Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Χρέη στην ΑΑΔΕ: Αυξάνονται οι μεγαλοοφειλέτες και μειώνεται η... μαρίδα

Μειώνεται ο αριθμός των φορολογούμενων που χρωστάει στην εφορία εως 10.000 ευρώ ενώ αντίθετα αυξάνονται σταθερά όσοι αφήνουν απλήρωτους φόρους πάνω από αυτό το ποσό. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 10 έως 100.000 ευρώ, όπου οι οφειλέτες αυξήθηκαν κατά 13.632.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τους οφειλέτες της Εφορίας και τα χρέη τους που καταγράφει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή για το β΄ τρίμηνο του 2023 σύμφωνα με την οποία, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιουλίου του 2023, διαμορφώθηκε στα 105,1 δις ευρώ. Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος ωστόσο εκτιμάται στα 78.773 δις ευρώ.
Ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία έχουν 3.984.904 οφειλέτες φυσικά και νομικά πρόσωπα, αριθμός που είναι μειωμένος κατά 245.996 πρόσωπα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Οφειλέτες και χρέη
Ειδικότερα από την ανάλυση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι και τον Ιούλιο του 2023 προκύπτουν τα ακόλουθα:
 • Χρέη στην Εφορία έως 50 ευρώ έχουν 848.584 φορολογούμενοι με τον αριθμό τους να εμφανίζεται μειωμένος κατά 28.589 άτομα σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022.
 • Με οφειλές από 50 έως 500 ευρώ εμφανίζονται 1.381.230 φορολογούμενοι, οι οποίοι είναι λιγότεροι κατά 169.232 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2022.
 • Απλήρωτες φορολογικές οφειλές 500 έως 10.000 ευρώ έχουν 1.412.643, λιγότεροι κατά 63.872 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022
 • Χρέη από 10.000 - 100.000 ευρώ έχουν 291.043 φυσικά και νομικά πρόσωπα, αριθμός αυξημένος κατά 13.632 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022.
 • Με οφειλές από 100.000 - 1.000.000 εμφανίζονται 42.039 φορολογούμενοι, αριθμός που είναι αυξημένος κατά 1.992 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022.
 • Πάνω από 1.000.000 ευρώ χρωστούν στην Εφορία 9.095 φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατά 233 περισσότερα σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022.
Επίσης:
 • Στη κλίμακα των οφειλών μεταξύ 1 και 100 εκατ. ευρώ καταγράφεται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 799,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές άνω των 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά 9,3 δις ευρώ, η οποία πηγάζει από τη διαγραφή οφειλών της ΟΣΕ ΑΕ ύψους 10,4 δις.
 • Στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 77,7% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Σημαντικός εξακολουθεί να είναι ο ρόλος των νομικών προσώπων στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής, καθώς συμμετέχουν στις οφειλές κατά 68,8%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιουλίου του 2023 τα 56,1 δις ευρώ.
 • Το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.552, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 145 νομικά πρόσωπα.
 • Οι οφειλές κάτω του 1 εκατ. ευρώ προέρχονται σε μεγάλο βαθμό (κατά 64,3%) από φυσικά πρόσωπα, ενώ η συμμετοχή των φυσικών προσώπων στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο είναι ακόμα υψηλότερη σε χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής, ενδεικτικά αγγίζει το 88,5% για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που οφείλουν λιγότερα από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο τέλος του Ιουλίου του 2023 στα 3.509.966 άτομα, αποτελώντας το 88% του συνόλου των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής.
 • Το 59% των ληξιπρόθεσμων οφειλών που αντιστοιχεί σε 46,5 δις ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 30,8% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24,2 δις ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 10,3% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 8,1 δις ευρώ.
 • Οφειλές ύψους 8,8 δις ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 10,9 δις ευρώ και αφορούν οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,7 δις ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων. Με άλλα λόγια το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 34% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που ισοδυναμεί με το 25% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα