερκίδα” με τα τσιμεντένια αμφιθεατρικά σκαλιά, όπως και τα τσιμεντένια παρτέρια, αλλοιώνεται ο χαρακτήρας που έχει, η ιστορικότητά της, η λειτουργικότητα και η χρήση της ως χώρου συνάντησης, συνάθροισης, εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης…
Του Ηλία Γιαννόπουλου, Το Θάρρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα