Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

Πόλη από το μέλλον η Καλαμάτα με 1 δισ. ευρώ από το 2023 έως το 2030


Για το πρόγραμμα των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων, το οποίο συνοδεύεται από μία μεγάλη χρηματοδότηση για τις πόλεις που τελικώς θα επιλεγούν να ενταχθούν σ’ αυτό, ενημέρωσαν χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης.Πρόκειται για ένα μεγάλο πρότζεκτ, στο οποίο η Καλαμάτα φιλοδοξεί να είναι μέρος και για το οποίο, μάλιστα, αναμένεται να ενημερωθούν στο πλαίσιο της Διαπαραταξιακής όσοι επικεφαλής παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου ενδιαφέρονται.
Πρότυπο αστικό κέντρο η Καλαμάτα
Μιλώντας για το θέμα, σε συνέχεια τηλεδιάσκεψης που προηγήθηκε στις αρχές της εβδομάδας, ο δήμαρχος Θ. Βασιλόπουλος ανέφερε: «Ως Δήμος Καλαμάτας επίσημα πλέον διεκδικούμε τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό υπέρ-πρόγραμμα, “100 κλιματικά ουδέτερες Πόλεις”. Στόχος του προγράμματος είναι να μετατρέψει τις επιλεγμένες πόλεις σε κόμβους καινοτομίας, που υιοθετούν νέες μορφές διακυβέρνησης και αναπτύσσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο δράσης για το κλίμα.Οι επιλεγμένες πόλεις θα τύχουν διεθνούς προβολής και θα λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ευρύτερη περιφέρεια και άλλα αστικά κέντρα. Σε τοπικό επίπεδο, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά), όπως η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η προώθηση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής, η βελτίωση της κινητικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και η γενικότερη αλλαγή της στάσης του πολίτη ως προς το περιβάλλον.Το πρόγραμμα θα ανοίξει το Σεπτέμβριο, οι υποβολές προτάσεων (Στρατηγικού σχεδιασμού και αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης) θα γίνουν μέχρι το Δεκέμβριο, οπότε εκεί θα γίνει και η αρχική επιλογή των πόλεων.Υπό την καθοδήγηση και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι αρχικά επιλεγμένες πόλεις θα κληθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να επιτύχουν στόχους πάνω σε τέσσερις άξονες, φιλοδοξία, ικανότητα, δέσμευση, συνεργασίες. Δύο χρόνια μετά, το Δεκέμβριο του 2023, θα γίνει η τελική επιλογή τριών πόλεων από τη χώρα μας, για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η κάθε πόλη που θα επιλεγεί, από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και όχι μόνο, θα λάβει χρηματοδότηση μέχρι το 2030, που θα αγγίξει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ».

Δίκτυο «100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων» έως το 2030
Ακολούθως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ν. Μπασακίδης παρουσίασε περισσότερα στοιχεία όσον αφορά στο πρόγραμμα και το τι ο Δήμος Καλαμάτας επιθυμεί να επιτύχει μέσω αυτού, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

“Η εμφάνιση, όλο και πιο συχνά, ακραίων καιρικών φαινομένων σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, επιβεβαιώνει τις επιστημονικές προβλέψεις για ραγδαία μεταβολή του κλίματος τα επόμενα χρόνια.

Ο Δήμος Καλαμάτας, με τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BEACON, έγινε κοινωνός καλών πρακτικών και διεκδικεί χρηματοδοτήσεις, ιδιαίτερα από το πρόγραμμα «Α. Τρίτσης», για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όλα αυτά είναι ενέργειες που μας δίνουν το δικαίωμα να διεκδικούμε σήμερα τη συμμετοχή μας σε μία μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια, της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» στοχεύει να υποστηρίξει το μετασχηματισμό, αρχικά 100 ευρωπαϊκών πόλεων, ως προς την ουδετερότητα του κλίματος, συμβάλλοντας στην υλοποίηση: των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, σύμφωνα με την ατζέντα του ΟΗΕ για το Κλίμα έως το 2030, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) έως το 2050.

Η «Αποστολή» (Mission) είναι μια καινοτομία της Ε.Ε, που αντικαθιστά ένα κατακερματισμένο σύστημα προγραμμάτων χρηματοδότησης, με ένα άλλο ολιστικό σύστημα, που υποστηρίζεται από όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα αφορά στη χρηματοδότηση καθώς και τη διακυβέρνηση του εγχειρήματος. Ταυτόχρονα, θα προβλέπει και θα υποστηρίζει τις δράσεις που θα υλοποιούνται πλέον από πολλούς ενδιαφερόμενους.

Οι πόροι της Αποστολής θα προέρχονται: από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα της περιόδου «2021-2027», καθώς και το πρόγραμμα «Horizon Europe», μέρος του οποίου θα είναι η Αποστολή. Από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) για το κλίμα και το περιβάλλον.

Μεθοδολογία δημιουργίας δικτύου πόλεων

Οι 100 επιλεγμένες πόλεις θα προέρχονται μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία, από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε και οι οποίες συνεργαζόμενες θα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα πρότυπο δίκτυο κόμβων καινοτομίας, που θα είναι οδηγός για όλες τις υπόλοιπες.

Η πρόσκληση της Ε.Ε για την υποβολή προτάσεων, θα εκδοθεί το Σεπτέμβριο και θα περιγράφει τις φάσεις και τα βήματα, για τη σύνταξη, την υποβολή, καθώς και την αξιολόγηση αυτών.

Στην πρώτη φάση, έως τέλος του 2021, θα γίνει μια προεπιλογή για τις πόλεις που δύνανται να μπουν στην ανταγωνιστική διαδικασία. Στην δεύτερη φάση, διάρκειας δύο ετών (2022-2023), οι πόλεις θα έχουν το περιθώριο να ετοιμάσουν την πρότασή τους και να αξιολογηθούν.

Στην επόμενη φάση (2024-2030) θα γίνει η υλοποίηση όσων προβλέπονται στην εγκεκριμένη πρόταση.

Τι πρέπει να κάνουν οι πόλεις

Η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης πρότασης απαιτεί τη συμμετοχή όχι μόνο του Δήμου, αλλά και των φορέων της πόλης, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των επιχειρήσεων κ.ά., ενώ αναγκαία κρίνεται η υποστήριξη από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Οι πόλεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν, οφείλουν να καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο ολιστικών παρεμβάσεων, με καθορισμένο προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και ένα κατάλληλο σύστημα διακυβέρνησης.

Οφέλη

Οι πόλεις που θα συμμετάσχουν στην Αποστολή για τις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» θα έχουν πολλαπλά οφέλη, όπως είναι: Η χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα, από όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η Διεθνής προβολή, και η δυνατότητα να λειτουργήσουν ως πρότυπα περιφερειακά κέντρα καινοτομίας, στα οποία θα υιοθετηθούν νέες μορφές διακυβέρνησης και θα αναπτυχθούν νέα οικονομικά μοντέλα δράσης για το κλίμα.

Η παροχή κινήτρων για επενδύσεις, που θα ευνοούν την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι οποίες θα μπορεί να σχετίζονται, με τον αστικό χώρο, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη συστημάτων ευφυούς γεωργίας, την κινητικότητα στην πόλη, την προστασία του περιβάλλοντος κ.ά. Η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και κινητικότητας μέσα στην πόλη. Η διάχυση ενός πνεύματος ενσωμάτωσης και χρήσης νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον.

Πεδίο εφαρμογής

Για την επίτευξη του στόχου της Κλιματικής Ουδετερότητας, θα απαιτηθεί η ανάληψη μιας σειράς δράσεων σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, της Ενέργειας, της Βιομηχανίας, των Μεταφορών, του Κατασκευαστικού Τομέα κ.ά., όπως: Οι επενδύσεις σε φιλικές με το περιβάλλον τεχνολογίες. Η στήριξη της καινοτομίας στον βιομηχανικό τομέα. Η ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικών και δημόσιων μεταφορών. Η απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προτύπων.

Απέναντι στη μεγάλη αυτή πρόκληση, επειδή ο Δήμος Καλαμάτας: διαθέτει ως Φορέα Δράσης την Ενεργειακή του Κοινότητα, με ΑΦΜ 996779002, προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού που σήμερα αποτυπώνεται στα κείμενα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΑΑ), για την Αστική Κινητικότητα (ΣΒΑΚ) του Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) και στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα αποτυπωθεί στο Σχέδιο για τη Φόρτιση Ηλεκτροκίνητων οχημάτων, στη μελέτη προσβασιμότητας ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, στο Marketing Plan για τον τουρισμό στη μελέτη ταυτότητας και εταιρικής παρουσίασης της πόλης(Branding) στο Επιχειρησιακό Σχέδιο (Master Plan) για τον αστικό χώρο, υλοποιεί Πράσινα Έργα, πλέον των 40 εκατομμυρίων ευρώ για την Εξοικονόμηση της Ενέργειας, για το Περιβάλλον, την Κινητικότητα/προσβασιμότητα, τη διαχείριση φυσικών πόρων κ.ά., καταθέτει τη βούληση συμμετοχής σε όλη τη διαδικασία, για την ένταξη στο δίκτυο των «100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων έως το 2030».

Αυτή είναι η Αποστολή των καιρών μας και το όραμα μας για την πόλη”.
Το Θάρρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα